IconOntwikkelenSquare-1

Functiebeschrijven

Overheid: HR21

 Het functiewaarderingssysteem HR21 van de VNG is een gemeenschappelijke meetlat voor functiebeschrijvingen en -waarderingen; maakt organisaties flexibeler en biedt medewerkers mogelijkheden voor een optimale loopbaanontwikkeling. Al bijna 275 organisaties (waaronder gemeenten, samenwerkingsverbanden, SW bedrijven, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) zijn overgestapt. HR21 biedt een volledig dekkend normbestand van (gewaardeerde) generieke functiebeschrijvingen. Daarmee vervalt de noodzaak tot lokaal beschrijven en waarderen. HR21 ondersteunt de drie-eenheid tussen functiebeschrijving, competenties en resultaatafspraken en faciliteert de HR-cyclus: functie-indeling, planninggesprek, voortgangsgesprek, beoordeling en beloning. HR21 is op initiatief van de VNG en sociale partners ontwikkeld door BuitenhekPlus, Leeuwendaal en RheiGroup. Lees meer op de website van HR21  

Onderwijs: eFUWA

eFUWA is de webbased variant van de functiewaarderingssystemen voor het onderwijs (voor PO, VO, MBO en HBO). eFUWA is uw digitale functieboek en naslagwerk over FUWA. Het grote voordeel van eFUWA is dat het is te raadplegen vanaf elke locatie met een internetverbinding en dat u altijd de beschikking heeft over de meest recente versie. Daarmee komt een einde aan het lastige versiebeheer. eFUWA heeft een eigentijdse look and feel en extra assets, zoals:
  • alle referentiebeschrijvingen van uw sector
  • een functiematrix met alle functies van uw sector in één oogopslag, geordend naar discipline en niveau
  • een deelnemersforum
  • een handboek over principes van functiebeschrijven en -waarderen, de werkwijze bij het beschrijven, betekenis van functiefamilies en informatie over bezwaar en beroep en uitgebreide bijlagen met o.a. voorbeeldfunctieoverzicht, reeksen binnen functiefamilies (bijv. facilitair, financieel, ICT), competenties, scoreregels en -profielen, algemene karakteristieken, analyses van hoofd- en niveaugroepen, scorepatronen en voorbeeldformuleringen. Klik hier om de inhoud van het handboek te raadplegen.
U kunt zich aanmelden via de website eFUWA.nl

Meer informatie?

Foto van Ankie Knijnenburg

Ankie Knijnenburg

Adviseur

In de muziek is het essentieel om te luisteren, af te stemmen en gezamenlijk klank te vinden. Op die manier doet Ankie Knijnenburg haar werk als adviseur. Zij combineert enthousiasme en kennis van zaken met inlevingsvermogen en inventiviteit. Samen met de opdrachtgever haalt zij het gewenste resultaat.

Mobiel: 06 1292 8576

Sluit Menu