Leeuwendaal Logo
Nieuws

Carrièremanagement op basis van talent

Publicatiedatum: 05-22-23
Carrièremanagement-op-basis-van-talent

Burnout, boreouts, quiet quitters en tekorten op de arbeidsmarkt, het nieuws staat er vol mee. Organisaties zijn genoodzaakt om te kijken hoe ze hun medewerkers op een zo prettig mogelijke manier zo optimaal mogelijk kunnen laten presteren. Tegelijkertijd hebben medewerkers meer behoefte om te weten wat er nu echt bij ze past en worden zij steeds vaker benaderd voor een andere baan. Eén van de oplossingen voor deze ingewikkelde dynamiek komt voor sommigen uit een onverwachte hoek. Veelal wordt er gedacht dat als je carrièremanagement van medewerkers stimuleert dat dat ze naar buiten leidt. Niets is echter minder waar: 21% van de werknemers vertrekt door een gebrek aan het toe kunnen werken naar mijlpalen, waardoor zij de motivatie verliezen (www.openup.nl, 16 mei 2022).

Welke talenten heb je en hoe uiten deze talenten zich in jouw werk, zijn bekende vragen. De talentgerichte benadering gaat echter verder. Gallup doet al jaren onderzoek naar het inzetten van talenten in werk. Daaruit is gebleken dat het in kunnen zetten van talenten een randvoorwaarde is om op een prettige manier te kunnen werken en daarbij zorgt het voor betere prestaties. Door te werken vanuit talenten, zijn medewerkers meer verbonden met hun werk. Dit alles leidt tot een lager ziekteverzuim, betere presentaties, meer werkplezier en een lagere uitstroom. (www.gallup.com/cliftonstrengths-for-organizations)

Investeren in ontwikkeling en carrièremanagement is de manier om medewerkers te behouden en ze beter te laten presteren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat voornamelijk de jongere generaties dit als één van de belangrijkste factoren zien voor tevredenheid in een baan. Jongeren geven aan succes te definiëren als gelukkig zijn (96%), waarbij zij dit geluk zoeken in het gevoel een betere versie van zichzelf te worden (www.careerwise.nl, voorjaar 2021).
Het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en zelfontplooiing staan hoog op hun wensenlijst. 79% van de Generatie Z’ers (10-25 jaar) wil het liefst vanaf de eerste werkdag een coach (www.werf-en.nl, 11 aug 2022).

Investeren in ontwikkeling kan op veel verschillende manieren. Eén van die manieren is kijken naar de talenten van mensen. Talenten zijn persoonlijkheidskenmerken die ervoor zorgen dat iedereen zijn werk op een unieke manier doet. De vragenlijst CliftonStrengths is het instrument dat wij gebruiken om talenten in kaart te brengen. Dit als start van de navolgende ontdekkingsreis. Want weten wat iemands unieke talenten zijn is één. Twee is iemand helpen om zijn of haar rol maximale voldoening en werkplezier te ervaren en daarmee optimaal te presteren (www.gallup.com/how-to-improve-my-career).
We onderzoeken of er mogelijkheden zijn om uit de huidige baan meer energie te halen (jobcrafting), of er binnen de organisatie beter aansluitende mogelijkheden zijn (doorgroeien) of wat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn (uitstromen).

Ben jij benieuwd hoe jij of jullie organisatie carrièremanagement aan de hand van talent vorm kan geven? Neem dan contact op met het team Carrièremanagement.

De carrière zoektocht van Seva Klein

Waarom ben je een coachingstraject gestart?
Ik wist niet goed wat ik wilde doen na mijn traineeship. Er waren vier mogelijkheden waar ik tussen twijfelde: bij Leeuwendaal blijven, ondernemen, interim opdrachten doen of in dienst bij een andere organisatie.

Seva-Klein-Adviseur-Leeuwendaal.

Hoe heb je het coachingstraject ervaren?
Samen met mijn coach heb ik de voor- en nadelen van deze keuzes verkend. Daarbij hebben we onderzocht wat ik daar allemaal voor nodig zou hebben, wat mijn talenten voor mij betekenen én hoe mijn talenten het beste tot hun recht komen.
Ik heb open kunnen spreken over mijn wensen en behoeften; dat was heel prettig.

Hoe hebben jouw talenten invloed gehad op jouw nieuwe carrière keuze?
Tijdens het traject kwam ik er achter dat twee pijlers voor mij erg belangrijk zijn.
1. Harmonie en relatievorming
Vanuit deze talenten ben ik altijd op zoek naar sterke relaties met een selecte groep. Ik vind het belangrijk dat er korte lijnen zijn. Een club waarmee ik samen doelen kan bereiken, maar het ook over het weekend kan hebben. Ik vind het fijn dat er een vertrouwd team is waarbinnen ik kan doorgroeien. De cultuur in een organisatie is dan ook heel belangrijk voor mij.
2. Organiseren, aanpassingsvermogen en leergierigheid.
Vanuit deze talenten wil ik continu bezig blijven en diversiteit in mijn werk ervaren. Daarbij heb ik flexibiliteit en vrijheid van de organisatie nodig om mijn persoonlijke doelen te bereiken.

Wat heeft talentgericht carrièremanagement jou gebracht?
Omdat Leeuwendaal focust op talenten, maak je bewustere keuzes in plaats van keuzes gebaseerd op aannames. Je wordt hierin gefaciliteerd en krijgt de juiste ondersteuning. Het traject gaf mij pijlers waarmee ik aan de slag kon gaan. De meerwaarde zat er voor mij in dat ik inzicht kreeg in wat écht belangrijk voor me is.