Leeuwendaal Logo
Nieuws

Krachten en kansen

Publicatiedatum: 04-17-24
Leeuwendaal-partner-van-SWOM

SWOM en Leeuwendaal: partners in SROI

De overheid wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans bieden op werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Een van de instrumenten die zij daartoe inzet, is de SROI-verplichting voor bedrijven aan wie overheidsaanbestedingen met een waarde vanaf € 200.000 worden gegund. Zij dienen 5% van de aanneemsom in te zetten voor Social Return on Investment (SROI). Omdat aan Leeuwendaal met enige regelmaat zulke opdrachten worden gegund, rust die verplichting ook op haar. Uit het streven om op de beste wijze hieraan invulling te geven, kwam enkele jaren geleden de samenwerking tussen Leeuwendaal en Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM) voort. SWOM begeleidt jaarlijks zo’n 200 (jong)volwassenen met een arbeidsbeperking naar een stage, traineeship of een duurzame functie bij een van haar 120  partnerorganisaties. In hun samenwerking ervoeren Leeuwendaal en SWOM al gauw een sterke verbondenheid in doelen, denken en doen. Het leverde een mooie partnerschap op waarin alles draait om het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent. De aandacht richt zich niet op beperkingen en moeilijkheden, maar op krachten en kansen. En dat levert véél meer op, zegt Bart de Bart, oprichter van SWOM.

Helpen zichzelf te versterken

Bart de Bart: ‘In de loop der jaren hebben we samen met grote werkgevers SWOM uitgebouwd tot een professionele organisatie die allerlei kwetsbare doelgroepen begeleidt met de transitie van studie naar werk of met de volgende stap naar zelfstandigheid. Dat doen we allemaal heel goed, maar we zien ook zeer regelmatig mensen die nog erg zoekende zijn. Lang niet iedereen die bij ons binnenkomt, is klaar voor werk. Mensen moeten soms nog een heel ander traject doorlopen of komen tot de conclusie dat betaald werk op dit moment niet haalbaar is.’
Veel mensen die zich bij SWOM melden, hebben überhaupt geen idee wie ze nou eigenlijk zijn, waar hun talenten liggen en wat ze nodig hebben om stappen te maken. Bart: ‘Je talenten ontdekken, ze ontwikkelen en keer op keer gebruiken om je doelen te bereiken, dat is precies waar Leeuwendaal in is gespecialiseerd. We zijn met elkaar in gesprek geraakt over de vraag hoe we mensen kunnen helpen zichzelf te versterken en de beste versie van zichzelf te worden.’
Bij SWOM gaan deze mensen op ontdekkingstocht. Ze ontdekken wie ze zijn, wat ze willen bereiken en welke competenties ze nog verder moeten ontwikkelen om volgende stappen te kunnen zetten. Bart: ‘Onze manier van werken met leerlijnen, ontwikkellijnen en competentiegericht ontwikkelen past heel erg bij Leeuwendaal. Wat mij zeer bevalt, is dat ook Leeuwendaal altijd denkt in mogelijkheden. De grootste groep die we begeleiden zijn jongeren met een fysieke of mentale kwetsbaarheid en wij merken steeds weer dat het geen zin heeft om je blind te staren op hun beperkingen. Het levert veel meer op als je kijkt naar hun competenties, naar hoe je die kunt doorontwikkelen en naar een volgend niveau kunt brengen zodat iemand daadwerkelijk kan participeren in een baan. Daar helpt Leeuwendaal ons heel erg bij.’

