Leeuwendaal Logo

Gallup Q12 en performance-verbetering

Verbondenheid is de motor van de performance. Als medewerkers zich verbonden voelen met hun werk, met hun collega’s en hun team en met de doelen van de organisatie, dan neemt de performance van de organisatie op vrijwel alle punten toe.

Mensen gaan beter presteren en krijgen energie van wat ze doen. Ze werken aandachtiger, zijn productiever en het ziekteverzuim daalt. Ook het aantal incidenten neemt af, evenals de uitstroom. Het wordt makkelijker om talentvolle nieuwe medewerkers te werven, et cetera. Jarenlang onderzoek van Gallup toont al deze gunstige effecten zonneklaar aan. Verbondenheid verklaart het verschil tussen matig presterende teams en organisaties en de ware uitblinkers.

Maar welke factoren bepalen de mate van verbondenheid en hoe meten we die eigenlijk? Maak kennis met de Gallup Q12.

Twaalf factoren van verbondenheid

Gallup heeft de Q12 in de jaren negentig ontwikkeld op basis van duizenden interviews in de meest uiteenlopende bedrijfstakken en in vele verschillende landen. Sindsdien hebben wereldwijd 25 miljoen werknemers de Q12-vragenlijst ingevuld. Het meetinstrument is ingezet in 195 landen en in meer dan 70 talen.
De twaalf stellingen in de Gallup Q12 Employee Engagement Survey meten samen de verbondenheid van medewerkers op een zeer snelle en hoogst betrouwbare wijze. Bij het invullen van de Q12 geeft de medewerker op elk van deze twaalf stellingen zijn mening en gevoelens weer.

Q12 als ijkpunt én kompas voor het verbeteren van de prestaties

De Q12-meting geeft een zeer duidelijk beeld van de verbondenheid in uw organisatie, van wat er werkelijk onder medewerkers en wat hun onderliggende behoeften zijn. Het maakt ook direct inzichtelijk wat goed gaat en wat versterking nodig heeft. Wij kunnen u begeleiden met de (door)ontwikkeling van de HR-strategie, de cultuur en de structuur, het (persoonlijk) leiderschap en de teamsamenwerking. De Q12-uitkomsten vormen daarbij het ijkpunt.

Met de Q12 helpen wij u bij het beantwoorden van cruciale vragen over verbondenheid en performance:

• Hoe behouden we medewerkers betrokken en bevlogen?
• Hoe zorgen we ervoor dat de HR-strategie echt bijdraagt aan de doelen van de organisatie?
• Hoe krijgen we de samenwerking en doelgerichtheid binnen onze teams weer op gang?
• Hoe versterken we (persoonlijk) leiderschap en eigenaarschap?
• Hoe creëren we een wendbare organisatie?
• Hoe ziet de gewenste cultuur eruit en bouwen we daarnaartoe?

Zo werkt het

De adviseurs van Leeuwendaal begeleiden u bij het aanscherpen van uw vraag over het presteren van uw organisatie. Vanuit de doelen die u wenst te bereiken maken we met u een plan waarbij het inzetten van de Gallup Q12 een belangrijk onderdeel is.

Dagelijks helpen wij opdrachtgevers om de verbondenheid in hun organisatie en hun perfomance te versterken. De Gallup Q12 is het beproefde meetinstrument dat wij daarbij inzetten en dé manier om de meest haalbare en kansrijke verbetermogelijkheden te ontdekken. Samen met onze opdrachtgevers versterken we het succes van medewerkers, managers en organisaties.