Leeuwendaal Logo
Nieuws

Engagement is de motor van de performance

Publicatiedatum: 12-02-19
Engagement-is-de-motor-van-de-performance

Blije en tevreden medewerkers staan niet garant voor een optimale performance van de organisatie, er is geen rechtstreekse relatie. Die relatie is er wel tussen engagement en performance. Engagement vertalen we in het Nederlands als verbondenheid. Organisaties waar het engagement van medewerkers hoog is, zijn significant succesvoller.

 

Er valt enorme winst te behalen voor organisaties die inzetten op het versterken van engagement. Want mensen hebben wel degelijk die behoefte om zich verbonden te voelen, om geïnspireerd te raken. Een extra impuls kan de prestaties aanzienlijk verbeteren.
Het versterken van engagement vraagt erom dat we medewerkers behandelen als de stakeholders van hun eigen toekomst en die van hun organisatie. Engagement begint bij het concretiseren van verwachte prestaties en met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk datgene laten doen wat ze heel goed kunnen en waar ze energie van krijgen. Om engagement te versterken, moeten we ervoor zorgen dat medewerkers over alle hulpmiddelen beschikken die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Ieders mening serieus nemen, continue (talent)ontwikkeling stimuleren en goede collegiale relaties bevorderen zijn essentieel.

Dat dit heel veel oplevert, blijkt uit een nieuwe studie van Gallup naar de relatie tussen engagement en performance-indicatoren zoals winstgevendheid, productiviteit, personeelsbehoud en klanttevredenheid. Engaged organisaties scoren aanmerkelijk beter, ongeacht de branche of sector, de organisatie-omvang, de nationaliteit of economische omstandigheden.

Op de website van Gallup vindt u een uitgebreider Engelstalig artikel over dit onderwerp.

Lees meer
engagement studie Gallup Leeuwendaal