IconOntwikkelenSquare

Leergang Management in onderzoeksorganisaties (MIOO)

Onderzoeksorganisaties onderscheiden zich in een aantal opzichten van andere organisaties. Het primair proces van onderzoek en ontwikkeling brengt met zich mee dat vaak multidisciplinaire samenwerkingsverbanden nodig zijn. Werkzaamheden worden uitgevoerd in een veelheid van projecten van wisselende omvang en belang, die met elkaar concurreren om de schaarse capaciteit.
Steeds meer zijn onderzoeksorganisaties genoodzaakt bedrijfsmatig en commercieel te functioneren. De personele bezetting van een onderzoeksorganisatie kenmerkt zich door een groot aantal hoogopgeleide en professionele werknemers. Daarmee ontstaat een organisatie die relatief weinig routine kent en die hoge eisen stelt aan het management.

Deze managementleergang is gericht op het ontwikkelen van de competenties van managers die verantwoordelijk zijn voor de leiding van onderzoeksinstituten, onderzoeksafdelingen en onderzoeksgroepen.

DOELGROEP

De leergang is bedoeld voor managers in onderzoeksorganisaties, die geconfronteerd worden met de aansturing van professionele, vaak multidisciplinaire teams en de noodzaak resultaat- en/of marktgericht te werken.

PROGRAMMA

Het programma is opgebouwd uit vijf modules van elk twee dagen. Met de deelnemers wordt vooraf een intakegesprek gehouden.
Afwisselend worden inleidingen, oefeningen, videofilms en behandeling van cases uit de eigen praktijk als werkvorm gehanteerd. Naast het trainingsprogramma wordt met de deelnemers in kleine groepen een intervisietraject gestart met als thema ‘praktijkpuzzels’.

De leergang wordt verzorgd in conferentie- en opleidingscentrum De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel.
De intakegesprekken vinden bij Leeuwendaal in Den Haag of op een nader af te stemmen locatie plaats. De intervisiebijeenkomsten vinden in principe plaats bij Leeuwendaal. Desgewenst kunnen deze bijeenkomsten ook bij één van de deelnemers plaatsvinden.

Het programma is opgebouwd uit vijf modules van elk twee dagen. Elke module behandelt een aantal samenhangende onderwerpen en vaardigheden:

  • Module 1: thema ‘Leiderschap en de Professional’
  • Module 2: thema ‘Competentiemanagement en persoonlijke kwaliteiten’
  • Module 3: thema ‘Sturing geven aan kennisintensieve organisaties’
  • Module 4: thema ‘Het managen van onderzoeksgroepen en veranderprocessen’
  • Module 5: thema ‘Persoonlijke effectiviteit’

Aantal deelnemers: maximaal twaalf personen.

Data

Module 1: 8, 9 & 10 februari 2021 (start op 8 februari 2021 om 17.30 uur)
Module 2: 16 & 17 maart 2021
Module 3: 20 & 21 april 2021
Module 4: 29 & 30 juni 2021
Module 5: 27, 28 & 29 september 2021 (start op 27 september 2021 om 17.30 uur)

Brochure

U kunt de brochure voor deze leergang hier downloaden (opent in nieuw venster).

Kosten

De prijs van de leergang bedraagt € 5.795,00 vrij van btw per deelnemer. Deze prijs is inclusief materiaal, bestaande uit vier mappen met syllabi, artikelen en werkboeken. De overnachtings- en andere verblijfkosten van de deelnemers zijn niet in de prijs inbegrepen. De kosten daarvoor zijn € 2.130,00 excl. btw. Indien u gebruik maakt van de overnachtingen, dan kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier.

Nu aanmelden

Meer informatie?

Foto van Jos Engelse

Jos Engelse

Adviseur, trainer, coach

Jos is trainer, adviseur organisatieontwikkeling en coach. Afgestudeerd als sociaal en organisatie psycholoog. Werkte ruim 15 jaar in diverse grote organisaties (o.a. TNO en NS) voordat hij zich aan Leeuwendaal verbond. Werkt op raakvlak van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Sparring partner bij persoonlijke ontwikkeling en bij de ontwikkeling van de managementrol in uw organisatie.;Motto: geen inspiratie zonder transpiratie.…

Mobiel: 06 2158 0742
Foto van Cees Klok

Cees Klok

Adviseur, trainer, coachCees is een bevlogen en enthousiaste trainer en coach. Hij gelooft in het gebruiken van je talent om meer lol te hebben in je werk en de broodnodige resultaten te boeken. Hij is veelzijdig en heeft al meer dan twintig jaar door heel Nederland gewerkt aan het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Het gaat hem steeds om het bereiken van doelen en om het bewuster inzetten van je talent om die doelen te bereiken.…

Mobiel: 06 2900 4742
Foto van Mariska Wimmers

Mariska Wimmers

Adviseur en Certified Gallup Strengths Coach


Mariska werkt als coach, adviseur en programmaleider. Zij maakt snel contact, brengt beweging en behaalt resultaten met de mensen om wie het gaat. Mariska is opgeleid als gedragskundige en Gallup Certified strengthscoach. Haar ervaring in grote organisaties als adviseur en manager brengt zij mee. Mariska maakt graag werksessies om te oefenen met nieuw gedrag.…

Mobiel: 06 5175 2383

Sluit Menu