Leeuwendaal Logo
Junis
Junis zoekt een:

Voorzitter raad van bestuur

Leeuwendaal zoekt voor Junis Kinderopvang een voorzitter raad van bestuur.
Bevlogen, eigenzinnig, nieuwsgierig en verbindend

De organisatie

Junis Kinderopvang is sinds 1970 een erkende en gewaardeerde opvoedpartner voor veel ouders en andere samenwerkingspartners. In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Zoetermeer beschikt Junis over meer dan 90 opvanglocaties en 65 gastouders. Kinderen van nul tot dertien jaar vinden bij de 1100 medewerkers en 70 vrijwilligers een huiselijke en uitdagende plek waar zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. In een wereld die snel verandert, draait het steeds meer om ‘samen leven en samen leren’. Daarom werkt Junis intensief samen met ouders, onderwijs, gemeenten, zorgpartners, culturele partners en verenigingen. Met elkaar nodigt Junis kinderen uit om hun talenten te ontdekken, samen te spelen en zo de wereld te verkennen.

Junis is een groeiende maatschappelijke organisatie en financieel gezond. De verwachte jaaromzet 2023 bedraagt ca 52 miljoen euro.

Om als Junis Kinderopvang de strategische koers goed vast te houden en adequaat in te blijven spelen op alle maatschappelijke ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, heeft de raad van toezicht in 2022 besloten over te gaan naar een nieuwe bestuursstructuur. Junis Kinderopvang heeft de stap gemaakt van een eenhoofdig bestuur (met een directeur-bestuurder) naar een tweehoofdige collegiale raad van bestuur met gezamenlijke eindverantwoordelijkheid. Het bestuur wordt gevormd door de bestuursvoorzitter en het bestuurslid. Het bestuurslid is in functie per 1 april 2022.

De opgave

Met de tweehoofdige collegiale raad van bestuur zet Junis Kinderopvang met vertrouwen de juiste stappen richting de toekomst. Wat de afgelopen jaren is bereikt en waar de organisatie nu staat, vormt een solide basis voor de toekomst. De bestuurders maken in beginsel gebruik van de bestaande kaders, plannen en aanwezige kwaliteiten en ambities in de organisatie. Tegelijkertijd is het van belang ruimte te behouden voor optimalisatie, leren, doorontwikkeling en vernieuwing met aandacht voor medewerker en kind.

Junis Kinderopvang wil in haar strategie en bedrijfsvoering de komende jaren adequaat blijven inspelen op de transitie van het stelsel en op de belangrijke landelijke en regionale ontwikkelingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, doorgaande ontwikkellijn van kinderopvang en het primair onderwijs (o.a. IKC-ontwikkeling en de samenwerking met andere ketenpartners zoals gemeenten en jeugdzorg).

De ontwikkelingen nu en in de toekomst vragen om continue dialoog van (onder meer) de bestuurders met ketenpartners en stakeholders, teneinde in samenhang optimale ontplooiing voor alle kinderen te kunnen bieden. Het verdiepen van haar marktpositie, vanuit het perspectief van duurzaam maatschappelijk ondernemen staat daarbij voor Junis Kinderopvang centraal.

De beide bestuurders zien het als een mooie opgave om onderling een hecht bestuurlijk team te vormen. Een collegiale raad van bestuur die staat voor Junis Kinderopvang als geheel en eenheid van bestuur uitstraalt.

Profiel

De bestuurder die we zoeken voor Junis Kinderopvang beschikt over een intrinsieke drive als het gaat om de ontwikkeling van kinderen en ouders. Een bestuurder met een visie op de maatschappelijke rol en positie die Junis Kinderopvang inneemt en kan gaan innemen, mede gezien de ontwikkelingen in de kinderopvang, het primair onderwijs en aanpalende sectoren zoals de jeugdzorg. Met de tweehoofdige raad van bestuur beschikt Junis Kinderopvang over bestuurders die samen staan voor maatschappelijk en (ook financieel) rendabel ondernemen. Ze doorgronden het belang van de pedagogische visie, het natuurlijk leiderschap en de kern- en merkwaarden van Junis Kinderopvang en dragen deze met verve uit.

Bij Junis Kinderopvang past een authentieke voorzitter raad van bestuur die zichtbaar en benaderbaar is binnen en buiten de organisatie. Strategisch sterk en goed in de verbinding. De bestuurder beschikt over het vermogen anderen te betrekken bij het realiseren van de gestelde doelen en inspireert collega-medewerkers, management, medezeggenschapsorganen en externe partijen om nieuwe ideeën vorm en inhoud te geven en koers te houden of te verzetten. Ook is de bestuurder in staat om te vertragen als dit nodig is om daarna te kunnen versnellen. Van beide bestuurders wordt verwacht dat ze vanuit helikopterview, overzicht en kaders sturing geven aan de organisatie(ontwikkeling) en het behalen van de afgesproken doelstellingen. Bestuurders van Junis Kinderopvang zijn mens- en ontwikkelingsgericht en maken gebruik van de talenten en kwaliteiten van management en medewerkers.

Functie-eisen

Voor kandidaten die solliciteren, gelden de volgende vereisten:

  • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een pedagogische en/of (corporate) antropologische opleiding als achtergrond.
  • Strategisch en inspirerend bestuurder met aantoonbare interesse in en visie op de ontwikkeling van kinderen, medewerkers en ouders en branches zoals kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg .
  • Meerjarige ervaring als lid dan wel voorzitter raad/college van bestuur in de kinderopvang, primair onderwijs en/of breder in het publiek domein rondom het jonge kind. Aantoonbare ervaring in de samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs is een pre.
  • Ervaring in het aansturen van een organisatie in ontwikkeling.
  • Ervaring met, passie voor en voorleven van Natuurlijk Leiderschap.
  • Netwerkervaring in politiek-bestuurlijke omgeving, onderhandelingsvaardig, weet de buiten- en binnen wereld te verbinden, gewend landelijk en regionaal te acteren, maatschappelijk ondernemend.
  • Kennis van de bestuurlijke regio waarin Junis Kinderopvang opereert, is een pre.

Gezien de maatschappelijke rol en positionering van Junis Kinderopvang, worden kandidaten die de inclusiviteit van en de diversiteit in de organisatie versterken – uiteraard met de relevante expertise en persoonskenmerken - nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Wat biedt Junis?

Als bestuurder van Junis Kinderopvang kom je te werken bij een professionele, unieke en succesvolle organisatie in een sector die er echt toe doet. Je geeft samen met je collega-bestuurder, management, medewerkers en medezeggenschap vorm en inhoud aan de uitstekende dienstverlening waar Junis Kinderopvang nu en in de toekomst voor staat.

Junis Kinderopvang hanteert de adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur / directies van organisaties voor kinderopvang’ (bdKO). De aanstelling is voor de duur van vier jaar met de mogelijkheid van een directe aansluitende herbenoeming.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden. De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge en Margriet van Ast, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 7 mei 2023.

Locatie: Alphen aan den Rijn
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 07-mei-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023