Leeuwendaal Logo

Begeleiding bij WW re-integratie

Zowel de werkgever als de ex-werknemer is gebaat bij goede begeleiding rondom WW re-integratie. Onze maatwerkbegeleiding vergroot de kans op een snelle comeback op de arbeidsmarkt.

 

Voor werkgevers brengen wij de groep WW-ers in kaart en stellen wij een risicoanalyse en risico-inventarisatie op. Ook adviseren wij hen in het vormgeven van effectief re-integratiebeleid en re-integratiebegeleiding.
Met ex-werknemers onderzoeken wij wat hun actuele positie is en wat zij nodig hebben om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Zijn zij al klaar voor de arbeidsmarkt en hoe liggen hun kansen nu? Door deze vraag direct centraal te stellen, houden we de drempel naar de arbeidsmarkt zo laag mogelijk.

Voor een snelle en goede WW re-integratie zetten we vragenlijsten en instrumenten in die op de individuele persoon zijn afgestemd. We hebben nadrukkelijk aandacht voor het verwerken van de emoties die met baanverlies gepaard gaan. Onze aanpak richt zich op het vergroten van het zelfvertrouwen. We helpen hen met actieve jobsearching en netwerksearching. Daarbij monitoren we aandachtig de voortgang zodat we goed zicht houden op de sollicitatie-activiteiten en de resultaten daarvan. Samen met de deelnemer kunnen we hieruit waardevolle lessen leren die de kans op succes in het vervolg vergroten.