Leeuwendaal Logo

Gallup Q12

Verbondenheid is de motor van de performance. Als medewerkers zich verbonden voelen met hun werk, met hun collega’s en hun team en met de doelen van de organisatie, dan neemt de performance van de organisatie op vrijwel alle punten toe.

Mensen gaan beter presteren en krijgen energie van wat ze doen. Ze werken aandachtiger, zijn productiever en het ziekteverzuim daalt. Ook het aantal incidenten neemt af, evenals de uitstroom. Het wordt makkelijker om talentvolle nieuwe medewerkers te werven, et cetera. Jarenlang onderzoek van Gallup toont al deze gunstige effecten zonneklaar aan. Verbondenheid verklaart het verschil tussen matig presterende teams en organisaties en de ware uitblinkers.

Maar welke factoren bepalen de mate van verbondenheid en hoe meten we die eigenlijk? Maak kennis met de Gallup Q12.

De twaalf factoren van verbondenheid

Gallup heeft de Q12 in de jaren negentig ontwikkeld op basis van duizenden interviews in de meest uiteenlopende bedrijfstakken en in vele verschillende landen. Sindsdien hebben wereldwijd 25 miljoen werknemers de Q12-vragenlijst ingevuld. Het meetinstrument is ingezet in 195 landen en in meer dan 70 talen.

De twaalf stellingen in de Gallup Q12 Employee Engagement Survey meten samen de verbondenheid van medewerkers op een zeer snelle en hoogst betrouwbare wijze. Bij het invullen van de Q12 geeft de medewerker op elk van deze twaalf stellingen zijn mening en gevoelens weer.

Dit zijn de stellingen die de Q12 aan mensen voorlegt:
 1. Ik weet wat er op het werk van mij wordt verwacht.
 2. Ik heb de materialen en gereedschappen die ik nodig heb om mijn werk correct uit te voeren.
 3. Op mijn werk heb ik iedere dag de gelegenheid te doen waar ik het best in ben.
 4. In de afgelopen zeven dagen heb ik lof of erkenning gekregen door goed werk af te leveren.
 5. Ik heb de indruk dat mijn supervisor of iemand op het werk zich om mij bekommert als persoon.
 6. Er is iemand op het werk die mijn ontwikkeling aanmoedigt.
 7. Ik heb de indruk dat er op het werk rekening wordt gehouden met mijn mening.
 8. De missie of doelstelling van mijn bedrijf geeft mij het gevoel dat mijn werk belangrijk is.
 9. Mijn collega’s zijn vastbesloten om kwaliteitswerk af te leveren.
 10. Ik heb een beste vriend op het werk.
 11. In de afgelopen zes maanden heeft iemand op het werk met mij gesproken over mijn vooruitgang.
 12. Het afgelopen jaar heb ik op het werk de gelegenheid gehad om te leren en te groeien.
Q12 als ijkpunt én kompas

De Q12-meting van de verbondenheid in uw organisatie of in bepaalde teams geeft u een zeer duidelijk ijkpunt. Door verbeteringen door te voeren op één of meerdere van de twaalf terreinen die de Q12 meet, kunt u de verbondenheid – en daarmee de performance – versterken. U weet nu aan welke knoppen u kunt draaien, met welke knop de grootste winst te behalen valt en ook hoe die verbondenheid varieert per team. Kortom: u heeft een betrouwbaar kompas tot uw beschikking. 

Zo werkt het

De adviseurs van Leeuwendaal begeleiden u op elk moment bij het inzetten van de Gallup Q12. Ze garanderen een zorgvuldige voorbereiding, helpen u om de interne communicatie vorm te geven, delen hun kennis met de sleutelpersonen in uw organisatie en bespreken de vorm en inhoud van de rapportages met u.
Leeuwendaal en Gallup waarborgen de anonimiteit van de antwoorden van uw medewerkers. We houden ons strikt aan de AVG-regelgeving.

 

De deelname aan de Q12 kost een medewerker slechts vijf minuten van z’n tijd. Het invullen kan met elke pc, tablet of telefoon.

Dagelijks helpen wij opdrachtgevers om de verbondenheid in hun organisatie en hun perfomance te versterken. De Gallup Q12 is het beproefde meetinstrument dat wij daarbij inzetten en dé manier om de meest haalbare en kansrijke verbetermogelijkheden te ontdekken. Samen met onze opdrachtgevers versterken we het succes van medewerkers, managers en organisaties.