Leeuwendaal Logo

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Mensen en organisaties wendbaar en verbonden door SPP

Wat als de opgave van uw organisatie en de talenten van uw mensen, nu en in de toekomst, naadloos op elkaar aansluiten? Oftewel: wat als u uw mensen, uw belangrijkste kapitaal, zo kunt laten samenwerken dat ze optimaal bijdragen aan het realiseren van uw organisatiedoelen? Ook als die doelen veranderen? Dan is uw organisatie effectiever, wendbaarder en saamhoriger, zijn uw medewerkers sterker verbonden met de organisatie en leveren ze betere prestaties. U bereikt het met Strategische Personeelsplanning, SPP.

Een manier van kijken

SPP is niet zozeer een HR-proces met een begin en een eind; het is vooral een manier van kijken van iedereen in de organisatie naar de opgave en naar de eigen en gezamenlijke bijdrage daaraan. SPP is van iedereen. Daarom betrekken we ook iedereen bij het inrichten en uitvoeren van SPP-op-maat voor uw organisatie, zodat het voor en van u is. Want de invoering van SPP bestaat weliswaar uit vaste stappen, maar de precieze inrichting en timing daarvan is voor iedere organisatie net wat anders.

Van iedereen en van alledag

Wat wel altijd hetzelfde is: onze uitgangspunten. Die baseren we op onze lange ervaring met SPP bij uiteenlopende organisaties. De eerste is dat we altijd kijken in hoeverre uw medewerkers al in staat zijn om de team- en organisatieopgave uit te voeren. De tweede is dat we altijd praten met alle medewerkers. Uiteraard omdat ze waardevolle input hebben, maar ook omdat we uit ervaring weten dat betrokkenheid bij dit proces de verbondenheid van medewerkers bij de organisatie vergroot. En dat is weer een belangrijke voorwaarde voor succes van SPP (en van de realisatie van uw opgave, niet in de laatste plaats). Het derde uitgangspunt: SPP is veel meer dan een cijfermatige analyse en kwantitatieve conclusies. Het gaat om het centraal zetten van mensen en het effectief benutten van hun talenten. Cruciaal hierin zijn het management en de HR-professionals die dat mogelijk maken, want zij zijn de aanjagers en bewakers van SPP. Juist vanwege het strategische belang van SPP voeren we voordat we met het traject zelf beginnen, een strategische verkenning uit: een sessie met het hoogste management. Ten slotte: SPP is niet alleen van iedereen, maar ook van alledag. De SPP manier van kijken is onderdeel van de primaire processen; het belangrijkste doel ervan is immers om die naar een hoger niveau te tillen en zo uw opgave te realiseren.

SPP model Leeuwendaal

Verbonden in een wendbare organisatie

De tijdlijnen en procesonderdelen waar de SPP-inrichting uit bestaat, zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Maar de precieze timing en inrichting ervan is voor uw organisatie anders dan voor een ander. Het voorbeeld van het inrichtingsschema dat u hieronder ziet, hebben we op maat gemaakt voor één van onze opdrachtgevers. Het ziet eruit als een puzzel en dat is het eigenlijk ook: een puzzel die we samen voor uw organisatie leggen met een toekomstbestendig eindresultaat dat u zelf succesvol kunt voortzetten. Door de SPP-interventies verbinden we uw opgave met talenten. Door uw HR-professionals op te leiden, borgen we SPP duurzaam in uw eigen organisatie. In een stuurgroep monitoren en bewaken we de voortgang van de SPP-inrichting en de communicatie erover is gericht op breed draagvlak. Het resultaat: een wendbare organisatie met een opgave waar al uw medewerkers, nu en straks, zich mee verbonden voelen.

Download hier onze brochure over Strategische Personeelsplanning (opent in nieuw venster).