Leeuwendaal Logo

Management-ontwikkelprogramma

Investeren in leiderschap loont
Locatie: Utrecht
Meer weten?

We verkennen graag de mogelijkheden van het management-ontwikkelprogramma binnen uw organisatie.

Neem contact op

Als manager heb je een opgave te realiseren in een continu veranderende omgeving en een arbeidsmarkt vol uitdagingen. Uit onderzoek van Gallup is gebleken dat engagement (verbondenheid) van medewerkers daarvoor van doorslaggevend belang is. En van alle factoren die dat engagement bepalen, is de invloed van de manager veruit het grootst (70%). Niets of niemand is zo bepalend.

Als de invloed van managers zo groot is, is het logischerwijs essentieel dat ze begrijpen wat mensen nodig hebben om te kunnen presteren en dat ook kunnen bieden. Daar komt bij dat de betekenis van werk voor mensen is veranderd. Medewerkers van vandaag verwachten betekenisvol werk, managers die om hen geven, ze willen feedback en communicatie, duidelijkheid over hun werk en verantwoordelijkheden en mogelijkheden om te leren en te groeien. Ze willen een manager die in deze behoeften kan voorzien en echt in verbinding is met hen. 

Daarvoor is een invulling van de managementrol nodig waarin de manager stuurt op performance, engagement faciliteert en coacht op strengths. Oftewel, waarin de manager gericht is op performance-ontwikkeling. Want daardoor kunnen managers effectief zijn in hun rol om mensen te ontwikkelen, waardoor zij, teams en organisaties productiever worden en meer waarde toevoegen.

Deze invulling hebben we vertaald naar een management-ontwikkelprogramma. Dat bieden we aan als open inschrijving, in-company of als op maat ontwikkelde modules voor een bestaand of nieuw leiderschapsprogramma binnen jouw organisatie.

Wereldwijd onderzoek van Gallup toont aan...

Betekenisvolle feedback motiveert

De kans dat medewerkers gemotiveerd zijn om uitmuntend werk te leveren, is drie keer zo groot als hun managers wekelijks betekenisvolle feedback geven.

Sleutelfiguren

Managers verkeren in de unieke positie om de praktijk van alledag te verbinden met de strategie van de organisatie. Zij zijn sleutelfiguren voor een krachtige performance.

Pluk de vruchten

Als medewerkers hun strengths kunnen inzetten, dan verbetert hun performance gemiddeld met 18% en stijgt hun engagement met gemiddeld 23%.

Programma

In het management-ontwikkelprogramma krijg je handvatten om de drieledige invulling van je managementrol vanuit eigen talenten vorm te geven, aan de hand van casuïstiek uit de eigen praktijk en van de opgave van jouw team. Je kunt dus gelijk toepassen wat je leert.

We hebben het programma vormgegeven langs drie leerlijnen:

Strengths 

Talenten ontdekken en ontwikkelen tot strengths en deze gericht inzetten voor jouw taken en rol als manager: dat rendeert. Je leert niet alleen je eigen talenten herkennen, waarderen en benutten, maar ook die van je mensen en team als geheel. Daardoor kun jij coachen op individuele prestaties én teamprestaties. 

  • Je vult de CliftonStrengths-vragenlijst in om jouw unieke talenten te ontdekken en deze effectief toe te passen in je rol.  
  • Je implementeert het gebruik van het ontwikkelinstrument CliftonStrengths voor individuen en teams. 

Engagement

Aandacht hebben voor de behoeften van jouw mensen creëert verbondenheid tussen hen en de organisatie. Je leert welke elementen deze verbondenheid beïnvloeden en hoe je als manager hierop anticipeert en hoe je mensen erin faciliteert.  

  • Je past de principes van engagement toe om individuen en teams te motiveren tot prestaties en belemmeringen voor succes weg te nemen. 
  • Je vult de Q12-vragenlijst in om inzicht te krijgen in jouw eigen engagement.  
  • Je zet de Q12-vragenlijst ook uit binnen je team en leert de engagementbehoeftes van het team te interpreteren om het gesprek aan te gaan. 

Performance

De opgave die je als manager in de praktijk heeft te realiseren is altijd leidend in het programma. Je ontwikkelt vaardigheden om je mensen individueel en als team te sturen op te behalen doelen en ze zo te positioneren dat ze succesvol zijn. 

  • Je oefent het voeren van effectieve gesprekken met individuen en teams voor het creëren van heldere verwachtingen, geven van feedback en bewaken van voortgang van resultaten.  
  • Je leert hoe je medewerkers helpt om te gaan met prestatie-uitdagingen.

Leeuwendaal is de exclusieve partner van Gallup in Nederland

Leeuwendaal Gallup LicenseeSeal GGSC

Download de flyer
Wil je het managementprogramma onder de aandacht brengen binnen je organisatie? Deel dan deze flyer.
Download