Leeuwendaal Logo

Gallup en Leeuwendaal

People don’t change that much. Don’t waste time trying to put in what was left out. Try to draw out what was left in. That’s hard enough.

(Donald O. Clifton, Gallup)

Talent schept de mogelijkheid om uit te blinken. Maar talent is een roos in de knop. Je zult moeten oefenen, vaardigheden moeten ontwikkelen en kennis vergaren. Want dan ontdek je hoe je dat talent steeds opnieuw kunt inzetten en maximaal kunt laten renderen. Jouw talent groeit uit tot een strength. Een sterk punt dat je altijd kunt inzetten om je doelen te realiseren.

Leeuwendaal helpt mensen, teams en organisaties om hun strengths te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten. Daarmee scheppen we de ruimte voor professionele groei en het realiseren van persoonlijke doelen, teamdoelen en organisatiedoelen. Zo bouwen we mee aan een strengths-based organisatie waarin mensen presteren op de toppen van hun kunnen, waar de verbondenheid (engagement) groot is en de kans op uitval minimaal.

Leeuwendaal exclusief partner van Gallup

Lang niet iedere professional kent zijn eigen strengths en leidinggevenden hebben niet altijd een goed beeld van de strengths van henzelf en van hun medewerkers. Het is essentieel om dit scherp te krijgen.
CliftonStrengths van Gallup is een befaamd instrument dat wereldwijd al tientallen miljoenen professionals heeft geholpen hun strengths te identificeren, te ontwikkelen en te waarderen. Het biedt het zelfinzicht dat mensen in staat stelt om de eigen doelen, de teamdoelen én de organisatiedoelen te realiseren.
Leeuwendaal ontsluit het volledige instrumentarium van Gallup en de achterliggende onderzoeksbibliotheek voor organisaties binnen de overheid, het onderwijs en de zorg. We helpen uw medewerkers, uw teams en uw leidinggevenden om hun strengths te ontdekken (name it), te verbinden aan te realiseren doelen (claim it) en daadwerkelijk succesvol daartoe in te zetten (aim it).

CliftonStrengths

In organisaties waar mensen en teams écht strengths-based werken, zie je de prestaties en het werkplezier toenemen. Het maakt onvermoede krachten los. Mensen mogen maatwerk leveren zonder te worden gedwarsboomd door onnodige regels en procedures. Ze hebben regie over hun eigen werk, kunnen hun talenten inzetten en zijn zelf-organiserend. Er bestaat geen beter recept voor duurzame inzetbaarheid en een toekomstvast organisatieresultaat.
Gallup heeft in tal van onderzoeken aangetoond dat in strengths-based organisaties het engagement van medewerkers, leidinggevenden en teams beduidend groter is en dat dit evident tot betere prestaties leidt. Niets is zelfs bevorderlijker voor het engagement dan het kennen en benutten van ieders talent en het uitbouwen van dat talent tot échte strengths.

Gallup Global Strengths Coach opleiding

Voorheen in Nederland bekend als Versnelde Opleiding Strengthscoaching
Het vergt coaching van het individu, het team én de leidinggevenden om met CliftonStrengths aan de slag te gaan. Leeuwendaal verzorgt namens Gallup op de Nederlandse markt de opleiding tot Gallup-Certified Strengths Coach. U kunt de coaching aan een externe adviseur toevertrouwen, maar het is minstens zo goed om (lijn)managers of hr-professionals uit uw eigen organisatie door ons te laten opleiden. De training wordt in het Nederlands gegeven. We bieden deze in een combinatie van online en fysiek aan, rekening houdend met de actuele maatregelen rondom COVID-19. Intensiteit en werkvormen zijn hierop toegesneden voor een maximaal leerresultaat zonder concessies aan inhoud en waarde van het certificaat.

Meer weten? Lees hier meer over de opleiding.

Contact en meer informatie

Bent u geïnteresseerd in het strengths-based werken en heeft u vragen over de dienstverlening of opleidingen die wij op dit gebied aanbieden? Wij helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via gallupinfo@leeuwendaal.nl of via tel: 088 – 00 868 00.

U kunt ook het contactformulier gebruiken om een vraag of opmerking naar ons te verzenden.

Significant beter presteren

Vijftig jaar onderzoek door Gallup onder miljoenen professionals – medewerkers, managers en leiders – wijst uit dat mensen en organisaties die inzetten op het ontwikkelen van Strengths significant beter presteren dan degenen die proberen zwaktes te repareren.
(Harvard Business Review, 1-9-2016 en Don Clifton, Break all the rules).

6 keer meer engagement

Als mensen elke dag ingezet worden op hun sterke punten (strengths) is de kans zes keer zo groot dat ze echt betrokken (engaged) zijn bij de organisatie waar ze voor werken en de te realiseren operationele doelen van hun team.

12,5% productiever

Teams waarvan de individuele leden worden ingezet op hun strengths zijn 12,5% productiever dan gemiddeld, waardoor doelen ook echt gerealiseerd worden.

Gallup over Leeuwendaal

Ghassan Khoury, Managing Partner Gallup EMEA: ‘Wij kozen voor samenwerking met Leeuwendaal om drie redenen. Allereerst kent Leeuwendaal de Nederlandse publieke sector zeer grondig, dat is hun domein. Ten tweede is Leeuwendaal al enkele jaren intensief bezig met die sterke punten benadering. We delen dezelfde overtuiging en spreken dezelfde taal. En ten derde: Leeuwendaal kan niet alleen de coaches opleiden, maar ze kunnen ook daadwerkelijk helpen bij de implementatie. Ze hebben alle disciplines daarvoor in huis. Ook als bijvoorbeeld de gesprekscyclus moet worden omgevormd naar een ontwikkelgerichte vorm kan Leeuwendaal daarover niet alleen adviseren maar ook helpen dat te realiseren.’