Leeuwendaal Logo

Webinar duurzaam werken aan verbondenheid (engagement)

Datum: 15 Oktober
Locatie: online
Start: 12:00
Gallup Q12 - Verbondenheid visual

Verbondenheid is de motor van de performance. Organisaties waar medewerkers een sterke verbondenheid (engagement) ervaren, zijn significant succesvoller. Steeds meer organisaties beseffen dit en besluiten ‘de behoeftes van de mensen centraal te stellen’. Maar hoe doe je dat?

Op 23 april 2024 was onderzoeksbureau Gallup bij Leeuwendaal op bezoek. Zowel voor onze klantrelaties als voor onze medewerkers heeft gastspreker Dean Jones gesproken over het belang van engagement, de wereldwijde trend in de daling in engagement en de cruciale rol van de leidinggevende om het verschil te maken.

Als opvolging hebben we in juni een webinar georganiseerd, en wegens succes zullen we deze herhalen! We gaan we dieper in op dit onderwerp van engagement, en beantwoorden we met name de vraag ‘Hoe versterk je dan het engagement in jouw organisatie? Alle voorwaarden en succesfactoren voor het werken aan een sterke verbondenheid komen aan bod. Je leert hoe je als HR de ambitie waarmaakt, voor elke leidinggevende, voor elk team en in elk proces van de organisatie. We vertellen je over de 12 (meetbare) elementen van verbondenheid en over concrete strategieën om hier impact mee te maken. We zijn ook benieuwd naar jouw uitdagingen en ervaringen. Waar staat jouw organisatie in de realisatie van een mensgerichte organisatie?

Sprekers Maaike Rutten en Amy van der Hulst delen alle cruciale kennis en praktijkervaring die Leeuwendaal in de afgelopen jaren heeft vergaard. In tal van organisaties binnen de overheid, in het onderwijs en in de zorg hebben we talent-, verbondenheid- en opgavegericht werken geïmplementeerd. Het maximaal inzetten op verbondenheid en talent resulteert in een duidelijke verbetering van de prestaties.

Dit webinar is een eye opener voor iedereen die zich oriënteert op het creëren van de mensgerichte organisatie die wil inzetten op de verbondenheid van hun medewerkers om hun potentieel ten volle te benutten.

De ervaring en kennis van Leeuwendaal

Leeuwendaal is een organisatieadviesbureau dat werken én samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller maakt. We zijn strategische partner van onderzoeksbureau Gallup, gespecialiseerd in Employee Engagement (Q12) en CliftonStrengths.

Over de sprekers

Maaike Rutten begeleidt als organisatiekundige organisaties in het publieke en private domein bij het realiseren van hun strategische doelen. Zij is gecertificeerd management consultant (CMC) en is tevens gecertificeerd strengths coach.
CliftonStrengths top 5 talenten: Leergierigheid I Individualisering I Prestatiegerichtheid I Actiegerichtheid I Ideeënvorming

Amy van der Hulst is adviseur op het gebied van strengthsbased organiseren en verantwoordelijk voor de strategische samenwerking met Gallup. Zij ziet het als haar missie om organisaties te helpen om vanuit een positief waarderend perspectief te kijken naar medewerkers om zo een sterkere organisatie te worden.
CliftonStrengths top 5 talenten: Hersteldrang I Leergierigheid I Actiegerichtheid I Prestatiegerichtheid I Individualisering

Investering

De prijs voor deelname bedraagt € 29,95 vrij van btw.
Ben je een klantrelatie van Leeuwendaal? Of was jij, of een van je collega’s, aanwezig bij de kennissessie op 23 april en wil je weten hoe je de volgende stap zet in het versterken van engagement binnen jouw organisatie? Dan mag je gratis deelnemen. Vraag een van je Leeuwendaal contactpersonen om de kortingscode.

Datum

Dinsdag 15 oktober 12:00-13:00