Leeuwendaal Logo

Evaluatie Raden van Toezicht

Leeuwendaal heeft een eigen methode ontwikkeld voor zelfevaluaties van raden van toezicht in het publieke domein.

 

Deze methode ondersteunt bij het inzichtelijk maken van de huidige cultuur binnen de raad. Met diepte-interviews en een beproefde vragenlijst dringen we snel door tot de kern van de zaak.

We evalueren onder andere de samenstelling van de raad, de verschillende rollen, de kwaliteit van de informatie en de communicatie, het functioneren van de raad als team, de samenwerking met de bestuurder en de commissies binnen de raad. We hebben daarbij vooral ook aandacht voor gedrag en cultuur.

Wij begeleiden het totale proces van de uitvoering en uitwerking van de evaluatie tot aan het faciliteren en het verslaan van de dialoog binnen de raad van toezicht en de bestuurder. Vervolgens helpen we de raad desgewenst met een plan van aanpak voor de komende periode.

Contact en gerelateerde informatie

Heb je vragen met betrekking tot deze pagina? Neem dan contact op met onderstaand contactpersoon. Je kunt ook verder lezen of luisteren over bovenstaande onderwerpen!