Leeuwendaal Logo
Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Het Oranje Kruis een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Financiën. 

De organisatie

Werken voor Het Oranje Kruis betekent werken voor een stichting die een maatschappelijke functie vervult en een rijke historie heeft. In 2024 viert Het Oranje Kruis haar 115e verjaardag. Het Oranje Kruis is in 1909 ontstaan als bond van verenigingen en is nu actief als onafhankelijke stichting, die zich heeft ontwikkeld tot dé autoriteit op het gebied van eerste hulp in Nederland.

Het Oranje Kruis heeft als maatschappelijk doel het opbouwen van kennis en kunde rondom eerstehulpverlening en zorgdragen voor een zo breed mogelijke verspreiding van eerstehulpverlening binnen onze samenleving. De impact die Het Oranje Kruis hiermee wil maken is bijdragen aan een veiligere en gezondere maatschappij voor iedereen.

Dagelijks zetten 2.800 instructeurs zich in om eerste hulp lessen te verzorgen bij ruim 3.000 opleidingsinstituten in Nederland. Daarnaast zetten de 2.000 lotusslachtoffers zich in om het eerste hulponderwijs te versterken, door het simuleren van ongevalsletsels & -situaties en aandoeningen.

De raad van toezicht

De RvT bestaat uit vier personen inclusief de voorzitter. De zittende leden RvT hebben de portefeuille HR & Juridisch en de portefeuille Informatievoorziening & Innovatie. De RvT is op zoek naar een nieuw lid RvT met de portefeuille Financiën, met als doel om weer gezamenlijk te beschikken over de gewenste deskundigheden, ervaring, competenties en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten van Het Oranje Kruis en om een sparringpartner te kunnen zijn voor de directeur. 

De opgave

Het Oranje Kruis staat de komen jaren voor de volgende uitdagingen:

 • Vergrijzing en afname populariteit vrijwilligerswerk. De afnemende trend i.c.m. de afnemende belangstelling van jongere generaties voor EHBO én vrijwilligerswerk, leidt tot dalende ledenaantallen.
 • Veranderende behoeften van opleiders en cursisten. Kandidaten hebben minder tijd over voor de opleiding en examens schrikken af, zijn veelgehoorde uitdagingen. Dit gecombineerd met een krimpend aantal van Het Oranje Kruis-gecertificeerde examinatoren, heeft hen aan het denken gezet over een andere wijze van examineren en certificeren. Uiteraard met behoud van de kwaliteit waar zij om bekend staan.
 • Interne organisatie. Om de organisatie te versterken en de continuïteit te waarborgen, gaat Het Oranje Kruis onder andere de kernprocessen optimaliseren, zorgen voor een meer planmatige aanpak en de rollen, taken en verantwoordelijkheden op alle niveaus in de organisatie verhelderen. Hierbij kijkt Het Oranje Kruis goed naar wat de omgeving van haar verwacht, met de blik van buiten naar binnen.

Functie-eisen

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
 • Affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke opdracht van Het Oranje Kruis en met de specifieke dynamiek van organisaties met veel vrijwilligers.
 • Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de RvT en de directeur.
 • De capaciteit en de mentaliteit om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Onpartijdigheid, onafhankelijkheid, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een passende opstelling ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken.
 • Eigenschappen als betrokkenheid, inlevingsvermogen, een luisterend oor en verbindend vermogen, gevoel voor timing en evenwicht, wijsheid en goede communicatieve vaardigheden.
 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.
 • Zoekt naar evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling om zo nodig extern een rol in het belang van de organisatie te kunnen vervullen.
 • Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Maatschappelijk actief. 

Specifiek profiel - Financiën

 • Ervaring op het terrein van brede bedrijfsvoering in een (eind)verantwoordelijke rol.
 • Ruime financiële kennis.
 • In staat zijn om verder te kijken dan alleen de financiële cijfers, is op zoek naar het verhaal erachter. Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen. 
 • Heeft een stevige persoonlijkheid, is positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig en nieuwsgierig.
 • Is doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken, geeft op een prettige manier ‘tegengas’.
 • Is niet risicomijdend en een creatief denker.
 • Is lid van de auditcommissie.

Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden. Ook streeft de RvT bij zijn samenstelling naar diversiteit in leeftijd, geslacht en bi-culturele achtergrond.

Wat biedt Het Oranje Kruis?

Het Oranje Kruis biedt een interessante raad van toezicht positie in een maatschappelijk organisatie met mooie uitdagingen. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna, al dan niet aansluitend, eenmaal herbenoembaar.

Het lid RvT ontvangt een jaarlijkse onkostenvergoeding van € 4.000,-- die volgens vaste richtlijnen is opgebouwd.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 17 december 2023.

Locatie: Den Haag
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 17-dec.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023