Leeuwendaal Logo

Rollenmodel

Leeuwendaal biedt u een kant en klaar rollenmodel dat toepasbaar is in elke organisatie. We helpen u met de implementatie van dat model waarbij we het volledig op maat voor u inrichten.

 

Het gebruik van ons rollenmodel stelt u in staat om uw organisatie wendbaarder te maken en de talenten van uw medewerkers maximaal te benutten. Het rollenmodel kan los van uw functiehuis bestaan maar kan er ook aan gekoppeld worden, afhankelijk van uw wensen. We helpen u bij de afweging.

Uw wendbaarheid vergroten

Om sneller en beter in te spelen op veranderingen, beleggen organisaties steeds vaker werkzaamheden in opgaveteams. Voor de samenstelling van die teams zijn niet de vaste takenpakketten en functies van medewerkers leidend, maar hun talenten. Het doel is simpel: een zo sterk mogelijk team dat het beste in staat is om de opgave te vervullen.

Het rollenmodel van Leeuwendaal is het scharnier tussen de teamopgave en de talenten van de individuele medewerkers. Het heeft de volgende kenmerken:
  • de rollenset is dekkend voor al het werk in de organisatie
  • elke rol schetst de concrete bijdrage in het vervullen van de opgave
  • de rollenset ordent de werkverdeling in het team
  • medewerkers werken in rollen die passen bij hun talenten, hun bijdrage aan de teamopgave is duidelijk herkenbaar
  • medewerkers in dezelfde functies kunnen toch andere rollen vervullen in teams
  • rollen kunnen zowel tijdelijk als structureel zijn
  • het werken vanuit rollen helpt medewerkers te ontdekken waar ze goed in zijn en het ondersteunt hun loopbaanontwikkeling
Alle talent in uw organisatie optimaal benutten

Het werken vanuit rollen stelt u in staat om snel talent te scouten voor specifieke taken, projecten en teams. U benut de diversiteit en alle talent in uw organisatie ten volle. Het biedt medewerkers de kans om volledig te focussen op dat deel van het werk waar ze écht goed in zijn en waar ze energie van krijgen. De ervaring leert dat er altijd andere medewerkers zijn die uitblinken in de taken waar zij juist meer moeite mee hebben. Werken vanuit rollen versterkt de inclusiviteit: iedereen doet mee en kan het beste van zichzelf laten zien. De juiste mensen voor de juiste opdracht.

Benut ieders strengths

Bij de implementatie van het rollenmodel draait het om de perfecte match tussen de teamopgave en de talenten van de teamleden. Voor het identificeren van ieders talenten zetten we CliftonStrengths in. Daarmee stellen we mensen in staat om hun eigen talenten te ontdekken, te benoemen en gericht in te zetten in hun werk. Het helpt hen om – haast intuïtief, zo is onze ervaring – de rol te pakken die hen het beste past en daarin te excelleren.
In onze aanpak bouwen wij een aantal interventies in gericht op bewustwording, kennis over strengths en strengthsbased organiseren, het ontdekken van de eigen talenten en het voeren van het goede gesprek voor zowel medewerkers als leidinggevenden.

Werken vanuit rollen, in plaats van of naast uw vaste functiehuis, biedt organisaties vele nieuwe kansen. Het rollenmodel van Leeuwendaal helpt u deze te verzilveren.