Leeuwendaal Logo

Begroten en verantwoorden

De jaarlijkse cyclus van beleid, begroting, rapportage en verantwoording kent een aantal spannende momenten waarop de bestuurder helder moet kunnen uitleggen welke keuzes zijn gemaakt en waarom, hoe de voortgang van het beleid is en de uitputting van het budget en hij moet een paar jaar vooruit kunnen kijken. Hij moet zorgen voor de continuïteit van de organisatie.

Wij adviseren u graag over de inrichting van uw organisatie en hoe u de middelen optimaal kunt inzetten voor het primaire proces nu en in de toekomst. We zorgen voor overzicht, inzicht en vergezicht.

Contact en gerelateerde informatie