Leeuwendaal Logo

Leergang functies beschrijven en waarderen

Leergang tot gecertificeerd deskundige voor Fuwasys en varianten

Ieder voorjaar en najaar organiseert Leeuwendaal de leergang gericht op functies beschrijven en functies waarderen voor verschillende Fuwasys varianten (Fuwa-HBO, Fuwa-MBO, Fuwa-VO, Fuwa-PO en Fuwa-PROV). De leergang bestaat uit 7 dagen en ziet er als volgt uit:

Je leert om de Fuwasys varianten toe te passen en zo een functie te kunnen waarderen (functieweging op basis van 14 kenmerken). Het correct toepassen van alle kenmerken, die nodig zijn om een waarderingsadvies op te stellen vormen de kern van de leergang. Je leert het niveau van de functie te bepalen en omgaan met beloningsverhoudingen. Tevens geven we aandacht aan je rol als adviseur/deskundige voor functiewaarderingsvraagstukken in de organisatie. Naast het waarderen van functies gaan we ook aan de slag met het (af)maken van een functiebeschrijving om te leren welke onderdelen een functiebeschrijving bevat om deze daarna te kunnen waarderen met de Fuwasys varianten.

De leergang is bedoeld voor HR en P&O-adviseurs, directies, leidinggevenden, (staf)medewerkers en extern adviseurs die werkzaam zijn in het onderwijs of bij provincies en die relevante kennis en ervaring hebben (van één jaar of meer). De opzet van de leergang is praktijkgericht. Dat wil zeggen: leren door te doen, waarbij veel oefeningen en (de toepassing van) theorie over de regels en verbanden van het functiewaarderingssysteem elkaar afwisselen. Vooraf bellen we je voor een korte intake. Het tussentijds (elders) uitwerken van oefenopgaven maakt onderdeel uit van de leergang. Je wordt voorbereid op het certificeringsexamen.

We leiden je op tot functiewaarderingsdeskundige, waarvoor je uiteindelijk een SPO-certificering kunt behalen (zie www.spo3.nl ). Het SPO-certificaat toont aan dat je de systematiek van de Fuwasys varianten op een juiste wijze kunt toepassen. Deze certificering waarborgt de kwaliteit van de functiebeschrijvingen en de daarbij behorende waarderingen binnen een organisatie. Door het juist toepassen van de systematiek kunnen bezwarenprocedures worden voorkomen.
Nadat je met goed gevolg het certificeringexamen hebt afgelegd, worden je gegevens opgenomen in het SPO-register. Dit register vind je hier.

Voor de SPO-certificering dien je jezelf in te schrijven via de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (zie www.spo3.nl ). De actuele certificerings- en bijscholingsdata zijn ook op deze website te vinden.

Gerelateerde trainingen

Leeuwendaal biedt de komende maanden ook deze eendaagse trainingen aan:

Kosten

De kosten voor de leergang bedragen  € 3.790,-
Hierbij zijn al het cursusmateriaal (met oefenopgaven), koffie/thee en lunch inbegrepen

Data leergang voorjaar 2024

Er zijn helaas geen plekken meer beschikbaar voor deze editie. In het najaar maken we de nieuwe data bekend voor de volgende editie.

  • Dag 1: maandag 11 maart
  • Dag 2: donderdag 21 maart
  • Dag 3: donderdag 28 maart
  • Dag 4: donderdag 4 april
  • Dag 5: dinsdag 16 april
  • Dag 6: dinsdag 14 mei
  • Dag 7: donderdag 23 mei

De leergang wordt gegeven op basis van open inschrijvingen. Het is tevens mogelijk om de leergang in company te organiseren voor minimaal 6 deelnemers.

De trainingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.
Alle trainingsdagen worden gegeven op een locatie in Utrecht.

Nu aanmelden

Er zijn helaas geen plekken meer beschikbaar voor deze editie. In het najaar maken we de nieuwe data bekend voor de volgende editie.

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Voorafgaand aan de leergang ontvang je een uitnodigingsmail en factuur. Na betaling is je deelname gegarandeerd.