Leeuwendaal Logo

Vertrouwensonderzoek

Vertrouwen is de basis van elke vruchtbare samenwerking. Een organisatie die te maken krijgt met een vertrouwensbreuk moet daarom actie ondernemen om weer naar behoren te kunnen functioneren.

 

Een vertrouwensonderzoek schept de noodzakelijke duidelijkheid over oorzaken en mogelijke oplossingen. Leeuwendaal heeft ruime ervaring als onafhankelijk onderzoeker bij verstoorde relaties, zowel in de top als in andere lagen van organisaties.

Kans op herstel

Het primaire doel van een vertrouwensonderzoek is uit te zoeken of het vertrouwen nog te herstellen valt. Soms ontstaat er al meer toenadering tussen de betrokken partijen door de initiatie van een vertrouwensonderzoek. Vaak is het onderzoek de opmaat voor mediation. Ook als vertrouwensherstel niet mogelijk blijkt, is er winst geboekt: er is tenminste duidelijkheid.

Feiten en beleving ontrafeld

In conflictsituaties is het onderscheid tussen feiten en perceptie dikwijls vervaagd. Als onafhankelijk onderzoeker scheiden wij de feiten van de beleving en brengen we helderheid in de zaak. Ook geven we antwoord op de vraag in hoeverre betrokkenen verwijtbaar hebben gehandeld.

Basis voor rechtspositionele afwikkeling

Indien het vertrouwen niet meer te herstellen blijkt, kent het vertrouwensonderzoek een juridisch staartje waarbij één of meerdere medewerkers de organisatie zullen moeten verlaten. Een vertrouwensonderzoek is een goede basis voor deze afwikkeling. Ten eerste geeft het de goede wil van de organisatie aan: de situatie is zorgvuldig aangepakt en al het mogelijke is gedaan om het vertrouwen te herstellen. Ten tweede is het inzicht in de verwijtbaarheid van de betrokkenen cruciaal bij een rechtspositionele afwikkeling. De medewerkers die het veld moeten ruimen, hebben namelijk niet per definitie verwijtbaar gehandeld. Het is belangrijk daarmee rekening te houden bij de afwikkeling, bijvoorbeeld met het oog op het al dan niet toekennen van een vertrekregeling.

Meer informatie?

Heeft u te maken met een vertrouwensbreuk in uw organisatie? Neem dan contact met mij op om snel tot een goede oplossing te komen. Ik bespreek met u de situatie en adviseer u over de te volgen aanpak. Ik zorg voor een gedegen en onafhankelijk onderzoek en advies, waarbij ik afhankelijk van uw vraag en uw situatie Leeuwendaal-specialisten kan inzetten.