Leeuwendaal Logo

Executive assessment

Ambities, kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden in kaart

Versterk jouw leiderschap met een kristalhelder zelfinzicht op basis waarvan je jouw onbenut potentieel kunt aanspreken en ontwikkelen.

Reflectief en transformatief

Een organisatie leid je niet bij meerderheid van stemmen. Je vertrouwt op jouw eigen visie bij het uitzetten of veranderen van de koers. Moeilijke beslissingen neem je in kleine kring en dikwijls in je eentje. Dat is inherent aan leiderschap.
De standvastigheid die dit van je vraagt, wordt geschraagd door jouw zelfvertrouwen. Toch heb jij wellicht, zoals vele leiders met wie we werken, wel eens behoefte aan reflectie. Behoefte aan een dieper inzicht in hoe en waarom je de dingen doet. En om te ontdekken hoe je jouw effectiviteit nog kunt vergroten.

Jouw potentieel ten volle benutten

In een Executive-assessment is het identificeren van jouw strengths de basis. We spreken van strengths als competenties en drijfveren samenvallen. Simpel gezegd: de dingen waar jij goed in bent en die jou ook energie geven. We focussen op jouw ontwikkelbaar talent. De (onvermoede) strengths die je nog niet hebt aangeboord en die je succesvol kunt inzetten in het kader van jouw opdracht. We schetsen samen het kansrijke scenario om dit potentieel daadwerkelijk te gaan benutten.

Het Executive-assessment biedt je ook een scherp beeld van jouw aangeleerd gedrag. Dat gedrag hanteer je om de dingen te doen die je wel kunt, maar die je (veel) energie kosten. Daarin schuilen risico’s, zoals je ongetwijfeld zelf voelt. Samen vinden we de hanteerbare persoonlijke strategie die jou zal helpen deze risico’s uit te sluiten.

Een Executive-assessment bij Leeuwendaal verdiept en verscherpt jouw zelfbeeld. En dat is de basis voor succesvol, inspirerend leiderschap.

Hoe ziet een Executive-assessment bij Leeuwendaal eruit?

Samen met jou bepalen we de exacte invulling van het assessment. Dat is echt maatwerk. We verkennen zorgvuldig de opgaven die jij dient te vervullen en de context waarbinnen je werkt of gaat werken. Ter voorbereiding dagen we je uit om al te reflecteren op jouw strengths in relatie tot jouw leiderschapsprofiel en de te vervullen opgaven.

Dit zijn de vaste onderdelen van het Executive-assessment:
  • Reflectief diepte-interview: je hebt een interview van twee uur met twee adviseurs die ruime ervaring hebben met assessments op topniveau. Zij zijn goed in staat om tot de kern van de organisatie-opgaven te komen en deze te relateren aan ervaring en kwaliteiten die jij daarvoor nodig hebt.
  • Persoonlijkheidsonderzoek: talenten en drijfveren, morele waarden en kwetsbare kanten worden in kaart gebracht met verschillende typen vragenlijsten.
  • Praktijksimulaties: met uiteenlopende praktijksimulaties brengen we jouw visie en sturingsmogelijkheden in relatie tot een veranderopgave in kaart. De praktijksimulaties doen altijd een appèl op jouw leiderschapskwaliteiten en geven inzicht in het gedragsrepertoire dat jij als topmanager kunt hanteren. We dagen je uit om een fictieve omgeving te besturen en dat biedt inzicht in jouw stijl van besturen, van je analytische aanpak en jouw besluitvormingsproces op strategisch niveau.
  • Rapportage: de resultaten en bevindingen verwerken we in een rapportage waaraan jij jouw eigen reflectie toevoegt. Beide tezamen helpen jou om de volgende stap in jouw ontwikkeling te zetten en bieden een mooie kapstok voor eventuele vervolginterventies.

Naarmate je hoger klimt in een organisatie, wordt het stiller om je heen. Er is minder tegenspraak. Men denkt al gauw: jij zult het wel weten, anders zat je daar niet. Er zijn ook minder mensen om je aan te spiegelen. Dat maakt een zich verdiepend zelfinzicht onontbeerlijk. Want vertrouwen op je innerlijk kompas, dat klinkt heel poëtisch, maar liever heb je meer houvast en een stevige leidraad. En dat levert deze investering in jezelf jou op.

Het Executive-assessment: een scherp inzicht in jouw talenten en kwetsbare kanten. Jij weet hoe je jouw talenten verder kunt ontwikkelen tot echte strengths.