Leeuwendaal Logo
Cosis zoekt een:

Lid raad van toezicht (Vastgoed, Financiële bedrijfsvoering, ICT)

Leeuwendaal zoekt voor Cosis een lid raad van toezicht

De organisatie

Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een eigen (t)huis, leuk werk en voldoende vrije tijd. Heel gewone wensen, maar niet voor iedereen. Sommige mensen hebben hulp nodig om vrienden te maken, werk te vinden of zelfstandig te wonen.

Cosis is er in Groningen en Drenthe voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke, psychische of psychosociale beperking. Cosis helpt hen om een eigen leven te leiden; een leven dat past bij hun mogelijkheden, vaardigheden, wensen en ambities. Cosis ondersteunt kinderen en volwassenen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid is het uiteindelijke doel.

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Cosis, het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde en treedt op als sparringpartner en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de raad van bestuur indien men dit uit hoofde van hun taak en verantwoordelijkheid gewenst acht. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en vervult haar rol van werkgever ten opzichte van de raad van bestuur als collegiaal bestuur en de individuele leden afzonderlijk.

De raad van toezicht bestaat uit zeven onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter. Gezamenlijk beschikken zij over de gewenste deskundigheden, ervaring, competenties en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van Cosis en om een sparringpartner te kunnen zijn voor de raad van bestuur.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar en worden er themabijeenkomsten georganiseerd en vinden er werkbezoeken plaats. De raad van toezicht heeft drie commissies ingesteld: een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie.

Profiel

Voor de portefeuille met het bedrijfsvoeringsprofiel (kennisgebied financiën/ICT zijn wij op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht met het volgende profiel:

 • Heeft een strategisch werk- en denkniveau.
 • Heeft (strategische) ervaring op het gebied van vastgoed, financiële bedrijfsvoering en ICT.
 • Heeft ruime ervaring met (strategische) vastgoedvraagstukken.
 • Is in staat om de financiële cijfers snel te doorgronden en is goed op de hoogte van de financieringsstromen van de (langdurige) zorg in het algemeen en die van Cosis in het bijzonder.
 • Heeft kennis van (strategische) ICT-ontwikkelingen.
 • Heeft ervaring als toezichthouder en een netwerk/roots in Groningen/Drenthe.
 • Heeft affiniteit met de doelstelling en visie van Cosis en met mensen met een verstandelijk en/of psychische beperking.
 • Heeft kennis van de complexiteit van de zorg, de dilemma’s en de wisselwerking met de samenleving.
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een zorgorganisatie stellen.
 • Heeft oog voor maatschappelijke veranderingen waaraan het toezicht op Cosis onderhevig is.
 • Heeft het vermogen om mee te denken met de beleidsafwegingen van de raad van bestuur en daar integer, onafhankelijk en kritisch op te reflecteren.
 • Draagt vanuit de eigen deskundigheid als teamspeler bij aan de raad van toezicht als collectief.
 • Is een inspirerend toezichthouder voor collega’s en bestuurder en een mensen-mens.
 • Heeft de potentie en interesse om voorzitter van de auditcommissie te worden.

Een raad van toezicht is een sterk team als het een divers team is waarbinnen de individuele leden elkaar aanvullen. Dat betekent bij Cosis dat er ook ruimte is voor startende toezichthouders.

Wat biedt Cosis?

De raad van toezicht van Cosis vergadert minimaal zesmaal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren.
De voorzitter raad van toezicht ontvangt in 2023 een vergoeding van € 16.676,-- per jaar. De leden ontvangen een vergoeding van € 11.502,-- per jaar.

De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees je dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk op maandag 10 april 2023.

Sluitingdatum: 10-apr.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023