Leeuwendaal Logo

Waarborgen privacy en informatiebeveiliging

Deze website gebruikt een Google Analytics-cookie. We hebben dit toegevoegd om het aantal bezoekers op de site te meten, het verkeer te analyseren en de inhoud beter af te stemmen op de wensen van bezoekers.
Leeuwendaal heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
De laatste vier cijfers van alle IP-adressen van bezoekers zijn gemaskeerd en daardoor zijn IP-adressen door ons nooit te herleiden tot individuele bezoekers.


Als HR-adviesbureau hebben wij veel te maken met privacygevoelige en andere vertrouwelijke gegevens. Wij beschikken over een actief, multidisciplinair samengesteld privacyteam. In dit team komt technische, juridische en organisatiekundige expertise bij elkaar. Daarnaast is de directie erin vertegenwoordigd.

Het privacyteam is de motor achter ons privacybeleid, houdt voortdurend de vinger aan de pols en voert waar nodig verbeteringen door.

Het veilig omgaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens vergt veilige systemen en veilig gedrag. Aan beide facetten wordt binnen Leeuwendaal veel aandacht besteed.

Onze systemen geven wij vorm via ‘privacy by design’. Dit betekent o.a. dat informatie uitsluitend via twee-traps-authenticatie toegankelijk is en dan slechts voor die medewerkers die de informatie daadwerkelijk nodig hebben (‘need to know’ principe).

Voor een deel van onze dienstverlening maken wij gebruik van een beveiligde portal, bijvoorbeeld voor assessments en mobiliteitstrajecten. De deelnemer doorloopt het traject in deze beveiligde omgeving.

Veilig omgaan met gegevens stopt niet binnen de organisatie van Leeuwendaal. Zo maken wij voor het mailen van vertrouwelijke informatie gebruik van een veilig-mailen-applicatie, waarvan u als opdrachtgever ook gebruik kunt maken.

Naast techniek gaat het om gedrag van mensen. Wij maken onze medewerkers ervan bewust dat hun eigen gedrag cruciaal is bij het beheersen van risico’s. Dit doen we bijvoorbeeld door privacy-sessies, filmpjes en posters. We sporen medewerkers aan elkaar actief aan te spreken op het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Wanneer deelnemers aan assessments of mobiliteitstrajecten of kandidaten voor vaste of interim-vacatures zich aanmelden, informeren we hen over de gegevensverwerking en vragen hen om toestemming. In een specifiek, op de dienstverlening toegesneden privacy statement geven wij duidelijke uitleg over o.a. het doel van de gegevensverwerking, bewaartermijnen, het verstrekken van gegevens aan derden, rechten van de betrokkene.

Contact en meer informatie

Leeuwendaal heeft conform de AVG een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld: mr. Mark Thorborg. Indien u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u mailen naar privacy@leeuwendaal.nl