Leeuwendaal Logo

Selectie assessment

In een selectie-assessment staat de vraag centraal of de deelnemer geschikt is voor een specifieke functie. De focus ligt op de mate waarin de kwaliteiten van de deelnemer aansluiten op een functie- of competentieprofiel.

 

We geven een helder en eenduidig advies over de geschiktheid van de deelnemer met een uitgebreide onderbouwing. Ongeacht het advies geven wij de deelnemer en zijn leidinggevende concrete ontwikkeladviezen: wat de deelnemer zelf kan doen om zich verder te ontwikkelen binnen de functie en hoe de organisatie daarbij kan ondersteunen.

Onze selectie-assessments bestaan uit een gevarieerd aanbod van instrumenten dat wij op maat samenstellen op basis van de functie en eventuele aandachtspunten. Het assessment wordt uitgevoerd door een ervaren psycholoog NIP en wij werken met professionele rollenspelacteurs die getraind zijn om verschillende soorten gedrag op te roepen.