Specialismen

Het verbeteren van de performance is de kern van ons werk. De multidisciplinaire aanpak van Leeuwendaal leidt tot betere oplossingen. Compleet, uitvoerbaar en toekomstvast.

IconOntwikkelenSquare

Ontwikkelen

Door te investeren in je talent, kun je het laten uitgroeien tot een strength: het vermogen om keer op keer uit te blinken in jouw taak of rol. Wij helpen uw medewerkers om hun strengths te ontdekken, te ontwikkelen en gericht in te zetten binnen de context van hun dagelijks werk. En we helpen uw leidinggevenden om beter zicht te krijgen op de strengths van hun mensen. Want dat is de basis voor duurzame prestaties. Mensen doen waar ze echt goed in zijn en waar ze blij van worden. Bevlogen medewerkers, sterke teams en inspirerend leiderschap. 

De adviseurs, trainers en coaches van Leeuwendaal scheppen ruimte voor professionele groei van medewerkers, teams en leidinggevenden. Ze helpen organisaties daarmee hun wendbaarheid te versterken en gestelde doelen te realiseren. De kern van hun aanpak schuilt in het ontdekken, ontwikkelen en benutten van ieders strengths (sterke punten). Ze begeleiden medewerkers bij het ontwikkelen en effectief inzetten van hun strengths en ze leren leidinggevenden hoe zij hun medewerkers en teams hierin kunnen coachen. Zo worden medewerkers sterker, teams succesvoller en leiders effectiever.

Leeuwendaal heeft meer dan dertig Gallup- gecertificeerde strengths-coaches in huis. Onze adviseurs, trainers en coaches hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van veranderingen en het coachen van leiders in het publieke domein. U kunt hen onder andere inschakelen voor loopbaanoriëntaties, persoonlijke coachingstrajecten, leiderschapstrainingen, organisatieontwikkeltrajecten en teamcoachings.
Meer informatie: neem contact op met Claudia van Wissen.

De psychologen van Leeuwendaal zijn allen zeer ervaren in assessment-dienstverlening op tactisch en strategisch niveau. Zij ondersteunen directies bij selectie- en plaatsingsprocedures en bij de implementatie van Management Development-beleid. Ze hebben ruime ervaring in potentieelbeoordelingen, loopbaanbegeleiding en mobiliteitsvraagstukken. In alle assessments bij Leeuwendaal ligt de focus op de ontwikkelmogelijkheden.

We onderzoeken of mensen over de talenten en drijfveren beschikken om bij te dragen aan het realiseren van (toekomstige) organisatiedoelen. Onze psychologen communiceren helder, tonen inlevingsvermogen en zijn zeer betrokken bij hun werk. Jaarlijks helpen we duizenden mensen om hun skills en strengths te identificeren en de juiste keuzes te maken in hun verdere ontwikkeling. Indien dat nodig is, bieden we individuele begeleiding bij het toepassen van de uitkomsten van een assessment binnen of buiten de organisatie.
Meer informatie: neem contact op met Eva Vreuls.

IconOntwikkelenSquare-1

Organiseren

Mensen presteren het best als ze zoveel mogelijk datgene kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Om uw mensen daartoe in staat te stellen, zult u de passende organisatiekundige basiscondities moeten scheppen en de juiste hr-instrumenten moeten inzetten. Onze organisatiedeskundigen helpen u bij het inrichten van de organisatiestructuur op basis waarvan u uw ambities nu en in de toekomst kunt waarmaken. Onze hr-experts reiken u de kennis en instrumenten aan waarmee u het benutten van talent faciliteert en stimuleert. Wij organiseren met u de voorwaarden en omstandigheden voor de beste performance en voor het realiseren van uw organisatiedoelen.

Onze specialisten van Functioneren en Beloning helpen u individuele en collectieve prestaties te optimaliseren met een slimme inzet van geavanceerde hr-instrumenten. Dat kan bijvoorbeeld een beoordelingssysteem op maat zijn, een gesprekkencyclus die talentontwikkeling krachtig stimuleert of het invoeren van gedifferentieerde beloningsvormen die bijdragen aan het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. De adviseurs van Functioneren en Beloning snappen de uitdagingen waarvoor u staat en kennen de knelpunten. Zij helpen u de wendbaarheid en de flexibiliteit te vergroten binnen de bestaande mogelijkheden. Door mensen en competenties flexibeler in te zetten, zodat u sneller kunt acteren bij veranderende omstandigheden. De dagelijkse samenwerking met collega’s uit tal van andere disciplines geeft hen een brede kijk op de materie. Hun aanpak is altijd samenhangend, concreet en nauwgezet. De juridische adviseurs van Functioneren en Belonen waken over alle arbeidsrechtelijke zaken die hierbij op uw pad kunnen komen.
Meer informatie: neem contact op met
Ramon van Oppen.

