Leeuwendaal Logo

Disclaimer

We hebben deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld maar we kunnen geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het zelfstandig gebruik door bezoekers van de aangeboden informatie.
We trachten deze website permanent beschikbaar en toegankelijk te houden, maar we behouden ons het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wijzen wij af.
Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Leeuwendaal. Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.