Leeuwendaal Logo

CliftonStrengths

Ontdek, ontwikkel en benut jouw talenten

Wat is CliftonStrengths?
Voor wie en waarvoor?
De waarde van CliftonStrengths
34 thema’s, vier domeinen
Achtergrond en ontstaansgeschiedenis van CliftonStrengths
Hoe werkt CliftonStrengths?
Waarom heb je coaching nodig?
Leeuwendaal en Gallup, partners voor CliftonStrengths

Wat is CliftonStrengths?

Gallup CliftonStrengths® is een wereldwijd toegepaste methode van het Amerikaanse bureau Gallup om jouw unieke talenten te ontdekken. Ontdekken van wat je goed kunt en graag doet is de basis voor jouw persoonlijke en professionele groei. Het stelt je in staat om die talenten verder te ontwikkelen en gericht in te zetten om jouw eigen doelen, teamdoelen en de organisatiedoelen te realiseren.
Tientallen miljoenen mensen over de hele wereld gingen je voor en slaagden er met behulp van CliftonStrengths in om hun talenten uit te bouwen tot strengths (sterke punten) die ze telkens gericht kunnen aanwenden om succesvol te zijn.

Voor wie en waarvoor?

Leeuwendaal zet CliftonStrengths en de noodzakelijk bijbehorende coaching in om medewerkers, teams en leidinggevenden meer resultaat en bevrediging uit hun werk te laten halen, om duurzaam op hoog niveau te presteren.
De CliftonStrengths is een waardevol ontwikkelinstrument voor het vergroten van het zelfbewustzijn, het bouwen van sterke onderlinge relaties, het verbeteren van teamproductiviteit en de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden.
De vragenlijst meet persoonlijke eigenschappen en is bedoeld als ontwikkelinstrument, niet om te normeren, te kwalificeren of te selecteren. Uitgangspunt is het ontwikkelen van natuurlijk talent, met de focus op wat goed is aan mensen. Ontwikkelen vanuit een positieve grondhouding dus. Door te investeren in talent, ontwikkel je strengths (sterke punten).

De waarde van CliftonStrengths

  • Focust op potentieel, ontwikkeling en groei.
  • Doet recht aan de uniciteit van iedere individu en aan de vele dimensies van talent. Slechts 1 op de 33 miljoen mensen heeft dezelfde top 5 talenten in dezelfde volgorde.
  • Inclusieve benadering van talentontwikkeling.
  • Geeft ook aandacht aan iemands zwakke kanten en praktische handvatten hoe hier mee om te gaan.
  • Stevig gefundeerd op jarenlang en continu data-onderzoek door wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau Gallup.

34 thema’s, vier domeinen

CliftonStrengths brengt de unieke volgorde van 34 talentthema’s in kaart voor elk individu. Het geeft mensen inzicht in hoe zij het leven ‘van nature’ benaderen. In de werkcontext gaat het dan om hoe zij hun werk ‘van nature’ doen en wat hun meest ‘eigen’ aanpak is in informatieverwerking, werkuitvoering, beïnvloeding en het aangaan van werkrelaties.
De 34 clusters zijn ingedeeld in 4 domeinen: uitvoeren, beïnvloeden, relaties bouwen en strategisch denken. Op deze pagina lees je er meer over. 

Thema's en domeinen Gallup CliftonStrengths

 

Achtergrond en ontstaansgeschiedenis van CliftonStrengths

De CliftonStrengths-vragenlijst is het geesteskind van de Amerikaanse psycholoog Donald O. Clifton (1924 – 2003). Hij was zijn leven lang geboeid door het thema van de menselijke ontwikkeling. In alle psychologieboeken die hij las, ging het over wat er daarbij allemaal mis kon gaan, terwijl hij juist geïnteresseerd was in wat er wél goed ging. Clifton werd een van de grondleggers van de positieve psychologie, een vakgebied dat ervan uitgaat dat mensen niet alleen gevormd worden door negatieve ervaringen, maar juist ook door geluksmomenten en zaken die goed gaan.
Illustratie van Don Clifton

Wat zou er gebeuren als we stilstaan bij wat goed is aan mensen, in plaats  van te focussen op wat er mis is met hen?

Mensen die in hun werk de dingen mogen doen waar ze goed in zijn en die ze graag doen, werken prettiger en krijgen energie van hun werk. Doordat ze hun talenten ten volle mogen benutten, voelen ze zich zeer verbonden met hun baan, met hun collega’s in het team en met de doelen van de organisatie. Ze zijn minder vaak (langdurig) ziek en voelen zich meer op hun plek.
Het probleem is echter dat veel mensen hun eigen talenten niet echt goed kennen. Collega’s in een team kennen elkaars talenten onvoldoende en managers hebben veelal geen zicht op de talenten in hun team. En zo blijft er heel veel potentieel onbenut.
Don Clifton ontwikkelde CliftonStrengths – voorheen bekend als de Strengthsfinder – om die talenten aan het licht te brengen. Om mensen te helpen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten.

Hoe werkt CliftonStrengths?