Uw ambities zijn duidelijk, u weet welke opgave u dient te vervullen. Maar welke organisatie-inrichting past daar het beste bij en welke besturingsfilosofie? Is een matrix-organisatie het meest geschikt of gaat u agile werken met squads, tribes en chapters? Kiest u voor het klassieke organogram of zijn er vormen van zelforganisatie die u beter in staat stellen uw strategie te realiseren (en wat betekent dit voor het leiderschap)?

Onze organisatiekundige adviseurs hebben jarenlange ervaring in de publieke sector met het ontwikkelen, implementeren en realiseren van de hr-strategie. Zij helpen u om het werk te organiseren op de wijze die u optimaal in staat stelt om uw opgave te vervullen. Zij scheppen met u alle organisatorische condities voor duurzame prestaties en een sterke performance van uw medewerkers, teams en leidinggevenden. Daarbij hebben zij ook nadrukkelijk oog voor de praktische uitvoerbaarheid, de financiële haalbaarheid en de ideale bezetting die u nu en in de toekomst nodig heeft.

De Leeuwendaal-aanpak is concreet en schaalbaar en gaat vergezeld van krachtige (digitale) hulpmiddelen die de ontwikkeling van uw mensen ondersteunen.
Meer informatie: neem contact op met Peter Gerritsen.

IconVersterkenSquare

Versterken

Deze tijd vraagt om leiders die talent herkennen en die talent de ruimte bieden om tot ontplooiing te komen. Wij kennen en vinden zulke leiders en zij maken echt het verschil in uw organisatie. Leeuwendaal kijkt verder dan kennis, kunde en ervaring. We identificeren de specifieke combinaties van talenten en drijfveren die vereist zijn om een doorslaggevende bijdrage te leveren aan de realisatie van uw organisatieopgave. En daarbij houden we ook de teamsamenstelling en de teamdynamiek nauwlettend in de gaten. Alle sleutelposities stevig bezet.

 

Leeuwendaal is gespecialiseerd in werving & search voor het publieke domein op diverse niveaus:

• toezichthouders & commissarissen
• bestuur & directie
• management & strategische stafposities

We werken (al dertig jaar lang) exclusief voor de publieke sector en kennen deze van haver tot gort. Onze adviseurs kunnen allen bogen op minimaal tien jaar succesvolle samenwerking met organisaties binnen de overheid, het onderwijs en de zorg.

Multidisciplinaire samenwerking is de grondslag van ons werk. De adviseurs van Werving & Search werken nauw samen met specialisten uit andere disciplines die dagelijks over de vloer komen bij publieke organisaties. Ze weten daardoor zeer goed wat er speelt bij opdrachtgevers en wat mensen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Met een brede oriëntatie op hun opdracht, met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit en bovenal een scherp oog voor talent halen ze de beste mensen uit de markt. Dikwijls vinden zij de ideale kandidaat in hun eigen omvangrijke warme netwerk.
Meer informatie: neem contact op met Douwe Wijbenga.

De adviseurs van Interim management zijn dé specialisten in tijdelijke capaciteitsvraagstukken. Ze kennen het publieke domein als hun broekzak en vinden voor u tijdelijke versterking door doorgewinterde bestuurders, lijn- en stafmanagers en hr-professionals.

Voor de perfecte match tussen mens en organisatie kijken zij niet alleen naar kennis, kunde en ervaring, maar vooral ook naar de drijfveren die cruciaal zijn voor het vervullen van uw organisatieopgave.

De Interim management-adviseurs van Leeuwendaal denken met u mee en hebben oog voor de context en voor uw toekomstvisie. Wat wilt u bereiken en wat vraagt dat van uw interim manager? Gedreven en daadkrachtig vinden zij snel de juiste persoon.

Voor tijdelijke versterking van uw HR-afdeling kunt u onze trainees van Leeuwendaal Bruist inschakelen. Zij hebben recent hun academische opleiding afgerond en behoren tot de beste nieuwkomers op de HR-arbeidsmarkt. In een tweejarig traineeship ontwikkelen deze talentvolle jonge academici zich tot HR-professionals in het publieke domein.
Meer informatie: neem contact op met Annette Jeeninga .

Sluit Menu