Leeuwendaal Logo

RisicoScan Bedrijfsvoering Onderwijs

Voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering is het van doorslaggevend belang dat u op alle risico’s bent voorbereid. Maar ook organisaties die zich met de uiterste zorgvuldigheid hadden ingedekt tegen alle denkbare risico’s werden al eens on aangenaam verrast door een onverwachte ontwikkeling uit een onverwachte hoek. Het gevaar dat je niet ziet aankomen, dat is het grootste gevaar.

 

Vooruitzien, Vooruit denken, Vooruit doen

Méér zien en eerder zien, dat is de enige oplossing. En die mogelijkheid biedt Leeuwendaal u met de RisicoScan Bedrijfsvoering. Dit 360 graden feedback model identificeert snel en accuraat de risico’s in uw organisatie. Het model bestaat uit dertig vragen, verdeeld over aandachtsgebieden als onderwijskwaliteit, organisatie, personeel en financiën.
U krijgt vragen over ‘vanzelfsprekende’ risico’s, zoals de ontwikkeling van het leerlingenaantal, maar ook over moeilijker te duiden risico’s zoals de deskundigheid van uw personeel. Deze slimme en gevalideerde oplossing geeft u een scherp beeld van het aantal risico’s, hun omvang en hun samenhang. U ziet het belang en de urgentie van bijsturing en we reiken u concrete en toepasbare adviezen aan om de risicokans te verkleinen.

Verborgen risico’s

De benchmark-gegevens die de RisicoScan Bedrijfsvoering toont, helpen u om risico’s te objectiveren. U heeft het meeste profijt van deze scan als meer scholen binnen de organisatie hem invullen. De schooldirecteur kan zijn resultaten dan vergelijken met zijn collega’s; de bestuurder of de algemeen directeur krijgt een goed beeld van de risico’s van de organisatie als geheel. Het vergelijken van resultaten brengt mogelijk verborgen risico’s aan het licht. Wellicht is de bestuurder ervan overtuigd dat iedereen binnen de organisatie weet welke taken en bevoegdheden in het managementstatuut zijn vastgelegd. Uit de scan kan echter blijken dat meer dan de helft van de directeuren hier niet van op de hoogte is. En dan is er uiteraard werk aan de winkel. Ook de vergelijking (op anonieme basis) met scholen in de regio en met de landelijke scores plaatst de resultaten in het juiste perspectief.

Voorbeeldvraag (met fictieve data)

Hoeveel leerkrachten op uw school zijn in staat om binnen hun groep onderwijs aan te bieden op minimaal drie niveaus?

Uw antwoord: 40-60 procent

Leeuwendaal-chart-RisicoScan-Bedrijfsvoering-400x200

Uw investering

Het gebruik van de RisicoScan Bedrijfsvoering kost € 250 per school. Bij deelname van meer dan tien scholen binnen een stichting of vereniging gelden aantrekkelijke kortingen. Uiteraard levert dit ook een rijker en completer beeld op voor het bestuur en alle deelnemende scholen.

Meer informatie