Leeuwendaal Logo

Kwaliteitswaarborgen Leeuwendaal

Leeuwendaal hanteert de hoogste kwaliteitsstandaarden ten aanzien van het werk van onze mensen en het functioneren van onze systemen en processen. We laten onze dienstverlening zeer regelmatig onafhankelijk auditen en we werken strikt volgens de richtlijnen van de branche- en beroepsverenigingen waarbij wij of onze medewerkers zijn aangesloten.

ISO 9001:2015

De werkwijze van al onze adviesgroepen is vastgelegd in een kwaliteitssysteem en is gecertificeerd conform ISO 9001:2015. Onderdeel hiervan is een systematische evaluatie van de uitgevoerde opdrachten.

ISO 27001:2023

Leeuwendaal beschikt ook over het ISO 27001-certificaat. Dit is de internationale norm voor informatiebeveiliging.

ACP

Leeuwendaal beschikt over een ACP-erkenning (accredited consultancy practice). Een ACP bureau is een adviesbureau dat heeft aangetoond dat de professionaliseringsactiviteiten van het bureau voldoen aan de eisen van de ROA, de OOA en de International council of management consulting institutes (ICMCI).

CMC Firm

Met het behalen van het keurmerk CMC Firm behoort Leeuwendaal tot de wereldwijde top van ondernemingen op het gebied van organisatieadvies, die gegarandeerd werken volgens de hoogste standaarden.

ROA

Leeuwendaal is lid van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA), de branchevereniging van organisatieadviesbureaus die actief zijn in de Nederlandse markt.

CEDEO-erkenning

De selectie voor de CEDEO-erkenning is streng: slechts een kleine 10% van alle hiervoor in aanmerking komende organisaties is CEDEO-erkend. Met onze CEDEO-erkenning laten wij zien dat een (zeer) tevreden klant voor ons vanzelfsprekend is.

SPO gecertificeerd

Onze adviseurs op het gebied van functioneren en beloning zijn door de SPO gecertificeerd voor het toepassen van FUWASYS-versies.

NVO2

Wij conformeren wij ons aan de beroepscode voor opleidingsfunctionarissen, zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van HRD professionals in Ontwikkelen en Opleiden (NVO2). Dat betekent onder meer dat wij alle informatie die ons ter kennis komt aangaande onze opdrachtgevers, of aangaande activiteiten die onze opdrachtgevers verrichten, vertrouwelijk behandelen.

NIP beroepscode adviseurs

De psychologen van Leeuwendaal zijn aangesloten bij het NIP. Zij verplichten zich de regels, zoals die zijn voorgeschreven door het NIP, in acht te nemen. Deze regels houden onder meer in dat de deelnemer het recht heeft het uit te brengen advies te vernemen en te beslissen over het al dan niet versturen van het rapport naar de opdrachtgever.