Leeuwendaal Logo

Leergang Management in onderzoeksorganisaties (MIOO)

Leiderschap in complexe onderzoeksorganisaties

Een onderzoeksorganisatie is een apart type organisatie. Voor het primaire proces van onderzoek en ontwikkeling zijn vaak wisselende multidisciplinaire samenwerkingsverbanden nodig en projectmatig werken is de norm. Ook de personele bezetting is anders: er werken relatief veel hoog opgeleide professionals. Het gevolg: een organisatie met een zeer hoog kennisniveau, relatief weinig routine en hoge eisen aan inhoudelijk leiderschap en zakelijk management.
Voor succesvol leiderschap in complexe onderzoeksorganisaties is dan ook inzicht nodig om samenwerkingsprocessen te ontwikkelen en te sturen. Inzicht in organisatieprocessen en leiderschapsstijlen én inzicht in je eigen en andermans kwaliteiten, houding en gedrag. De MIOO leergang beoogt deelnemers een vrijplaats te bieden waarbinnen men van elkaars kennis en ervaring kan leren, elkaars perspectieven kan benutten en ruimte voelt te experimenteren.

Opgavegericht en talentgedreven

De strengthsbased benadering vormt een belangrijke pijler van de leergang. Het strengthbased kijken, ontwikkelen en handelen biedt leiders immers een waarderend en inclusief perspectief. Het gaat uit van de gedachte dat het doorontwikkelen van strengths in individuele, team- en organisatieontwikkeling meer rendeert dan het ‘repareren’ van zwakke punten.
Professionals die iedere dag hun talent gebruiken om hun performance te realiseren, blijken meer verbonden met hun werk, hun omgeving en hun organisatie. Die grotere verbondenheid leidt ertoe dat organisatiedoelstellingen beter gehaald worden, maar ook dat verzuim lager is, ongewenst verloop uitblijft en mensen vitaler en gezonder zijn. Leiders binnen onderzoeksorganisaties die hun eigen talenten en de talenten binnen hun teams weten te ontwikkelen tot strengths en van daaruit hun organisatie- en teamopgave weten vorm te geven, zijn in staat duurzaam te excelleren.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor leidinggevenden binnen complexe onderzoeksinstituten, -afdelingen en -groepen, die geconfronteerd worden met de aansturing van multidisciplinaire teams en samenwerkingsverbanden alsook met de noodzaak tot resultaat- en/of marktgericht werken. De MIOO leergang biedt ruimte aan minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers, waarbij we streven naar een zo divers mogelijke groep.

Brochure

Voor meer informatie over het programma, de opbouw, data en kosten van de open Leergang MIOO in 2022-2023 verwijzen wij u graag naar de brochure. Deze kunt u hier aanvragen door uw gegevens in te vullen.

Uw naam(Vereist)
Incompany

Het is ook mogelijk een MIOO-leergang op maat voor uw organisatie te ontwikkelen (incompany).

Indien u meer informatie wenst over de open of incompany Leergang MIOO, neemt u dan gerust contact op met het projectbureau van de Leeuwendaal Adviesgroep Leiderschap en Ontwikkeling via
ontwikkelen@leeuwendaal.nl of via telefoonnummer 088 0086800.

Nu aanmelden voor deze leergang