Het invullen van de online CliftonStrengths-vragenlijst is jouw startpunt. Na het invullen van de vragenlijst ontvang je jouw gepersonaliseerde rapport. Daarin ontdek je wat jou uniek maakt en hoe je jouw talenten kunt inzetten om jouw persoonlijke en professionele doelen te realiseren.

  • Het is een online vragenlijst die plaats- en tijdonafhankelijk kan worden ingevuld.
  • Invullen duurt circa 30-45 minuten (met een tijdlimiet per vraagitem)
  • 177 ipsatieve vraagitems
  • In diverse talen beschikbaar waaronder Nederlands
  • Direct na het invullen ziet de medewerker de uitkomst: zijn of haar unieke volgorde van de talenten.

 

Deze Engelstalige video van Gallup laat zien hoe de deelname aan CliftonStrengths werkt:

Waarom heb je coaching nodig?

Don Clifton schreef ooit: “Strengths ontwikkelen zich alleen in relatie tot iemand anders.” In je werk, maar ook in je persoonlijke leven, heb je altijd met andere mensen te maken. Het ontwikkelen van jouw talenten kun je nooit los zien van de omgeving waarin je verkeert en van de mensen met wie je samenwerkt en samenleeft. Coaching geeft jou het inzicht en de begeleiding die je nodig hebt om werkelijk jouw talenten tot bloei te kunnen laten komen en jouw hele potentieel te benutten.

Leeuwendaal heeft circa veertig Gallup-gecertificeerde strengths-coaches in huis (maak kennis met hen in dit overzicht).
Zij zijn getraind om je te helpen te focussen op datgene wat je van nature het beste kunt. Ze werken met je samen om je sterke punten en zwakke punten te begrijpen en te begrijpen hoe je beide effectiever kunt beheren. Ze leren teams hoe ze beter kunnen samenwerken door ieders strengths ten volle te benutten.

Wij zijn de enige organisatie in het Nederlandse taalgebied die strengths-coaches mag opleiden en certificeren. Namens Gallup bieden wij de vijfdaagse Gallup Global Strengths Coach (GGSC) opleiding aan en we ontwikkelden samen alle Nederlandstalige opleidingsmaterialen en documentatie.

Leeuwendaal en Gallup, partners voor CliftonStrengths

Leeuwendaal is sinds 2018 de exclusieve partner van Gallup voor het gehele Nederlandse taalgebied. We ontsluiten het volledige instrumentarium van Gallup en de achterliggende onderzoeksbibliotheek voor onze opdrachtgevers. Daarmee helpen we medewerkers, teams en leidinggevenden om hun strengths te ontdekken (name it), te verbinden aan te realiseren doelen (claim it) en daadwerkelijk succesvol daartoe in te zetten (aim it).
Onze dienstverlening in samenwerking met Gallup omvat onder andere:

CliftonStrengths Discovery
Een dagdeel boordevol energie en inspiratie waarin je kennismaakt met de kracht van CliftonStrengths. De nadruk ligt op het benoemen, waarderen en benutten van jouw unieke talenten. Je leert praktische technieken om deze verder te ontwikkelen en in te zetten, onder begeleiding van door Gallup opgeleide trainers van Leeuwendaal. We verzorgen deze Discovery in-company.

Engagementcoaching voor leidinggevenden

We ondersteunen leidinggevenden bij het optimaliseren van het prestatieniveau van hun team.

Gallup Global Strengths Coach (GGSC) opleiding

Deze opleiding is de eerste en voornaamste stap in de erkenning tot Gallup-Certified Strengths Coach. Een strengthscoach helpt mensen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen tot sterke punten (strengths) en deze gericht in te zetten om hun professionele doelen te realiseren.

Performance-verbetering met Gallup Q12

De Q12-meting geeft een zeer duidelijk beeld van de verbondenheid in uw organisatie, van wat er werkelijk onder medewerkers en wat hun onderliggende behoeften zijn. Het maakt ook direct inzichtelijk wat goed gaat en wat versterking nodig heeft. Wij kunnen u begeleiden met de (door)ontwikkeling van de HR-strategie, de cultuur en de structuur, het (persoonlijk) leiderschap en de teamsamenwerking.

Strengths assessment

In het strengths-assessment staan de talenten van de deelnemer centraal. Het is een unieke kans om een diepgaand inzicht te krijgen in de eigen talenten en een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen dat werkt.

Strengthscoaching

Samen met jouw Gallup-gecertificeerde strengths-coach kijk je naar hoe je jouw doel kunt bereiken op een manier die bij jou past. Omdat je jouw talenten daarvoor kunt inzetten. Vanuit een bewezen positieve en inspirerende aanpak voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Geschikt voor individuele medewerkers, managers en teams.

Teamcoaching

Met teamcoaching helpen we teams om alle strengths van alle teamleden maximaal te benutten voor het vervullen van de gezamenlijke opgave. Teamleden ontdekken hun talenten en leren hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen. Ze leren hun strengths bewust in te zetten, op het juiste moment en in de juiste dosering. Maar vooral ook: ze worden zich bewust van elkaars strengths en van de ware kracht van het team. We helpen hen de teamopgave te vervullen.

Ontdek jouw Top 5 talenten met Gallup CliftonStrengths
Ontdek jouw Top 5 strengths