IconOntwikkelenSquare

Selectie- en plaatsingsprocessen

De juiste persoon op de juiste plek; dat is al een uitdaging als het om een enkele vacature gaat. Bij een grootschalige selectieprocedure, transitie of reorganisatie staat meer op het spel. De nieuwe organisatie is immers net zo sterk als het selectie- en plaatsingsproces dat daaraan vooraf gaat. Leeuwendaal bundelt al haar expertise en ontwikkelt innovatieve tools om complexe selectie- en plaatsingsprocessen te begeleiden. Zelfregie, transparantie, objectiviteit en kwaliteit zijn daarbij onze kernbegrippen. Zodat uw veranderproces een kwaliteitsslag wordt.

Transparantie en zelfregie

U wilt dat de beste kandidaten bewust en gemotiveerd naar de juiste plek solliciteren. Dat kan alleen als mensen vanaf de start van het traject weten waar ze aan toe zijn, maar ook waar hun kracht ligt en hoe zij zelf de juiste keuzes maken zodat ze op de juiste plek komen.
Leeuwendaal zet desgewenst een besloten e-portal of andere online tools in, waar kandidaten alle benodigde informatie en tools vinden om hun eigen proces te sturen en zicht te krijgen op hun talent. Diezelfde portal is voor u een bron van informatie om te volgen, bij te sturen en optimaal te beslissen.
Zo komen niet alleen kandidaten in hun kracht, onze aanpak stelt ook selectiecommissies in staat om zelf gefundeerde beslissingen te nemen.

Objectiviteit en kwaliteit

Grootschalige selectie- en plaatsingsprocessen vragen veel van een organisatie. Zoals het optimaal organiseren en standaardiseren van complexe werkstromen, het waarborgen van objectiviteit en kwaliteit en continue aandacht voor heldere communicatie.
Leeuwendaal ondersteunt en ontzorgt waar dat nodig is. Wij ondersteunen onder meer bij:

 • inrichting selectie- en plaatsingsprocessen en werkstromen
 • communicatie – opstellen communicatieplan, voorlichtingsmateriaal en organiseren bijeenkomsten
 • arbeidsrecht – onze arbeidsjuristen kennen alle spelregels die de wet aan uw specifieke plaatsingsproces stelt
 • ondersteuning HRM – quickscan, coaching, begeleiding en/of leveren van tijdelijke extra menskracht
 • (e-)assessments
 • begeleiding van selectiegesprekken
 • ondersteuning plaatsingsprocessen.

Selectie- en plaatsingsprocessen staan nooit op zich. Bij transities, fusies en reorganisaties kunt u de adviseurs van Leeuwendaal ook inschakelen voor:

 • herontwerp organisatie
 • inrichten functiehuis
 • onderhandelingen met OR en/of vakorganisaties
 • opstellen sociaal plan
 • oplossing mobiliteitsvraagstuk
 • nazorg
 • doorontwikkeling organisatie

Meer informatie?

Foto van Elly Notenboom-Bruijnes

Elly Notenboom-Bruijnes

Projectleider en adviseurElly is een ervaren projectleider en adviseur werkzaam op het vlak van arbeidsmobiliteit, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. De rode draad in haar loopbaan is het afstemmen van de kwaliteiten van mensen op de behoeften van organisaties. Zij gelooft dat organisaties tot bloei komen door de juiste mensen op een goede wijze met elkaar te laten samenwerken en dat er voor iedere medewerker een plek te vinden is die bij hem of haar past.…

Mobiel: 06 2158 0761

Sluit Menu