Leeuwendaal Logo

Privacy verklaring contact met Leeuwendaal

Wie zijn wij?

Leeuwendaal is een integraal HR-adviesbureau met een focus op de publieke sector. Leeuwendaal is gecertificeerd conform ISO 9001:2015 en ISO 27001:2023.

Persoonsgegevens

U wilt een vraag aan ons stellen via het contactformulier op onze website. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden hebben we de volgende persoonsgegevens nodig:

  • Uw naam: om u correct aan te kunnen spreken.
  • Naam organisatie: indien u uw vraag namens een organisatie stelt.
  • E-mailadres en telefoonnummer: voor het leggen van contact.

Wie kan er bij uw gegevens?

Uw gegevens zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Leeuwendaal die nodig zijn om uw vraag adequaat te beantwoorden. Leeuwendaal gebruikt de gegevens uitsluitend voor beantwoording van uw vraag.

Beveiliging

Het veilig omgaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens vergt veilige systemen en veilig gedrag. Aan beide facetten wordt binnen Leeuwendaal veel aandacht besteed. Onze systemen geven wij vorm via ‘privacy by design’. Dit betekent bijvoorbeeld dat informatie slechts toegankelijk is voor die medewerkers die de informatie daadwerkelijk nodig hebben (‘need to know’ principe). Daarnaast maken wij onze medewerkers ervan bewust dat hun eigen gedrag cruciaal is bij het beheersen van risico’s. Dit doen we bijvoorbeeld door verplichte privacy-sessies, filmpjes, nieuwsbrieven en inzet van een actief privacy team.

Vanzelfsprekend behandelen wij andere vertrouwelijke gegevens met dezelfde zorgvuldigheid als persoonsgegevens. Dat wij informatiebeveiliging serieus nemen blijkt ook uit onze ISO 27001 certificering.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden binnen de website gedurende 30 dagen bewaard.

Uw vraag wordt door ons in de vorm van een e-mail ontvangen. Hiervoor geldt het reguliere Leeuwendaal bewaarbeleid voor mail.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

U heeft te allen tijde regie over uw eigen gegevens. Dit betekent dat u Leeuwendaal op ieder moment kunt vragen uw persoonsgegevens in te zien of ze geheel te verwijderen. Ook kunt u ons vragen feitelijke onjuistheden te corrigeren.

Vragen?

Mocht u nadere vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, mr. Mark Thorborg. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (088) 00 868 00 of via privacy@leeuwendaal.nl. Overigens heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.