Leeuwendaal Logo
Topaz
Topaz zoekt een:

Voorzitter raad van bestuur

Leeuwendaal zoekt voor Topaz een voorzitter raad van bestuur

De organisatie

Topaz is een solide en ambitieuze ouderenzorgorganisatie in de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Topaz biedt zorg aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag. De 1.400 cliënten van Topaz kunnen rekenen op ondersteuning door bijna 1.650 medewerkers en ongeveer 850 vrijwilligers. Topaz bestaat uit negen locaties in Leiden, Katwijk, Voorschoten en Noordwijkerhout. Hiervan zijn er acht Wlz locaties en één revalidatiecentrum. Vanuit de acht Wlz locaties biedt Topaz zorg en behandeling aan mensen met de ziekte van Huntington, aan mensen met een psychogeriatrische, een somatische of een gerontopsychiatrische zorgvraag. Daarnaast biedt Topaz dagbesteding op meerdere locaties. In het revalidatiecentrum komen vooral mensen met een indicatie voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) of Eerstelijns Verblijf (ELV). De omzet van Topaz bedraagt 120 miljoen.

Topaz heeft een inclusief team en een cultuur waar iedereen zichzelf kan zijn. Vanuit de gedachte “Het Hele Leven Telt' wil Topaz liefdevolle, persoonlijke en hoogwaardige zorg bieden aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag.

Topaz heeft een viertal jaar geleden haar strategie opgesteld. De afgelopen jaren is veel van deze strategie tot stand gekomen. Een paar voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van Topcare locaties (Topaz beschikt over het Topcare-predicaat voor de Huntingtonzorg alsmede voor de geriatrische revalidatiezorg), het tot stand komen van het DEC (doelgroep experticecentrum) voor de ziekte van Huntington en het tot bloei komen van het onderzoeksklimaat. Ook is het gedachtengoed rondom “Het Hele Leven Telt” goed geland in de organisatie. Kleinschalige zorg en Gastvrije ontvangst en de Topcare labels, zijn begrippen die alle mensen binnen Topaz kennen. 

De raad van bestuur

Topaz kent een raad van bestuur-model, waarbij de tweehoofdige raad van bestuur collegiaal (voorzitter en lid) integraal verantwoordelijk is voor het totaal te voeren en gevoerde beleid. Gezamenlijk komen zij tot een evenwichtige portefeuilleverdeling met een goede mix tussen zorginhoud en bedrijfsvoering. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft leiding aan het directieteam. Besluitvorming komt zoveel mogelijk tot stand op basis van consensus met het directieteam. Topaz kent een OndernemingsRaad (OR), een Centrale Cliënten Raad (CCR) en een Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR).

De opgave

De ontwikkelingen in de sector gaan snel en de (strategische) uitdagingen zijn groot. Zoals de vergrijzing, de achterblijvende financiering van de zorg door de toenemende zorgvraag en complexiteit, de veranderende wetgeving, het behouden van een positieve zorgexploitatie, de kostendekkendheid van de GRZ, de ontwikkeling naar meer regionaal organiseren van expertise, het behouden en de verdere doorontwikkeling van de Topcare predicaten, het werven en behouden van medewerkers en het verlagen van het ziekteverzuim.

Dit vraagt om twee bestuurders: een bestuurder tevens voorzitter met een zorginhoudelijke focus en een bestuurder met een focus op de bedrijfsvoering. De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk, waarbij de zorg aan de cliënten het uitgangspunt is en een toekomstbestendige bedrijfsvoering centraal staat. Dat is waar Topaz alles voor doet. 

Profiel

De beoogd voorzitter heeft een zorginhoudelijk profiel, begrijpt de (langdurige) zorg van binnenuit (bij voorkeur in de ouderenzorg), heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met ontwikkeling en vernieuwing in de zorg en kan dit vertalen in kansen en mogelijkheden voor Topaz. Is maatschappelijk gedreven.  

Samen met het lid zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg- en dienstverlening en de financiële continuïteit van de organisatie.

De raad van bestuur formuleert met dit profiel als onderlegger zelf haar bestuurlijke opgave met een meerjarig perspectief (mede op basis van scenariodenken). Deze sluit inhoudelijk aan op de genoemde uitdagingen voor Topaz, alsook op het daarmee samenhangende beoogde team - en persoonlijke ontwikkeling. Deze bestuurlijke opgave vormt de basis voor het overleg met zowel de voltallige raad van toezicht als met de remuneratiecommissie en voor de jaarlijkse evaluatie.

Wat biedt Topaz?

De arbeidsvoorwaarden voor beide posities zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens geldend voor zorginstellingen (WNT-2), klasse IV. Voor beide leden van de raad van bestuur wordt uitgegaan van een full time dienstverband voor onbepaalde tijd.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel en Margriet van Ast, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 8 oktober 2023.

Locatie: Leiden
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 08-okt.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023