IconOntwikkelenSquare

Leergang Management in onderzoeksorganisaties (MIOO)

Leiderschap in complexe onderzoeksorganisaties

Een onderzoeksorganisatie is een apart type organisatie. Voor het primaire proces van onderzoek en ontwikkeling zijn vaak wisselende multidisciplinaire samenwerkingsverbanden nodig en projectmatig werken is de norm. Ook de personele bezetting is anders: er werken relatief veel hoog opgeleide professionals. Het gevolg: een organisatie met een zeer hoog kennisniveau, relatief weinig routine en hoge eisen aan inhoudelijk leiderschap en zakelijk management. Voor succesvol leiderschap in complexe onderzoeksorganisaties is dan ook inzicht nodig om samenwerkingsprocessen te ontwikkelen en te sturen. Inzicht in organisatieprocessen en leiderschapsstijlen én inzicht in je eigen en andermans kwaliteiten, houding en gedrag. De MIOO leergang beoogt deelnemers een vrijplaats te bieden waarbinnen men van elkaars kennis en ervaring kan leren, elkaars perspectieven kan benutten en ruimte voelt te experimenteren.

Opgavegericht en talentgedreven

De strengthsbased benadering vormt een belangrijke pijler van de
leergang. Het strengthbased kijken, ontwikkelen en handelen biedt leiders immers een waarderend en inclusief perspectief. Het gaat uit van de gedachte dat het doorontwikkelen van strengths in individuele, team- en organisatieontwikkeling meer rendeert dan het ‘repareren’ van zwakke punten. Professionals die iedere dag hun talent gebruiken om hun performance te realiseren, blijken meer verbonden met hun werk, hun omgeving en hun organisatie. Die grotere verbondenheid leidt ertoe dat organisatiedoelstellingen beter gehaald worden, maar ook dat verzuim lager is, ongewenst verloop uitblijft en mensen vitaler en gezonder zijn. Leiders binnen onderzoeksorganisaties die hun eigen talenten en de talenten binnen hun teams weten te ontwikkelen tot strengths en van daaruit hun organisatie- en teamopgave weten vorm te geven, zijn in staat duurzaam te excelleren.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor leidinggevenden binnen complexe onderzoeksinstituten, -afdelingen en -groepen, die geconfronteerd worden met de aansturing van multidisciplinaire teams en samenwerkingsverbanden alsook met de noodzaak tot resultaat- en/of marktgericht werken. De MIOO leergang biedt ruimte aan minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers, waarbij we streven naar een zo divers mogelijke groep.

Brochure

Voor meer informatie over het programma, de opbouw, data en kosten van de open Leergang MIOO in 2022-2023 verwijzen wij u graag naar de brochure. Deze kunt u hier aanvragen door uw gegevens in te vullen.

Incompany

Het is ook mogelijk een MIOO-leergang op maat voor uw organisatie te ontwikkelen (incompany).

Contact en deelname

Indien u belangstelling heeft voor deelname aan en/of meer
informatie wenst over de open of incompany Leergang MIOO, neemt u dan gerust contact op met het projectbureau van de Leeuwendaal Adviesgroep Leiderschap en Ontwikkeling via
ontwikkelen@leeuwendaal.nl of via telefoonnummer 088 0086800.

Nu aanmelden

Meer informatie?

Foto van Linde Holtkamp

Linde Holtkamp

Adviseur, trainer, coach

Als breed opgeleide organisatiepsycholoog is Linde het best op haar plek in contact met anderen. Als adviseur, trainer en gecertificeerd CliftonStrenghts coach kan zij leidinggevenden, (young) professionals en teams begeleiden naar de volgende stap in hun ontwikkeling.
Denken in mogelijkheden en daarbij een ieders unieke kwaliteiten helpen ontdekken, waarderen én maximaal benutten: daar gaat ze voor.…

Mobiel: 06 4467 6223
Foto van Cees Klok

Cees Klok

Adviseur, trainer, coachCees is een bevlogen en enthousiaste trainer en coach. Hij gelooft in het gebruiken van je talent om meer lol te hebben in je werk en de broodnodige resultaten te boeken. Hij is veelzijdig en heeft al meer dan twintig jaar door heel Nederland gewerkt aan het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Het gaat hem steeds om het bereiken van doelen en om het bewuster inzetten van je talent om die doelen te bereiken.…

Mobiel: 06 2900 4742
Foto van Claudia van Wissen

Claudia van Wissen

Adviseur, psycholoog NIP

Als onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog specialiseerde Claudia zich vanaf 2001 in selectievraagstukken en assessments. Al snel ontwikkelde zij zich daarna als leiderschapstrainer en (team)coach. Immers, het is haar missie om het potentieel van mensen niet alleen te ontdekken, maar ook tot ontwikkeling te laten komen. Sinds 2010 houdt zij zich bezig met opdrachten waarin de ontwikkeling van mensen en organisaties samen komen.…

Mobiel: 06 2900 4763

Sluit Menu