LEEUWENDAAL LAAT MENSEN EN ORGANISATIES BETER FUNCTIONEREN

Leeuwendaal ontwikkelt niet alleen de beste oplossingen op het vlak van personeel en organisatie, maar we zorgen er vooral ook voor dat die oplossingen werken in de praktijk.
Gedrag is voor ons altijd het aangrijpingspunt, want het gedrag van mensen bepaalt het succes van organisaties. Onze inzet is er steevast op gericht om talent tot volle wasdom te laten komen en alle krachten die een organisatie herbergt te ontketenen. Waar blokkades effectief gedrag in de weg staan, hebben we alle disciplines en know how in huis om deze weg te nemen. Lees meer>>

ACTUELE VACATURES

BESTUUR & DIRECTIE
Directeur - HCO

MANAGEMENT & PROFESSIONALS
Concerncontroller

TOEZICHTHOUDERS & COMMISSARISSEN

Alle vacatures

ONZE SPECIALISTEN WERKEN SAMEN IN DEZE ADVIESGROEPEN

Ontwikkelen en Training

Ontwikkelen en Training

In onze trainingen leren uw medewerkers hoe ze met ander gedrag makkelijker organisatieresultaten bereiken. Dat leren ze door het succes van ander gedrag al in de training zélf te ervaren.

Lees meer

FUNCTIONEREN EN BELONING

FUNCTIONEREN EN BELONING

Kwaliteit is geen garantie voor prestaties. Om uw mensen te laten uitblinken, zult u op het juiste moment de juiste prikkels moeten geven. Leeuwendaal helpt u daarbij met een slimmere inzet van HR-instrumenten.

Lees meer

ORGANISATIEPSYCHOLOGIE EN ASSESSMENTS

ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
EN ASSESSMENTS

Het dynamische evenwicht tussen competenties van medewerkers en benodigde competenties voor een rol of functie, dat is ons werkterrein. Wij bieden inzicht in de (ontwikkelbare) kwaliteiten van mensen.

Lees meer

HR Planning en Control

HR Planning en Control

We bewaken de verhouding tussen kosten en baten van arbeid, tussen inspanning en resultaat. Onze opdrachtgevers hebben grip op de financiële aspecten van hun hr-beleid en kunnen tijdig bijsturen. Op alle niveaus in de organisatie, op elk gewenst moment.

Lees meer

ARBEIDSMOBILITEIT EN INZETBAARHEID

ARBEIDSMOBILITEIT EN INZETBAARHEID

Leeuwendaal is de specialist in mobiliteitstrajecten bij de overheid, in het onderwijs en in de zorg. We hebben uitgebreide ervaring in het benutten van de talenten van mensen op de arbeidsmarkt, een werkend leven lang.

Lees meer

AMBTENAREN- EN ARBEIDSRECHT

AMBTENAREN- EN ARBEIDSRECHT

De juristen van Leeuwendaal kennen de publieke sector van haver tot gort. U kunt hen inschakelen voor elk vraagstuk op het vlak van personeel en organisatie.

Lees meer

WERVING EN SEARCH

WERVING EN SEARCH

Leeuwendaal is uw partner voor werving en search van bestuurders, toezichthouders, directies en senior management voor de overheid, zorg & welzijn en het onderwijs.

 

Lees meer

INTERIM MANAGEMENT

INTERIM MANAGEMENT

Bij Leeuwendaal vindt u doorgewinterde bestuurders, lijn- en stafmanagers en hr-professionals die zich uitvoerig hebben bewezen in overheid, onderwijs en zorg. Mensen die medewerkers weten te verbinden aan organisatiedoelen.

Lees meer

WE WERKEN VOOR OVERHEID, ONDERWIJS EN ZORG

Overheid

Al bijna 25 jaar werken we voor en met organisaties uit alle overheidslagen. We snappen de materie en voelen feilloos aan welke bestuurlijke en politieke gevoeligheden daaraan kleven. En het belangrijkste: we begrijpen wat mensen beweegt en wat ze nodig hebben om te kunnen bewegen.

Lees meer

Onderwijs

De adviseurs van Leeuwendaal hebben jarenlange ervaring in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger onderwijs. We zijn creatief in het vinden van oplossingen voor schijnbaar onoplosbare problemen. Wij helpen graag bij het boeken van resultaten. Of het nu gaat om samenwerken in krimpgebieden, eigentijds leiderschap, resultaatverantwoordelijke teams of rol- en talentgericht werken.

Lees meer

ZORG

Leeuwendaal werkt voor UMC’s, voor ziekenhuizen, GGZ-organisaties, we zijn actief in de gehandicaptenzorg en in de ouderenzorg, in de jeugdzorg en de GGD… Kortom, we kennen de sector in de breedte en in de diepte. We kunnen u helpen de beste mensen aan boord te halen en te houden en hen tot de beste prestaties te laten komen.

Lees meer

WE BUNDELEN ONZE EXPERTISE RONDOM ACTUELE THEMA’S

TEAMS EN LEIDERSCHAP

TEAMS EN LEIDERSCHAP

Wij helpen u de juiste keuzes te maken bij de teamsamenstelling. Met gerichte interventies laten we bestaande teams beter presteren en we ontwikkelen inspirerend leiderschap bij uw leidinggevenden.

