Leeuwendaal Logo

Selectie- en plaatsingsprocessen

De juiste persoon op de juiste plek, dat is al een uitdaging als het om een enkele vacature gaat. Bij een grootschalige transitie of reorganisatie staat er meer op het spel. Leeuwendaal bundelt al haar expertise en heeft innovatieve tools in huis om complexe plaatsingsprocessen te begeleiden. Transparantie, objectiviteit en kwaliteit zijn daarbij onze kernbegrippen.

 

Leeuwendaal ondersteunt en ontzorgt waar dat nodig is. Wij ondersteunen onder meer bij:
 • de inrichting en uitvoering van het proces;
 • de interne communicatie richting alle betrokkenen (opstellen communicatieplan, produceren voorlichtingsmateriaal en organiseren bijeenkomsten);
 • de toepassing van het arbeidsrecht. Onze arbeidsjuristen kennen alle spelregels die de wet aan uw specifieke plaatsingsproces stelt (denk aan de WNRA);
 • de uitvoering van (e-)assessments.

Tevens biedt Leeuwendaal ondersteuning aan HRM door middel van bijvoorbeeld een quickscan, coaching van de medewerkers en begeleiding en/of levering van tijdelijke extra menskracht.

Bij transities, fusies en reorganisaties kunt u de adviseurs van Leeuwendaal ook inschakelen voor:
 • herontwerp en doorontwikkeling van de organisatie;
 • het (her)inrichten van het functiehuis;
 • onderhandelingen met OR en/of vakorganisaties;
 • het opstellen van een sociaal plan;
 • lidmaatschap plaatsingscommissie;
 • de functie van secretaris van de plaatsingscommissie;
 • mobiliteitsvraagstukken;
 • nazorg.