IconOntwikkelenSquare

Assessments

Iedereen op elk moment op de juiste plek, dat is de inzet van onze assessments. Want dan komen medewerkers tot bloei, groeit het team en kan de organisatie haar opgave realiseren. Onze psychologen vervullen hierbij een sleutelrol. Zij zorgen ervoor dat deelnemers aan onze assessments het beste van zichzelf kunnen laten zien: hun talenten, hun ontwikkelmogelijkheden en de meerwaarde die zij een organisatie te bieden hebben. Maar vooral ook geven zij betekenis aan de uitkomsten en helpen zij deelnemers te ontdekken hoe zij hun talenten kunnen inzetten en verder kunnen ontwikkelen om professionele doelen te realiseren. Onze assessmentpsychologen vertalen hun analyse naar concrete en bruikbare (ontwikkel)adviezen. En dat zorgt ervoor dat deelnemers gemotiveerd zijn om écht met de uitkomsten aan de slag te gaan, zelfs als deze anders uitpakken dan verwacht.
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de voorspellende waarde van een assessment het grootst is als onderzoek door een assessmentpsycholoog wordt gecombineerd met de inzet van krachtige (digitale) testinstrumenten en serious gaming. Deze combinatie is de basis van elk assessment bij Leeuwendaal.

Stevige impuls voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling

Onze aanpak is gebaseerd op de principes van de positieve psychologie. We gaan uit van het wetenschappelijk stevig gefundeerde inzicht dat professionals tot bloei komen als zij hun strengths kunnen benutten: de combinatie van talenten, kennis en vaardigheden die van nature bij hen passen.
Als mensen hun strengths kunnen ontwikkelen en aanwenden in hun werk, is de kans zes keer zo groot dat zij echt verbondenheid (engagement) ervaren bij de organisatie waarvoor zij werken en dat zij bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelen. Teams waarvan de individuele leden worden ingezet op hun strengths zijn 12,5% productiever dan gemiddeld. Artikelen die de afgelopen jaren in Harvard Business Review zijn verschenen, tonen aan dat het inzetten op strengths leidt tot hogere productiviteit, minder ongewenst verloop, een lager (ziekte)verzuim en meer werkplezier.
Onze assessments maken zichtbaar hoe mensen hun talenten kunnen ontwikkelen tot strengths om daarmee bij te dragen aan de opgave van de organisatie. Ze geven een stevige impuls aan de persoonlijke ontwikkeling en aan de organisatieontwikkeling.
Deze aspecten staan centraal bij onze assessments:

  • Actieve voorbereiding: voorafgaand aan het assessment dagen we de deelnemer al uit na te denken over zijn ‘strengths’ in relatie tot zijn (beoogde) functie. Wij leveren daarvoor de benodigde instrumenten aan. Met deze reflectie start hij⃰ aan het vervolg van het assessment.
  • Unieke leerbeleving: wij betrekken de deelnemer actief bij zijn assessment: het geven van feedback en het aansporen tot reflectie, tussentijds en na afloop, staan centraal. Zo heeft hij de mogelijkheid om een eigen zienswijze op het rapport (reflectie) in te vullen. Het assessment is daarmee niet alleen een meetmoment, maar in alle gevallen ook een ontwikkelinterventie.
  • Persoonlijke begeleiding: elke deelnemer heeft een vaste psycholoog die hem gedurende het hele assessment begeleidt. Op de assessmentdag zijn onze testassistenten gedurende de dag beschikbaar voor vragen.
  • Zelfregie: het assessment stimuleert eigenaarschap: de deelnemer speelt een actieve rol in het assessment van het begin tot het eind. Dat vergroot het draagvlak voor de resultaten en stimuleert zelfregie voor de professionele ontwikkeling.

Cultuurfair

Leeuwendaal werkt uitsluitend met instrumenten waarvan de uitkomsten niet worden beïnvloed door culturele achtergrond, leeftijd of geslacht. Al onze tests voldoen aan de richtlijnen voor cultuur fairness van het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) en de COTAN.
Uit klantevaluaties van (grootschalige) selectietrajecten blijkt dat onze werkwijze bijdraagt aan een duidelijk toename van de diversiteit in de instroom en dat instromers zich goed ontwikkelen en aan boord blijven.

Meer informatie?

Foto van Eva Vreuls

Eva Vreuls

Directeur Organisatiepsychologie & assessments

Eva combineert de aansturing van de adviesgroep Organisatiepsychologie & assessments met het zelf uitvoeren van adviesopdrachten. Zij is ervaren in het begeleiden van omvangrijke projecten op het gebied van selectie, doorstroom en ontwikkeling van medewerkers met uiteenlopende functies en schaalniveaus, meestal ten gevolge van een organisatieverandering of reorganisatie.
Centraal daarbij staat het uitgangspunt dat mensen tot bloei komen én optimale resultaten behalen wanneer zij worden ingezet op hun strengths.…

Mobiel: 06 2900 4771

Gerelateerde diensten

  • Bij Leeuwendaal werken zo’n 25 zeer ervaren assessmentpsychologen.
  • Alle instrumenten die we inzetten, scoren ruim boven de geldende COTAN-norm.
  • Wij werken o.a. voor alle ministeries, diverse uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s, politie, hogescholen en universiteiten en ziekenhuizen.
Sluit Menu