Leeuwendaal Logo

Mid-career-assessment

Ambities, kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden in kaart

Veel organisaties hebben een relatief grote groep medewerkers halverwege hun loopbaan, grofweg tussen de veertig en de vijftig jaar. Een aanzienlijk deel van hen werkt al vijf jaar of langer in dezelfde functie. Het zijn mensen die veel ervaring en know how bezitten en die cruciaal zijn voor de voortgang van primaire processen.

 

De wendbaarheid van deze mensen bepaalt daarmee voor een belangrijk deel de wendbaarheid van de organisatie. Als die organisatie overstag moet, komt het erop aan dat zij kunnen meebewegen. Hoe is het gesteld met de bevlogenheid en het aanpassingsvermogen van deze mid-careers in uw organisatie? Zijn zij nog steeds gedreven in wat zij doen? Worden hun sterke punten goed benut? Zitten zij nog op de goede plek?
Het mid-career assessment geeft antwoord op deze en andere wezenlijke vragen. Als meet- en ontwikkelinstrument vervult het een cruciale rol voor de medewerker én de organisatie.

Gedeeld belang

Werknemer en werkgever hebben evident hetzelfde belang als het om inzetbaarheid gaat. Geen enkele professional kan het zich nog veroorloven om z’n inzetbaarheid te laten versmallen tot de huidige functie bij de huidige werkgever. De levenstijd van beroepen en functies wordt alsmaar korter onder invloed van voortschrijdende globalisering en digitalisering. Tegelijkertijd moeten we langer doorwerken. Dat maakt waken over je eigen employability belangrijker dan ooit. Voor u als werkgever is het bevorderen van duurzame inzetbaarheid een elementair onderdeel van uw hr-beleid. U dient ervoor te zorgen dat uw mensen blijven investeren in de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden en in hun eigen employability. Met het aanbieden van een mid-career assessment aan uw mensen creëert u bij hen bewustzijn, zet u hen aan tot denken én doen. U geeft de mid careers in uw organisatie het zelfinzicht en het richtingsgevoel dat zij nodig hebben om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen en met hernieuwd elan de verbinding aan te gaan met de opgave van de organisatie. Op deze manier versterkt u direct de wendbaarheid van uw mensen en van uw organisatie.

Wezenlijke vragen

Het zijn zeer wezenlijke, deels zelfs existentiële vragen waar het om draait in het mid-career assessment. Zoals:

  • hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn werk zo goed mogelijk aansluit bij mijn (veranderende) waarden en bij de dingen die ik nastreef in het leven?
  • ik wil me nog meer richten op de dingen die ik graag doe en waar ik talent voor heb, hoe krijg ik dat voor elkaar?
  • blijf ik doen wat ik doe of ga ik in de tweede helft van mijn loopbaan een andere kant van mijzelf laten zien en ontwikkelen?
Onderdelen van het mid-career assessment

Het programma bestaat uit twee uitdagende sessies van een halve dag waarin de deelnemer en psycholoog nauw met elkaar samenwerken.
In de eerste sessie gebruiken we verschillende instrumenten en inspirerende oefeningen om thema’s als zingeving, levensmissie, de missie in werk, drijfveren en persoonlijke strengths te verkennen. Aan het einde van de eerste sessie krijgt de deelnemer een aantal concrete vragen mee om thuis verder over na te denken en op te reflecteren.
In de tweede sessie blikt de deelnemer terug op deze vragen en bespreken we de feedback die de deelnemer heeft gevraagd aan zijn omgeving. Aansluitend simuleren we werksituaties die een beroep doen op de kwaliteiten en energiegevers van de deelnemer en brengen we de mogelijke vervolgstappen in kaart. Vanuit iemands huidige rol gaat het dan over actuele organisatie-opgaven, projecten of werkzaamheden die dicht bij zijn talenten en sterke punten liggen. Ook staan we stil bij mogelijke andere rollen binnen de huidige organisatie of daarbuiten.

Na de tweede sessie schrijft de deelnemer zijn careerplan. In dat plan worden essentiële vragen beantwoord, de kracht en de missie geformuleerd en tenslotte een plan A, B en C bepaald.

  • A: gewenste functie binnen huidige groep/afdeling
  • B: gewenste rol buiten de huidige afdeling en binnen de organisatie
  • C: is functiemogelijkheden buiten de organisatie

Het careerplan zet de deelnemer aan tot denken over de afstand tot de gewenste functie(richtingen) of gewenste organisatie-opgave en wat er voor nodig is om daar te komen. Het is zowel een korte- als langetermijn career planning. Het bevordert het aangaan van de dialoog met de organisatie vanuit eigen initiatief, drijfveren en talenten.

Benut je strengths

De begrippen ‘talent’ en ‘strengths’ spelen een centrale rol in onze aanpak. Een talent zien we als een natuurlijke aanleg om op een bepaalde manier te denken, te voelen of te doen. Door te investeren in je talenten bouw je deze uit tot strengths. Dat wil zeggen: de vaardigheid om consistent nagenoeg perfect te presteren in een specifieke taak. Het kunnen benutten van je strengths in je werk is een groot geschenk. Want als je doet wat je goed kan en graag doet, wat je energie geeft, dan is werken heerlijk. Dan is er passie en bevlogenheid, hogere productiviteit, dan daalt het ziekteverzuim en neemt de duurzame inzetbaarheid toe. Decennialang onderzoek van onze partner Gallup laat zien dat werken vanuit je strengths louter voordelen oplevert voor het individu én de organisatie.

Het mid career assessment is één van de instrumenten die we bij Leeuwendaal inzetten om organisaties strengths-based te maken.
Door in het mid-career assessment de deelnemer zijn eigen strengths te laten ontdekken, stellen we hem ook in staat die strengths (beter) te benutten in zijn eigen employability-proces.