Leeuwendaal Logo

Specialisme: Organiseren

Op deze pagina

Mensen presteren het best als ze zoveel mogelijk datgene kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Om uw mensen daartoe in staat te stellen, zult u de passende organisatiekundige basiscondities moeten scheppen en de juiste hr-instrumenten moeten inzetten. Onze organisatiedeskundigen helpen u bij het inrichten van de organisatiestructuur op basis waarvan u uw ambities nu en in de toekomst kunt waarmaken.
Onze hr-experts reiken u de kennis en instrumenten aan waarmee u het benutten van talent faciliteert en stimuleert. Wij organiseren met u de voorwaarden en omstandigheden voor de beste performance en voor het realiseren van uw organisatiedoelen.

1.1 Functioneren en belonen

Onze specialisten van Functioneren en Beloning helpen u individuele en collectieve prestaties te optimaliseren met een slimme inzet van geavanceerde hr-instrumenten. Dat kan bijvoorbeeld een beoordelingssysteem op maat zijn, een gesprekkencyclus die talentontwikkeling krachtig stimuleert of het invoeren van gedifferentieerde beloningsvormen die bijdragen aan het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. De adviseurs van Functioneren en Beloning snappen de uitdagingen waarvoor u staat en kennen de knelpunten. Zij helpen u de wendbaarheid en de flexibiliteit te vergroten binnen de bestaande mogelijkheden. Door mensen en competenties flexibeler in te zetten, zodat u sneller kunt acteren bij veranderende omstandigheden. De dagelijkse samenwerking met collega’s uit tal van andere disciplines geeft hen een brede kijk op de materie. Hun aanpak is altijd samenhangend, concreet en nauwgezet. De juridische adviseurs van Functioneren en Belonen waken over alle arbeidsrechtelijke zaken die hierbij op uw pad kunnen komen.

Voor meer informatie neem contact op met Ramon van Oppen of neem een kijkje bij onze diensten.

1.2 HR-strategie en realisatie

Uw ambities zijn duidelijk, u weet welke opgave u dient te vervullen. Maar welke organisatie-inrichting past daar het beste bij en welke besturingsfilosofie? Is een matrix-organisatie het meest geschikt of gaat u agile werken met squads, tribes en chapters? Kiest u voor het klassieke organogram of zijn er vormen van zelforganisatie die u beter in staat stellen uw strategie te realiseren (en wat betekent dit voor het leiderschap)?

Onze organisatiekundige adviseurs hebben jarenlange ervaring in de publieke sector met het ontwikkelen, implementeren en realiseren van de hr-strategie. Zij helpen u om het werk te organiseren op de wijze die u optimaal in staat stelt om uw opgave te vervullen. Zij scheppen met u alle organisatorische condities voor duurzame prestaties en een sterke performance van uw medewerkers, teams en leidinggevenden. Daarbij hebben zij ook nadrukkelijk oog voor de praktische uitvoerbaarheid, de financiële haalbaarheid en de ideale bezetting die u nu en in de toekomst nodig heeft.

De Leeuwendaal-aanpak is concreet en schaalbaar en gaat vergezeld van krachtige (digitale) hulpmiddelen die de ontwikkeling van uw mensen ondersteunen.

Voor meer informatie neem contact op met Peter Gerritsen of neem een kijkje bij onze diensten.