Leeuwendaal Logo

Onze specialismen

Ontwikkelen, Organiseren, Versterken

Het verbeteren van de performance is de kern van ons werk. De multidisciplinaire aanpak van Leeuwendaal leidt tot betere oplossingen. Compleet, uitvoerbaar en toekomstvast.

Duurzame prestaties

Door te investeren in je talent, kun je het laten uitgroeien tot een strength: het vermogen om keer op keer uit te blinken in jouw taak of rol. Wij helpen uw medewerkers om hun strengths te ontdekken, te ontwikkelen en gericht in te zetten binnen de context van hun dagelijks werk.

En we helpen uw leidinggevenden om beter zicht te krijgen op de strengths van hun mensen. Want dat is de basis voor duurzame prestaties. Mensen doen waar ze echt goed in zijn en waar ze blij van worden. Bevlogen medewerkers, sterke teams en inspirerend leiderschap.

Naar Ontwikkelen

Stimuleren & faciliteren

Mensen presteren het best als ze zoveel mogelijk datgene kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Om uw mensen daartoe in staat te stellen, zult u de passende organisatiekundige basiscondities moeten scheppen en de juiste hr-instrumenten moeten inzetten.

Onze organisatiedeskundigen helpen u bij het inrichten van de organisatiestructuur op basis waarvan u uw ambities nu en in de toekomst kunt waarmaken. Onze hr-experts reiken u de kennis en instrumenten aan waarmee u het benutten van talent faciliteert en stimuleert. Wij organiseren met u de voorwaarden en omstandigheden voor de beste performance en voor het realiseren van uw organisatiedoelen.

Naar Organiseren

Doorslaggevende bijdrage

Deze tijd vraagt om leiders die talent herkennen en die talent de ruimte bieden om tot ontplooiing te komen. Wij kennen en vinden zulke leiders en zij maken echt het verschil in uw organisatie.

Leeuwendaal kijkt verder dan kennis, kunde en ervaring. We identificeren de specifieke combinaties van talenten en drijfveren die vereist zijn om een doorslaggevende bijdrage te leveren aan de realisatie van uw organisatieopgave. En daarbij houden we ook de teamsamenstelling en de teamdynamiek nauwlettend in de gaten, alle sleutelposities stevig bezet.

Naar Versterken