Leeuwendaal Logo

Webinar duurzaam werken aan verbondenheid (engagement)

Datum: 11 Juni
Locatie: online
Start: 12:00

Verbondenheid is de motor van de performance. Organisaties waar medewerkers een sterke verbondenheid (engagement) ervaren, zijn significant succesvoller. Steeds meer organisaties beseffen dit en besluiten ‘de mens centraal te stellen’. Maar hoe doe je dat?

In dit webinar komen alle voorwaarden en succesfactoren voor het werken aan een sterke verbondenheid aan bod. Je leert hoe je als HR de ambitie waarmaakt, in elk team en in elk proces van de organisatie. We vertellen je over de 12 (meetbare) elementen van verbondenheid en over concrete stappen om hier de volgende dag al op kleine schaal impact mee te maken. We zijn ook benieuwd naar jouw uitdagingen en ervaringen. Waar staat jouw organisatie in de realisatie van een mensgerichte organisatie?

Spreker Maaike Rutten deelt alle cruciale kennis en praktijkervaring die Leeuwendaal in de afgelopen jaren heeft vergaard. In tal van organisaties binnen de overheid, in het onderwijs en in de zorg hebben we talent- en opgavegericht werken geïmplementeerd. Het maximaal inzetten op verbondenheid en talent resulteert in een duidelijke verbetering van de prestaties.

Dit webinar is een eye opener voor iedereen die zich oriënteert op het creëren van de mensgerichte organisatie die wil inzetten op de verbondenheid van hun medewerkers om hun potentieel ten volle te benutten.

De ervaring en kennis van Leeuwendaal

Leeuwendaal is een organisatieadviesbureau dat werken én samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller maakt. We zijn strategische partner van onderzoeksbureau Gallup, gespecialiseerd in Employee Engagement (Q12) en Strength-based Werken (CliftonStrengths).

Over de spreker

Maaike Rutten begeleidt als organisatiekundige organisaties in het publieke en private domein bij het realiseren van hun strategische doelen. Zij is gecertificeerd management consultant (CMC) en is tevens gecertificeerd strengths coach.
CliftonStrengths top 5 talenten: Leergierigheid I Individualisering I Prestatiegerichtheid I Actiegerichtheid I Ideeënvorming

Investering

De prijs voor deelname bedraagt € 29,95 vrij van btw.

Datum

Dinsdag 11 juni 12:00-13:00