Leeuwendaal Logo

Maaike combineert de vernieuwing en doorontwikkeling van concepten, diensten en instrumenten van Leeuwendaal met het uitvoeren van strategische adviesopdrachten. Zij is gecertificeerd management consultant (CMC), organisatiekundige en expert op het terrein van organisatie-inrichting, organisatieontwikkeling en strategisch HRM.
Als senior organisatieadviseur begeleidt zij organisaties in het publieke en private domein bij het realiseren van de strategische doelen. Maaike helpt organisaties beter presteren door het vertalen van de strategie naar de context van het team, het creëren van oplossingen die de wendbaarheid van de organisatie vergroten, het helpen van management en teams bij het herkennen en benutten van talent en het op gang brengen van een proces lerend onderzoeken. Maaike is tevens gecertificeerd strengths-coach.