Leeuwendaal Logo

Benchmark belonen

Arbeidsvoorwaardenvergelijkingen bestaan in allerlei soorten en maten. Welke arbeidsvoorwaarden dienen in de vergelijking te worden betrokken? Met welke organisaties wilt u zich vergelijken? Kan worden volstaan met een snelle bureaustudie op basis van beschikbare gegevens of is actieve medewerking van andere organisaties nodig? Onze adviseurs kunnen u adviseren over een passende aanpak.

De arbeidsvoorwaarden van uw organisatie bepalen in belangrijke mate uw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt – wanneer ‘het gras bij de buren altijd groener is’ – geeft een betrouwbare vergelijking van de arbeidsvoorwaarden de gewenste duidelijkheid. Ook voor andere beslissingen over aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij fusies/overnames, verzelfstandigingen en harmonisaties, is een scherpe ‘foto’ een goede basis.
De resultaten van de arbeidsvoorwaardenvergelijking presenteren wij in een compacte en heldere rapportage. Onze adviseurs helpen vervolgens graag om de uitkomsten te duiden – ‘Hoe erg is een bepaalde afwijking van het gemiddelde?’ – en om eventuele aanpassingen aan het arbeidsvoorwaardenpakket te realiseren.

Verkenningssessie arbeidsmarktkrapte en beloning
Leeuwendaal organiseert verkenningssessies waarin we samen met het managementteam vanuit verschillende perspectieven kijken naar het aantrekken, behouden en binden van talent. U leest er meer over in een brochure die u hier kunt downloaden.

Enkele gangbare vormen van arbeidsvoorwaardenvergelijking
 • Functieniveauvergelijking:
  In welke functie-/salarisgroep is deze functie bij vergelijkbare organisaties ingedeeld? Deze aanpak is vooral bruikbaar bij vergelijking binnen de eigen sector (met een gezamenlijke cao).
 • Salarisbenchmark:
  Wat verdient een functie van vergelijkbare zwaarte in andere cao’s? Deze aanpak is geschikt als u duidelijkheid wenst over de beloning van een of enkele functies.
 • Loonlijnvergelijking:
  Hoe verhouden de salarisschalen van uw organisatie zich tot die van andere cao’s? Hiermee krijgt u een benchmark van het gehele salarissysteem.
 • Pakketvergelijking kwalitatief:
  In een tabel vergelijken wij uw arbeidsvoorwaardenpakket met een of enkele andere pakketten. Dit is een gebruikelijke aanpak bij een voorgenomen fusie/overname, verzelfstandiging of harmonisatie.
 • Pakketvergelijking kwantitatief:
  Wij rekenen de verschillen tussen uw arbeidsvoorwaardenpakket en een of enkele andere pakketten door. Meestal volstaat de doorrekening van een slimme selectie van de (belangrijkste) arbeidsvoorwaarden.