Leeuwendaal Logo

Wat zijn jouw sterke punten?

Dit zijn de 34 Gallup CliftonStrengths thema's

De CliftonStrengths® onderscheidt 34 sterke punten, in een volgorde van meest dominant tot minst dominant, verdeeld over vier domeinen: uitvoeren, beïnvloeden, relaties opbouwen en strategisch denken. De gezamenlijke lijst vormt als het ware jouw talent-dna. De samenstelling en de volgorde van de sterke en minder sterke krachten dusdanig uniek was dat de kans dat ik ooit iemand in mijn leven zal ontmoeten met hetzelfde plaatje statistisch gezien nihil is.

Thema's en domeinen Gallup CliftonStrengths

 

Mensen die buitengewoon getalenteerd zijn in het thema…

Aanmoediging
…zien en  ontwikkelen het potentieel in anderen. Ze merken elke kleine verbetering op en halen plezier uit het zien van vooruitgang.

Aanpassingsvermogen
…gaan graag ‘met de stroom mee’. Ze leven vaak in het heden en nemen de dingen zoals ze komen, ze ontdekken de toekomst dag na dag.

Actiegerichtheid 
…kunnen dingen realiseren door ideeën in actie om te zetten. Ze willen dingen nu doen, in plaats van er alleen over te praten.

Analytisch
…zoeken naar redenen en oorzaken. Ze hebben het vermogen om aan alle factoren te denken die van invloed kunnen zijn op een situatie.

Behoedzaamheid
…gaan serieus en zorgvuldig te werk als ze een besluit nemen of een keuze maken. Ze anticiperen op mogelijke obstakels.

Communicatie
…vinden het meestal gemakkelijk om hun gedachten te verwoorden. Ze zijn goed in gesprekken voeren en in presenteren.

Competitie 
…zetten hun vorderingen af tegen de prestaties van anderen. Ze willen graag winnen en houden van een wedstrijd.

Contextueel 
…denken graag aan het verleden. Ze begrijpen het heden door de geschiedenis te bestuderen.

Discipline
…houden van routine en structuur. Hun wereld is het beste te beschrijven aan de hand van de orde die ze scheppen.

Empathie
…kunnen zich goed inleven in een ander en zich hun gevoelens voorstellen.

Focus
…kunnen een richting kiezen, die volgen en de nodige correcties doen om op koers te blijven. Ze bepalen prioriteiten en ondernemen dan actie.

Harmonie
…streven naar consensus. Ze houden niet van conflicten, maar proberen punten van overeenstemming te vinden.

Hersteldrang
…kunnen goed met problemen omgaan. Ze zien snel wat er misgaat en vinden daar een oplossing voor.

Ideeënvorming
…zijn gefascineerd door ideeën. Ze kunnen het verband zien tussen dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.

Individualisering
…zijn geïntrigeerd door de unieke kwaliteiten van ieder mens. Ze hebben de gave om heel verschillende mensen productief te laten samenwerken.

Input 
…hebben de behoefte om te verzamelen en te archiveren. Ze kunnen informatie, ideeën, spullen en zelfs relaties verzamelen.

Intellect
…worden gekenmerkt door hun intellectuele activiteit. Ze zijn introspectief en houden van een intellectuele discussie.

Leergierigheid
…willen voortdurend leren en zichzelf verbeteren. Het leerproces motiveert ze doorgaans meer dan het resultaat van dat proces.

Maximalisering
…concentreren zich op de sterke punten, om personen en groepen te laten uitblinken. Ze willen iets wat goed is transformeren tot iets buitengewoons.

Onpartijdigheid
…zijn zich sterk bewust van de noodzaak iedereen hetzelfde te behandelen. Ze hebben behoefte aan stabiele routines en duidelijke regels en procedures die iedereen kan volgen.

Organisatievermogen
…kunnen organiseren, maar hebben ook de flexibiliteit die daar een aanvulling op vormt. Ze zoeken graag uit hoe je met alle middelen en mogelijkheden een maximale productiviteit kunt bereiken.

Overtuiging
…hebben bepaalde kernwaarden die onveranderlijk zijn. Uit deze waarden destilleren ze een vast doel voor hun leven.

Positivisme
…hebben een aanstekelijk enthousiasme. Ze zijn opgewekt en kunnen anderen warm maken voor hun plannen.

Prestatiegerichtheid
…hebben veel uithoudingsvermogen en werken hard. Actief en productief zijn geeft hun veel voldoening.

Relatievorming
…houden van hechte banden met anderen. Samen met vrienden hard werken om iets te bereiken geeft ze veel voldoening.

Saamhorigheid
… accepteren anderen. Ze tonen zich bewust van diegenen die zich buitengesloten voelen en proberen hen in de groep op te nemen.

Significantie
…willen grote impact maken. Ze zijn onafhankelijk en prioriteren projecten op basis van hoeveel invloed ze ermee op hun organisatie of de mensen om zich heen zullen hebben.

Strategisch
…bedenken alternatieve wegen om verder te gaan. Ze zien snel de relevante patronen en kwesties in situaties.

Sturingskracht
…zijn aanwezig. Ze kunnen de controle over een situatie nemen en besluiten.

Toekomstgerichtheid
…putten inspiratie uit de toekomst en uit wat kan komen. Ze geven anderen energie met hun visie op de toekomst.

Verantwoordelijkheidsbesef 
…staan voor wat ze toezeggen. Ze zijn gehecht aan vaste waarden zoals eerlijkheid en loyaliteit.

Verbondenheid
…hebben vertrouwen in de verbanden tussen alle dingen. Ze geloven weinig in het toeval en denken dat er voor vrijwel alles een reden is.

Woo
…houden ervan nieuwe mensen te ontmoeten en hen voor zich in te nemen. Het geeft ze plezier om het ijs te breken en een klik te maken met iemand.

Zelfverzekerdheid
…hebben vertrouwen in hun vermogen om risico’s te nemen en hun eigen leven te leiden. Ze hebben een innerlijk kompas dat hun de zekerheid geeft dat ze de juiste beslissingen nemen.

Ontdek nu jouw Top 5 talenten met Gallup CliftonStrengths