Leeuwendaal Logo
SPCO Groene Hart
SPCO Groene Hart zoekt een:

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied Onderwijs

Leeuwendaal zoekt voor SPCO Groene Hart een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Onderwijs

De organisatie

Onderwijsorganisatie SPCO Groene Hart bestaat uit 13 protestants-christelijke scholen in de regio Woerden en biedt onderwijs aan ca. 2600 leerlingen. SPCO en haar scholen zetten zich met liefde en betrokkenheid in voor kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs. SPCO scholen bieden leerlingen ruimte om hun talenten maximaal te ontplooien en helpen hen om uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. SPCO beweegt en groeit mee met de ontwikkelingen van de moderne tijd, zonder de kracht van het verleden te verliezen. Diverse innovatieve scholen experimenteren behoedzaam op basis van nieuwe inzichten en toepassingen. Het college van bestuur stimuleert deze ontwikkelingen en kennis, kunde en ervaringen worden gedeeld, zodat alle scholen van elkaar leren.

De raad van toezicht

De RvT vervult op hoofdlijn de volgende kerntaken:

 • Toezicht: het integraal toezicht op het beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie.
 • Advies: het bieden van raad en advies aan het CvB.
 • Werkgever: de raad is de werkgever voor het CvB.
 • Daarnaast dient de raad de voorgenomen besluiten van het CvB ten aanzien van de meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed te keuren, alvorens tot vaststelling overgegaan kan worden.

SPCO Groene Hart is een protestants-christelijke organisatie. Dat betekent dat van de leden wordt verwacht dat ze in staat en bereid zijn een waarde(n)volle bijdrage te leveren aan het protestants-christelijk onderwijs.

Profiel

De leden van de RvT vullen elkaar aan op de verschillende expertisegebieden. De leden zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en elk lid wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Het is van belang dat de leden een brede maatschappelijke oriëntatie hebben die verder gaat dan het zicht op de SPCO-organisatie alleen.

Kennis en ervaring lid raad van toezicht met een onderwijskundig profiel:

 • Relevante ervaring in het onderwijs. Kennis van onderwijs/pedagogiek, van het onderwijsveld en de ontwikkelingen hierin.
 • Beschikkend over gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre. Startend toezichthouders worden ook uitgenodigd om te reageren.
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief, naast een betaalde functie.
 • Oog voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs.
 • Een concrete bijdrage kunnen en willen leveren vanuit zijn/haar individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden.

Van het lid van de RvT wordt verwacht dat hij/zij beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:

 • De bereidheid grondig kennis te nemen van de missie en strategie van de stichting en vanuit zijn rol daaraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Het strategisch inzicht en de helikopterview, je beschikt over overstijgend en integraal denkvermogen. Is een sparringpartner en gesprekspartner van niveau.
 • De bekwaamheid beleidsplannen op hoofdlijnen te beschouwen en te waarderen.
 • Oog voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten.
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen vanuit een positieve grondhouding. Beschikt over een relativerende instelling, maar weet ook in te grijpen als dat nodig is.
 • Toekomstgerichtheid met respect voor waarden en tradities.

Wat biedt SPCO Groene Hart?

 • Een boeiende rol binnen een vooraanstaande onderwijsorganisatie met een sterk maatschappelijk en pedagogisch profiel.
 • Gelegenheid om actief betrokken te zijn bij strategische besluitvorming en richting te geven aan de toekomst van het onderwijs binnen SPCO Groene Hart.
 • Kansen om bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs.
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap en de mogelijkheid om impact te hebben op de lokale samenleving.
 • Toegang tot waardevolle netwerkmogelijkheden en de kans om te sparren met andere ervaren toezichthouders binnen de sector.
 • Een constructieve en samenwerkingsgerichte werkomgeving, waarin het belang van transparantie en goed bestuur centraal staat.

Aan leden van de RvT wordt een jaarlijkse vergoeding betaald waarbij de richtlijnen van de VTOI/NVTK als uitgangspunt gelden. 

Informatie

Wil u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 17 april 2024.

Locatie: Woerden
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 17-apr.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023