Leeuwendaal Logo

Diensten

Ontwikkelen, organiseren en versterken – in deze drie categorieën is de dienstverlening van Leeuwendaal onder te verdelen. Waar vraagstukken een combinatie van diensten vergen, zorgen wij altijd voor een integrale aanpak en een vlekkeloze implementatie.

A

Arbeidsvoorwaardenadvies Arbeidsvoorwaardenvergelijking Assessments

B

Begroten en verantwoorden Beloningsadvies (arbeidsvoorwaardenadvies) Benchmark belonen Bruist – HR traineeship

C

Carrièremanagement CliftonStrengths Discovery Coaching Coaching voor leidinggevenden

D

Development Centre

E

Engagementcoaching voor leidinggevenden Evaluatie Raden van Toezicht Evaluatie bestuurlijke samenwerking Executive assessment Executive search

F

Functiebeschrijven en functiewaarderen Functiehuis Navigator

G

Gallup Global Strengths Coach (GGSC) opleiding Gallup Q12 en performance-verbetering

H

HR Analytics HR21, het functiewaarderingssysteem voor de sector Gemeenten

I

Interim management

J

Jobsearch Junior HR-professionals Juridisch advies

K

Kenschets bestuurlijke signatuur

L

Leergang Management in onderzoeksorganisaties (MIOO) Leergang functies beschrijven en waarderen
Leeuwendaal Bruist – HR traineeship Leiderschapsprogramma’s Loopbaanbegeleiding

M

Management-ontwikkelprogramma Mid-career-assessment

O

Onboarding en teambuilding bestuurders Ontwikkelassessment Outplacement

P

Potentieel-assessment

Q

Q12 (Gallup Q12 Employee Engagement Survey)

R

Recruitment en development trainees (grootschalig) Reorganiseren, fuseren en flexibiliseren RisicoScan Bedrijfsvoering Onderwijs Risicoanalyse Zorg en Welzijn Rollenmodel

S

Samenwerkingsversneller leiderschapsteams Samenwerkingsversneller voor Raden van Toezicht (RvT) Selectie assessment Selectie- en plaatsingsprocessen Strategische Personeelsplanning (SPP) Strengths assessment Strengthscoaching

T

Teamcoaching

V

Van Werk Naar Werk-begeleiding Vertrouwensonderzoek

W

WW re-integratie begeleiding Wendbaar organiseren Werving en selectie Workshops carrièremanagement