Leeuwendaal Logo

Training functies beschrijven met Fuwasys en procesbegeleiding

U wilt graag weten welke aspecten in de functiebeschrijving worden opgenomen om deze te laten waarderen met Fuwasys. Daarnaast wilt u leren om het proces van functies beschrijven te begeleiden en hierover te adviseren. Dan is deze training voor u geschikt.

Doel en werkwijze training

Het doel van deze training is:

 • Toepassingsgerichte kennis leren over de Fuwasys-varianten
 • Leren om het proces van functies beschrijven met Fuwasys te begeleiden en hierover adviseren.

De werkwijze is praktijkgericht en interactief. Dat wil zeggen: leren door te doen, waarbij praktijk en (de toepassing van) theorie elkaar afwisselen.

Doelgroep en groepsgrootte

De doelgroepen voor deze training zijn HR-adviseurs en/of leidinggevenden. De groepsgrootte is 8 tot 10 personen. De training zal definitief doorgaan bij minimaal zes deelnemers

Praktische informatie

 • Duur van de training is één dag – In 2024 staat de training gepland op: donderdag 29 februari 2024
 • Tijd: 09.15 uur tot 16.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur)
 • Locatie: kantoor Leeuwendaal, W1, Winthontlaan 1, Utrecht
 • Kosten training: € 575,– per deelnemer (dit bedrag is vrijgesteld van btw)
 • Training is inclusief lunch en cursusmateriaal

Voorbereiding

Iedere deelnemer ontvangt vooraf een intakeformulier met vragen over de eigen leerbehoeften, casuïstiek en/of indelingsvraagstukken.

Programma

Dagdeel 1

 • Korte introductie functiewaardering en de 14 kenmerken van Fuwasys (in relatie tot de generieke functie)
 • Wat is een functie? Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan een functiebeschrijving voor Fuwasys?
 • Wat is het verschil tussen een organieke en generieke functiebeschrijving?
 • Niveaubepalende elementen in een functie en relevante begrippen
 • Oefeningen uitvoeren en nabespreken

Dagdeel 2

 • Hoe ziet het proces eruit om te komen tot een functiebeschrijving en functiewaardering?
 • Wie zijn er betrokken bij het proces?
 • Wat is van belang bij het afnemen van een functie-interview?
 • Behandelen van casuïstiek en vraagstukken uit de praktijk

Nu aanmelden

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Voorafgaand aan de leergang ontvang je een uitnodigingsmail en factuur. Na betaling is je deelname gegarandeerd.