Lees meer

Personeelsplanning

Personeelsplanning

Wij helpen u bij het formuleren en uitvoeren van uw strategische personeelsplanning. Met gerichte HR-interventies bouwen we met u de sterkste bezetting die maximaal presteert.

Lees meer

ROLGERICHT EN TALENTGERICHT WERKEN

ROLGERICHT EN TALENTGERICHT WERKEN

Door het ‘functiedenken’ los te laten, schept u ruimte voor talent en resultaat. Dat kan de aantrekkingskracht én het rendement van uw organisatie versterken. 

Lees meer

Samenwerken en reorganiseren

Samenwerken en reorganiseren

Een samenwerkingsverband smeden of een geslaagde reorganisatie doorvoeren, dat is geen kinderspel. Scepsis op voorhand is begrijpelijk, want er gaat nogal eens iets fout. Maar wij weten van wanten en zijn graag uw uitvoerende en adviserende partner.

Lees meer

Selectie- en plaatsingsprocessen

Selectie- en plaatsingsprocessen

Leeuwendaal bundelt al haar expertise en ontwikkelt innovatieve tools om complexe selectie- en plaatsingsprocessen te begeleiden. Zodat uw veranderproces een kwaliteitsslag wordt.

Lees meer

RESULTAATGEDREVEN WERKEN

RESULTAATGEDREVEN WERKEN

Er leiden vele wegen naar Rome. Organiseert u arbeid zoals u dat nu eenmaal altijd deed, of stelt u de organisatie in dienst van het resultaat? Wij helpen u graag het beste uit uw mensen te halen.

Lees meer

Professionalisering

Professionalisering

Bij Leeuwendaal geloven we in de kracht van úw mensen. Benut het in uw organisatie aanwezige talent en ga vooral zélf aan de slag.

Lees meer

BESTUUR EN TOEZICHT

BESTUUR EN TOEZICHT

Krachtig bestuur en nauwlettend toezicht op gepaste afstand is van levensbelang voor elke publieke organisatie. Leeuwendaal is specialist op dit thema.

Lees meer

RECENTE PUBLICATIES

 • Roald Pool (Leeuwendaal) bij BNR Nieuwsradio

  ZZP’ers zijn volgens TNO en CBS gemiddeld genomen gelukkiger in hun werk. Welke les zouden leiders in organisaties daaruit moeten leren? Lees meer >>

 • Higher & Company sluit groeipact met Leeuwendaal

  Higher & Company is nu ons zusterbedrijf. We delen kennis en inspiratie en Leeuwendaal brengt succesvolle Higher-diensten naar het publieke domein. Lees meer >>

 • Generatiepact: tips voor uitstroom

  De Cao Gemeenten stimuleert de inzet van een generatiepact. Wij geven u graag duidelijkheid over de gevolgen voor uw organisatie en uw medewerkers. Lees meer>>

 • Rol- en talentgericht werken werkt echt in gemeente Korendijk

  Gemeentesecretaris Martien Born ziet dat rol- en talentgericht werken goed uitpakt voor zijn mensen en voor zijn organisatie. Lees meer>>

 • Cao PO zonder grondige herziening niet toekomstbestendig

  Een grondige herziening is nodig om de cao PO toekomstbestendig en financierbaar te maken, betoogt collega Arie van Loon. Lees meer.

 • Onvoorziene kosten eigenrisicodragerschap WW

  Als verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet stoppen de kosten niet per se als uw ex-werknemer ergens anders een nieuw dienstverband krijgt. Lees meer>>

 • Toekomstbestendige kindvoorzieningen in Zeeuws Vlaanderen

  Dalende leerlingenaantallen vragen om samenwerken aan oplossingen. In Zeeuws Vlaanderen ligt er een stevige basis voor toekomstbestendige kindvoorzieningen. Lees meer>>

 • Werkdruk in het onderwijs – een jaar later

  Geke Lexmond publiceerde vanaf begin 2015 een veelbesproken reeks artikelen over de werkdruk in het primair onderwijs. Wat is er een jaar later veranderd? Lees meer>>

 • WW bij strafontslag

  Onder bepaalde omstandigheden is ww bij strafontslag mogelijk. Voor de eigenrisicodrager is dat funest. Door ‘voortvarend’ op te treden, minimaliseert u het risico. Lees meer>>

Contact

Leeuwendaal Den Haag (HNK-gebouw)
Oude Middenweg 11
2491 AC Den Haag
t: 088 00 868 00
Plan uw route met Google Maps of 9292OV

Leeuwendaal Utrecht (HNK-gebouw)
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
t: 088 00 868 00
Plan uw route met Google Maps of 9292OV
Let op: gebruik in uw routeplanner de straatnaam ‘Gershwinlaan’.

Postadres
Postbus 18534
2502 EM Den Haag

Leeuwendaal Den Haag (HNK-gebouw)
Oude Middenweg 11
2491 AC Den Haag
t: 088 00 868 00
Plan uw route met Google Maps of 9292OV

Leeuwendaal Utrecht (HNK-gebouw)
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
t: 088 00 868 00
Plan uw route met Google Maps of 9292OV
Let op: gebruik in uw routeplanner de straatnaam ‘Gershwinlaan’.

Postadres
Postbus 18534
2502 EM Den Haag

 
 
 
Menu
×
Menu