Leeuwendaal Logo

Samenwerkingsversneller leiderschapsteams

De Samenwerkingsversneller geeft nieuwe leiderschapsteams een vliegende start. In één dag doorloopt u samen een intensief proces waarin u elkaar professioneel diepgaand leert kennen. Hoe verhoudt u zich tot elkaar als het gaat om talenten, competenties en gedrag? Op welke wijze bent u maximaal complementair?

 

Onze multidisciplinaire aanpak maakt de Samenwerkingsversneller zo krachtig. We combineren kennis van management en van teamontwikkeling met het werken op basis van sterke punten. We zetten CliftonStrengths in om ieder teamlid een diepgaand inzicht te bieden in de eigen talenten, in die van de ander en in hoe u elkaar optimaal aanvult. Dat is de basis om deze talenten verder te ontwikkelen tot strengths (sterke punten) die u gericht kunt inzetten om gezamenlijk uw opgave te realiseren.

Wat gaat u doen, wat levert het u op?

De Samenwerkingsversneller wordt altijd geleid door een ervaren organisatiepsycholoog en een executive teamcoach. Zij zijn beiden Gallup-gecertificeerd CliftonStrengths-coach. Ze hebben veel expertise op het gebied van teamsamenwerking in bestuur en management, effectief gedrag en observatie. Zo ziet het programma eruit:

  • U vult vooraf thuis in onze portal CliftonStrengths en andere korte tests in.
  • We starten de dag met individuele duiding van de uitkomsten van CliftonStrengths en de andere tests.
  • We bespreken en analyseren gezamenlijk uw teamgrid: we combineren de beide CliftonStrengths rapporten en duiden wat dit betekent voor het duo. Welke talenten deelt u, met welke talenten vult u elkaar aan en welke talenten ontbeert het team?
  • Aan de slag met een levensechte case. De case sluit nauw aan bij de opgave die u als team dient te vervullen bij uw werkpraktijk. De organisatiepsycholoog en de executive teamcoach observeren en zij verzorgen feedback.
  • Reflectie: we blikken terug op de samenwerking in de case en trekken lering daaruit. Hebben we het beste uit onszelf gehaald en hoe deden we dat? Hebben we beiden echt onze strengths ten volle benut? Wat hebben we van elkaar nodig? Hoe gaan we dit meenemen naar onze praktijk? Wat zullen we samen nog verder moeten ontwikkelen om onze opgave te vervullen?
  • U schrijft een korte reflectierapportage, de observanten vullen deze aan.

De Samenwerkingsversneller levert u daadwerkelijk versnelling én verdieping op in uw samenwerking met elkaar. Het inzicht in elkaars talenten maakt u als team doortastender en effectiever.