Leeuwendaal Logo
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia zoekt een:

Voorzitter raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia een ervaren en verbindende voorzitter raad van toezicht met gevoel voor nuance en verhoudingen.

De organisatie

De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) is het schoolbestuur van zes zelfstandige gymnasia in Noord-Holland en Brabant. Deze gymnasia met elk hun eigen ‘couleur locale’ verzorgen gezamenlijk onderwijs aan ruim 4.600 leerlingen. OSZG biedt hoogwaardig gymnasiaal onderwijs op de aangesloten scholen, waarvan vijf openbaar onderwijs aanbieden en één een katholieke signatuur heeft. De zelfstandige gymnasia willen een leeromgeving bieden waarin leerlingen zich wetenschappelijk, cultureel en sociaal maximaal kunnen ontplooien.

De zes rectoren-bestuurders van de scholen vormen samen het collegiaal bestuur van OSZG. De scholen worden vanuit het bestuursbureau in Haarlem ondersteund op verschillende gebieden zoals financiën, juridische zaken en HRM. De toezichthoudende rol wordt uitgevoerd door de raad van toezicht, bestaande uit zes leden waarvan twee vacatures. Het bestuur en de RvT acteren volgens de Code Goed Onderwijsbestuur, zoals vastgesteld door de VO-raad.

OSZG bevindt zich in een transitiefase. Het bestuur maakt de ontwikkeling door van zes feitelijk autonome scholen naar meer bestuurlijke eenheid, onder meer op het gebied van kwaliteitsbeleid, financieel beleid en strategisch HR beleid. Daarbij wil men recht blijven doen aan het eigen karakter van elk van de scholen.

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie, fungeert als klankbord voor de bestuurders en oefent een aantal bevoegdheden uit die vastgelegd zijn in de statuten en het bestuursreglement.

Van alle leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij de doelstelling van de stichting onderschrijven en dat zij ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij volgen. De leden van de raad zijn daarnaast ook in staat om op het niveau van het bestuur te fungeren als sparringpartner in discussies over vraagstukken waarvoor het bestuur staat. Ze behartigen het organisatiebelang, houden oog voor het algemeen maatschappelijke belang en kunnen door de informatie heen kijken en organisatorische spanningen herkennen. Ze beoordelen, controleren, adviseren en stimuleren het bestuur. Ze combineren afstandelijkheid en betrokkenheid, hebben voldoende tijd beschikbaar en zijn bereid hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het bestuur en de stichting.

Profiel

Alle leden van de raad van toezicht van OSZG voldoen aan de volgende eisen en competenties:

 • De leden van de raad van toezicht onderschrijven de doelstelling van de stichting.
 • De leden handelen en gedragen zich naar de Code Goed Onderwijsbestuur.
 • De leden van de raad van toezicht zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het bestuur.
 • De leden van de raad van toezicht zijn in staat op het niveau van het bestuur te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor het bestuur staat.

Naast bovengenoemde algemene eisen, beschikt u over de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten:

 • Stevige bestuurlijke ervaring binnen het publieke domein, met een breed maatschappelijk profiel.
 • Ruime ervaring als toezichthouder, bij voorkeur als voorzitter.
 • Visie op toezicht houden en ervaring met/scherpte op governance vraagstukken.
 • Begrip voor de bestuurlijke setting van OSZG en kennis van veranderprocessen.
 • Expertise op het gebied van jeugd, gedrag, maatschappelijke trends en problematiek die volgt uit de huidige ontwikkelingen is een pré.
 • Betrokkenheid bij en oog voor de ontwikkelingen betreffende categoraal gymnasiaal onderwijs.
 • Stevige en evenwichtige persoonlijkheid. Verbindend, open voor dialoog.
 • Scherp op de inhoud, tegelijkertijd de nuance zoekend in het gesprek.
 • Brede blik en oog voor proces. Teamspeler, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie. Ontwikkelingsgericht.

Wat biedt Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia?

Het betreft een voorzittersrol in de raad van toezicht bij een mooie organisatie die zich in een interessante ontwikkelfase bevindt. De RvT vergadert in elk geval vier keer per jaar. Daarnaast vindt twee keer per jaar overleg met de GMR plaats en periodiek een schoolbezoek. De vergaderingen zijn over het algemeen in Utrecht (omgeving CS), soms op één van de scholen of op het bestuursbureau in Haarlem. De leden van de RvT ontvangen een jaarlijkse vergoeding conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders van Onderwijs Instellingen (VTOI).

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 8 januari 2024.

Locatie: Utrecht/Haarlem
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 08-jan.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023