Leeuwendaal Logo

Assessments

Het beste van jezelf

Iedereen op elk moment op de juiste plek, dat is de inzet van onze assessments. Want dan komen medewerkers tot bloei, groeit het team en kan de organisatie haar opgave realiseren. Onze psychologen vervullen hierbij een sleutelrol. Zij zorgen ervoor dat deelnemers aan onze assessments het beste van zichzelf kunnen laten zien: hun talenten, hun ontwikkelmogelijkheden en de meerwaarde die zij een organisatie te bieden hebben.

Assessments

Analyse en acceleratie

Onze assessmentpsychologen geven betekenis aan de uitkomsten van het assessment en helpen deelnemers te ontdekken hoe zij hun talenten kunnen inzetten en verder ontwikkelen om professionele doelen te realiseren.

Ze vertalen hun analyse naar concrete en bruikbare (ontwikkel)adviezen. En dat zorgt ervoor dat deelnemers gemotiveerd zijn om écht met de uitkomsten aan de slag te gaan, zelfs als deze anders uitpakken dan verwacht.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de voorspellende waarde van een assessment het grootst is als onderzoek door een assessmentpsycholoog wordt gecombineerd met de inzet van krachtige (digitale) testinstrumenten en serious gaming. Deze combinatie is de basis van elk assessment bij Leeuwendaal.

Onze assessments

Selectie assessment
Executive assessment
Strengths assessment
Ontwikkelassessment
Mid-career-assessment
Potentieel-assessment

Stevige impuls voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling

Onze aanpak is gebaseerd op de principes van de positieve psychologie. We gaan uit van het wetenschappelijk stevig gefundeerde inzicht dat professionals tot bloei komen als zij hun strengths kunnen benutten: de combinatie van talenten, kennis en vaardigheden die van nature bij hen passen.

Als mensen hun strengths kunnen ontwikkelen en aanwenden in hun werk, is de kans zes keer zo groot dat zij echt verbondenheid (engagement) ervaren bij de organisatie waarvoor zij werken en dat zij bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelen. Teams waarvan de individuele leden worden ingezet op hun strengths zijn 12,5% productiever dan gemiddeld. Artikelen die de afgelopen jaren in Harvard Business Review zijn verschenen, tonen aan dat het inzetten op strengths leidt tot hogere productiviteit, minder ongewenst verloop, een lager (ziekte)verzuim en meer werkplezier.

Onze assessments maken zichtbaar hoe mensen hun talenten kunnen ontwikkelen tot strengths om daarmee bij te dragen aan de opgave van de organisatie. Ze geven een stevige impuls aan de persoonlijke ontwikkeling en aan de organisatieontwikkeling.

Dit kenmerkt een assessment bij Leeuwendaal

Actieve voorbereiding

Voorafgaand aan het assessment dagen we de deelnemer al uit na te denken over zijn ‘strengths’ in relatie tot zijn (beoogde) functie. Wij leveren daarvoor de benodigde instrumenten aan. Met deze reflectie start de deelnemer aan het vervolg van het assessment.

Unieke leerbeleving

We betrekken deelnemers actief bij hun assessment met feedback en aansporing tot reflectie, zowel tussentijds als na afloop. Ze hebben de mogelijkheid om hun eigen zienswijze op het rapport (reflectie) toe te voegen. Het assessment is daarmee niet alleen een meetmoment, maar ook een ontwikkelinterventie.

Persoonlijke begeleiding

Deelnemers hebben altijd een vaste psycholoog die hen gedurende het hele assessment begeleidt. Op de assessmentdag zijn onze testassistenten altijd beschikbaar voor vragen.

Zelfregie

Het assessment stimuleert eigenaarschap, de deelnemer speelt een actieve rol in het assessment van het begin tot het eind. Dat vergroot het draagvlak voor de resultaten en stimuleert zelfregie voor de professionele ontwikkeling.

Cultuurfair

  • Leeuwendaal werkt uitsluitend met instrumenten waarvan de uitkomsten niet worden beïnvloed door culturele achtergrond, leeftijd of geslacht. Al onze tests voldoen aan de richtlijnen voor cultuur fairness van het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) en de COTAN.
  • Uit klantevaluaties van (grootschalige) selectietrajecten blijkt dat onze werkwijze bijdraagt aan een duidelijk toename van de diversiteit in de instroom en dat instromers zich goed ontwikkelen en aan boord blijven. Bij Leeuwendaal werken zo’n dertig zeer ervaren assessmentpsychologen.
  • Alle instrumenten die we inzetten, scoren ruim boven de geldende COTAN-norm. Wij werken o.a. voor alle ministeries, diverse uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s, politie, hogescholen en universiteiten en ziekenhuizen.

Contactformulier

Uw naam
Lees hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in onze privacyverklaring.