Leeuwendaal Logo

WW re-integratie begeleiding

Bij ww re-integratie streven wij naar een win-win situatie voor de werkgever en de oud-werknemer. Met maatwerkbegeleiding sluiten we zo goed mogelijk aan bij de huidige situatie en behoeften van de oud-werknemer, zodat de kans op een snelle comeback op de arbeidsmarkt wordt vergroot.

Met de kandidaat onderzoeken wij wat zijn of haar actuele arbeidsmarktpositie is en wat diegene nodig heeft om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Waar liggen passende kansen op de huidige arbeidsmarkt? En wat kan iemand doen om die kansen te vergroten? Door deze vragen direct centraal te stellen, houden we de drempel naar de arbeidsmarkt zo laag mogelijk.
Voor een snelle en goede ww re-integratie zetten we vragenlijsten en instrumenten in die op de persoon zijn afgestemd. Indien relevant, hebben we aandacht voor het verwerken van de emoties die met baanverlies gepaard gaan.
In het algemeen richt onze aanpak zich op het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfregie. Dit doen we bijvoorbeeld door met behulp van de CliftonStrengths-vragenlijst iemands unieke kwaliteiten in beeld te brengen en deze actief te benutten in de verdere oriëntatie. Ook helpen we een kandidaat met actieve jobsearching en networksearching. Daarbij monitoren we aandachtig de voortgang zodat we goed zicht houden op de sollicitatie-activiteiten en de resultaten daarvan. Hieruit kunnen we waardevolle lessen leren die de kans op succes in het vervolg vergroten.

Ook met werkgevers denken we graag mee op het gebied van WW re-integratie en geven wij advies in het vormgeven van effectief re-integratiebeleid en –begeleiding.