Leeuwendaal Logo

Reorganiseren, fuseren en flexibiliseren

Een samenwerkingsverband smeden of een geslaagde reorganisatie doorvoeren, dat is geen kinderspel. Scepsis op voorhand is begrijpelijk, want er gaat nogal eens iets fout. Maar wij weten van wanten en zijn graag uw uitvoerende en adviserende partner.

 

De belofte waarmaken, dat is onze inzet als wij bijdragen aan het realiseren of verbeteren van samenwerkingsverbanden: vanuit een gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke opgave synergievoordelen behalen door kennis, kunde en kosten te delen.
Aan goede intenties ontbreekt het vrijwel nooit, weten wij uit de praktijk. De wil om samen te werken, die is er altijd wel. Maar dat volstaat niet. Samenwerking strandt of verzandt helaas vaak, bij corporaties en bij zorginstellingen, bij gemeenten en scholen, in de hele (semi) publieke sector. En vaak is het buitengewoon moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. Waarom lukt het nou niet?

Die analyse, het identificeren van de blokkades, daar zijn wij sterk in. Het liefst doen we dat uiteraard helemaal aan het begin van een samenwerkingstraject, zodat we die blokkades al op voorhand kunnen wegnemen. Maar u kunt ons ook inschakelen om lopende samenwerkingsverbanden in de juiste soepele beweging te krijgen.
We beperken ons niet tot het identificeren van blokkades, maar we helpen vooral ook met raad en daad om die blokkades weg te nemen. Leeuwendaal verbindt zich altijd aan de succesvolle implementie van de gekozen oplossingen. Het deugt pas als het werkt.

Reorganiseren

Leeuwendaal is een doortastende partner als het op reorganiseren aankomt. We maken het herontwerp van de organisatie, maken desgewenst een functiehuis en richten met u de kamers van dat huis in. Vervolgens leveren wij de financiële onderbouwing, het sociaal plan en de oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk, we voeren de eventuele onderhandelingen met de vakorganisaties en begeleiden u in medezeggenschapstrajecten, et cetera.
Maar een reorganisatieopdracht is niet voltooid met het bereiken van de vereiste personeelsreductie. De afgeslankte organisatie moet door met het vervullen van haar opdracht en dat is er niet gemakkelijker op geworden. Minder mensen, waardevolle kennis en ervaring weggevloeid, een deuk in het vertrouwen van de blijvers…
Het belang van interne communicatie bij reorganisaties valt nauwelijks te overschatten. Communicatie met degenen die moeten wijken, natuurlijk, maar zeker ook met degenen op wie u een nieuwe toekomst wilt bouwen. Te vaak hebben kille reorganisaties de kiem gelegd voor een volgende crisis.

Wij helpen u afscheid te nemen van het verleden, maar dat is slechts één deel van onze taak. Pas als uw organisatie klaar is voor de toekomst, is onze klus geklaard. En dat vergt niet alleen een nieuwe structuur waarin alle taken goed zijn belegd, maar ook een nieuwe cultuur waarin mensen opnieuw kunnen floreren. En dat is feitelijk het eindproduct dat wij leveren: nieuw elan.

U kunt ons onder andere inschakelen voor:
  • herontwerp organisatie
  • financiële onderbouwing
  • inrichten functiehuis
  • opstellen sociaal plan
  • oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk
  • onderhandelingen met de vakorganisaties
  • begeleiding in medezeggenschapstrajecten
  • communicatie in reorganisaties
  • personeelsreductie
  • nieuw elan