Leeuwendaal Logo

Onboarding en teambuilding bestuurders

Als bestuurders die samen de organisatie leiden, heeft u een gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid: het vervullen van de organisatie-opgave. Wanneer ieder doet wat hij kan, komt u een heel eind. Maar teamwork brengt u verder. De kracht van het team overstijgt de optelsom van de individuele talenten en kwaliteiten.

 

Een nieuwe of gewijzigde raad van bestuur heeft tijd nodig om het perfecte samenspel te ontwikkelen. Maar dat groeiproces kunnen we aanzienlijk versnellen en intensiveren. Dat doen we met het programma Onboarding en teambuilding bestuurders. We verschaffen de leden van de RvB een diepgaand inzicht in ieders talent, we identificeren de begaanbare wegen die naar succes leiden en we coachen het team in het versterken van het samenspel.

We overschatten onszelf nogal eens als het gaat om dingen waar we niet zo goed in zijn. Maar we onderschatten onszelf ook dikwijls in wat we juist wel heel goed kunnen. ‘Als dit voor mij zó makkelijk is, dan kan het dus niet moeilijk zijn.’ Maar dat is het voor heel veel anderen juist wel. In een sterk team doet iedereen wat hij écht goed kan. We proberen onze zwakten niet te repareren – dat kost heel veel energie en levert vaak maar bitter weinig op – maar we profiteren van the power of 2.

 

In vier dagdelen naar een sterker team

Het programma bestaat uit vier sessies van elk één dagdeel. Twee sessies kunnen ook op dezelfde dag plaatsvinden en zo kunnen we de doorlooptijd (de reflectie na drie maanden uitgezonderd) tot twee dagen bekorten.
Deze sessies worden voorbereid en begeleid door een executive teamcoach met veel expertise op het gebied van teamdynamiek in raden van bestuur en raden van toezicht in de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur.

1. Uw organisatieopgave

U wilt de organisatie de veerkracht en wendbaarheid verschaffen die vereist zijn om de uitdagingen die zich continu aandienen succesvol aan te gaan. We investeren in het helder krijgen van de organisatie-opgave die u samen heeft te vervullen. Vanuit dat gedeelde beeld verkennen we de kaders én het krachtenveld waarbinnen die opgave gerealiseerd dient te worden. We onderzoeken wat dit vergt van de organisatie, van uw team en van u persoonlijk.

2. Individueel verdiepingsgesprek over de CliftonStrengths-uitkomsten

In een individueel coachingsgesprek van circa 1,5 uur bespreekt ieder teamlid de CliftonStrengths-uitkomsten met de coach. Die geeft duiding aan de resultaten. U kijkt niet alleen naar uw signature strengths afzonderlijk, maar ook naar de samenhang en naar de wijze hoe verschillende strengths op elkaar inwerken.

3. Teamcoaching

Onder begeleiding van de executive coach maken de leden van de raad van bestuur kennis met elkaars strengths en de strategieën en patronen die daarmee samenhangen. We combineren de strengths tot een teamprofiel van de raad van bestuur.
De organisatie-opgave staat centraal en we onderzoeken hoe elke bestuurder zijn of haar strengths kan aanwenden om een maximale bijdrage te leveren. We brengen de mogelijkheden in kaart om talenten te versterken tot strengths en om nog te groeien als team. Daarbij kijken we op basis van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de raad van bestuur naar patronen, alternatieve strategieën en rolverdelingen om de effectiviteit van het team te versterken.

4. Reflectie

Na drie maanden blikken we terug op de samenwerking in het afgelopen kwartaal. Hebben we het beste uit onszelf gehaald en hoe deden we dat? Hebben we echt onze strengths ten volle benut? Wat hebben we van elkaar verder nog nodig, wat moeten we nog verder ontwikkelen om onze opgave te kunnen vervullen?

Uw investering

De kosten verbonden aan Onboarding en teamcoaching bestuurders bedragen
€ 4.100 exclusief btw op basis van deelname door twee personen. Dit is inclusief het CliftonStrengths-assessment, materialen en boeken.

Uw resultaat

Met het programma Onboarding en teambuilding bestuurders ontwikkelt u zich met elkaar sneller tot een goed ingespeeld team waarin u elkaar aanvult en versterkt. U krijgt een helder inzicht in uw eigen talenten en die van uw collega-bestuurder(s) en u weet de combinatie van ieders sterke punten maximaal te benutten om uw organisatie-opgave te realiseren.

We maken in dit programma gebruik van CliftonStrengths van onze partner Gallup. CliftonStrengths heeft al 23 miljoen professionals geholpen hun talenten te ontdekken, deze te ontwikkelen tot sterke punten (strengths) en ze gericht in te zetten om hun professionele doelen te realiseren. Organisaties die de strengths van medewerkers ten volle benutten, zijn bewezen succesvoller. De leiders maken hierbij het verschil, zo blijkt uit wereldwijd onderzoek onder 20.000 leiders in 10.000 organisaties. Onze eigen ervaring en expertise, de CliftonStrengths-methodiek en de inzichten uit de omvangrijke studies van Gallup vormen het fundament onder het programma Onboarding en teambuilding bestuurders.