Leeuwendaal Logo

Functiebeschrijven en functiewaarderen

Veel cao’s vragen organisaties hun functies te beschrijven en te waarderen, al dan niet volgens een voorgeschreven systematiek. Binnen de kaders van de cao ondersteunen we u bij de bouw van een (generiek) functiehuis en bij het beschrijven en waarderen van functies.

 

Aandacht voor het proces, het creëren van draagvlak bij betrokkenen en juridische verankering staan centraal in onze aanpak. We passen vele in Nederland gangbare functiewaarderingssystemen toe, zoals alle FUWASYS-varianten, HR21 (www.hr21.nl) en andere systemen binnen de sectoren zorg, overheid en onderwijs. Diverse systemen hebben wij op sectoraal niveau ontwikkeld en we onderhouden deze in opdracht van de betreffende koepelorganisatie – zoals HR21 (gemeenten), Fuwavaz (academische ziekenhuizen) en FuwaHBO (hogescholen).

We ontwerpen functiehuizen die vernieuwend zijn. Een functiehuis heeft in onze visie niet alleen een arbeidsvoorwaardelijke functie maar moet ook de basis zijn voor de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Wij bouwen een functiehuis dat handvatten biedt voor ontwikkeling van medewerkers. Dat doen we bijvoorbeeld met de integratie met persoonsgerichte rollen en/of door de inrichting van een (digitaal toegankelijk) loopbaanpad (zie ook Functiehuis Navigator). We zorgen voor slimme en laagdrempelige (digitale) hulpmiddelen die medewerkers zicht geven op hun functie en hun loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie.
We passen nieuwe vormen van functiewaarderen toe die door hun eenvoud als doel hebben om functiewaarderen ‘in de machinekamer’ te plaatsen waardoor sturing in de organisatie zich vooral richt op de inzet van het talent van mensen. We bieden de (hr-)hulpmiddelen aan om dit talent te organiseren, zodanig dat de organisatie haar prestaties kan leveren.

In een verkenningssessie van maximaal een dagdeel helpen we de sleutelpersonen in uw organisatie om de juiste keuzes te maken voor het type functiehuis en/of functiewaarderingssysteem. Dat doen we onder andere door voorbeelden en scenario’s te presenteren als hulpmiddel bij de keuze.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor het reguliere onderhoud aan uw bestaande functiehuis.