Talentklassen

In de talentklassen van SWOM werken trainers van Leeuwendaal en SWOM samen. Bart: ‘Jongeren komen via allerlei routes bij ons binnen. Uit de GGZ-instellingen, uit revalidatieklinieken, we hebben nieuwe Nederlanders die de taal nog moeten leren, et cetera. Aardig wat jongeren die wij begeleiden zijn murw geslagen door het leven, hebben van alles meegemaakt. Velen zijn de hoop kwijtgeraakt dat ze nog iets van hun leven kunnen maken. Het deelnemen aan een training met tien anderen is voor hen al een enorme stap. Samen met Leeuwendaal hebben we trainingen ontwikkeld die heel erg gaan over het ontdekken van je eigen talenten. Hoe kom je er nu achter wat je leuk vindt? Leeuwendaal zet hiervoor de CliftonStrengths methodiek in en onze coaches zorgen ervoor dat het sociaal-emotioneel heel goed begeleid wordt. Mensen gaan actief aan de slag met hun ontwikkeldoelen. Ze vinden de weg terug naar het onderwijs, gaan voor het eerst zelfstandig wonen of zetten echt de stap naar werk.’

Bart de Bart oprichter SWOM
Bart de Bart, oprichter en voorzitter van SWOM, werd drie maanden te vroeg geboren en heeft van jongs af aan te maken gehad met gezondheidsuitdagingen. In plaats van zich daardoor te laten tegenhouden, heeft hij obstakels overwonnen en successen behaald in zijn academische en professionele leven.
Als voormalig deelnemer van het Rijkstraineeprogramma (RTP) en een gedreven professional bij het Ministerie van BZK, heeft Bart zelf ervaren hoe moeilijk de overgang van studie naar werk kan zijn voor mensen met een (niet zichtbare) beperking. Hij zag dat er destijds weinig ondersteuning was voor deze groep.
Met zijn eigen ervaring als motivatie besloot hij actie te ondernemen. Hij startte een lotgenotencontact dat al snel uitgroeide tot een volwaardige organisatie: SWOM, opgericht in 2012. Wat begon als een banenmarkt, groeide uit tot een team van ongeveer 50 toegewijde professionals die mensen met verschillende achtergronden, talenten en kwetsbaarheden begeleiden naar een duurzame carrière.

SWOM doet meer dan alleen het matchen van talenten met werkgevers. Ze bieden een integrale aanpak die zich uitstrekt tot gebieden zoals huisvesting, financiën en levensstijl. Dit alles wordt gedaan met de jonge professional centraal, waarbij wordt gekeken naar individuele wensen en talenten. Het uiteindelijke doel is om voor iedereen een passende plek in de samenleving te vinden, of dat nu in de vorm van werk, stage of andere kansen is waarin zij kunnen excelleren.

De toekomst van SROI

Leeuwendaal werkt met SWOM succesvol samen bij het passend maken en het invullen van vacatures in de eigen organisatie en steunt van harte het streven van SWOM om de maatschappelijke opbrengsten van SROI meetbaar te maken. Die opbrengsten zijn in economische zin veel groter dan een beperking van de ‘schadelast’ voor de overheid. SWOM heeft een ‘Impact dashboard’ ontwikkeld in samenwerking met Deloitte en Social Finance NL, waarmee de schadelastbeperking richting de samenleving en de (maatschappelijke) waarde kwantitatief gemeten kan worden. Leeuwendaal gaat uiteraard gebruikmaken van de kennis en tools van SWOM op dit terrein om de macro-economische bijdrage van haar investeringen in SROI inzichtelijk te maken en te vergroten.
Het partnerschap stemt beide organisaties zeer tot tevredenheid. Bart: ‘De klassieke samenwerking paste altijd binnen een baanafspraak. Maar een organisatie als Leeuwendaal heeft ontzettend veel kennis, menskracht en middelen in huis waarmee ze onze ontwikkellijnen en trajecten verbeteren en versterken. Het is zowel voor ons als voor Leeuwendaal perfect om SROI te laten aansluiten op hun primaire werk. Een prachtige match. En organisaties kunnen ook niet onbeperkt mensen blijven aannemen, zo snel blijf je gewoon niet groeien. Bovendien gaat het er vooral ook om dat je mensen die je binnenhaalt een structurele baan aanbiedt, dat je ze stabiliteit biedt. Met de huidige regels is dat nog onvoldoende mogelijk en dat willen we graag verbeteren.’