Leeuwendaal Logo
Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming zoekt een:

Huisarts

Leeuwendaal zoekt voor de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een huisarts

De organisatie

De overheid is verantwoordelijk voor de bejegening van degenen die als verdachte voor de rechter moeten komen en voor de zorg voor mensen aan wie door de rechter een straf (bijvoorbeeld gevangenisstraf) of maatregel (bijvoorbeeld tbs) is opgelegd voor het plegen van een strafbaar feit. Ook draagt de overheid zorg voor jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel, zoals een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Deze ‘justitiabelen’ bevinden zich per definitie in een afhankelijke positie. Zij hebben daarom bescherming nodig tegen te ver gaande inbreuken op hun (grond)rechten of een willekeurige toepassing ervan. Als onafhankelijk rechtsprekend en adviserend orgaan van de Rijksoverheid is de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) hiervoor bij wet ingesteld. De RSJ bestaat daartoe uit twee onafhankelijk opererende afdelingen: de afdeling Advisering en de afdeling Rechtspraak.

De afdeling Rechtspraak

De afdeling Rechtspraak van de RSJ toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan. Het gaat hierbij om individuele klachten of beslissingen en casuïstiek. Behalve om beslissingen van de inrichtingsdirecteur kan het bijvoorbeeld ook gaan over medisch handelen van een inrichtingsarts of beslissingen van de selectiefunctionaris of de minister voor Rechtsbescherming. Daarnaast kunnen beslissingen worden getoetst ten aanzien van jeugdigen die met een civielrechtelijke titel in een jeugdzorg plus instelling verblijven. Tenslotte adviseert een commissie de minister voor Rechtsbescherming in individuele zaken over interlandelijke adoptie.

De afdeling Rechtspraak telt momenteel 46 Raadsleden, waaronder rechters, advocaten, gedragsdeskundigen, huisartsen, tandartsen, politie, psychiaters en psychologen.

De werkzaamheden

Als huisarts zul je bij de beroepscommissiezittingen binnen de juridische kaders je oordeel moeten geven. Je zit daarbij niet op de stoel van de behandelaar, maar je oordeelt of, kort gezegd, sprake is van handelen of nalaten van de inrichtingsarts (diens vervanger of de verpleegkundige) in strijd met de zorg die zij behoren te betrachten ten opzichte van de gedetineerde. Je hoeft zelf geen jurist te zijn, maar wel goed met juristen kunnen samenwerken waarbij je een kwestie kunt beoordelen vanuit medisch oogpunt en zo aanvullend meebeslist over beroepen.

Profiel

Als huisarts heb je een minimale ervaring van 5 jaar. Ben je stevig, humaan, objectief en heb je empathie. Ben je in staat om je medisch oordeel begrijpelijk over te brengen. Kan je kritisch zijn en doorvragen om tot de kern van de zaak te komen en ben je niet bang om je mening te geven. Meer algemeen zijn Raadsleden breed georiënteerd en beschikken zij over een netwerk binnen, ruime ervaring met en actuele kennis op, het terrein waarbinnen de RSJ actief is (gevangeniswezen, jeugd, forensische zorg en reclassering en sociaal domein). Vanzelfsprekend houden zij een en ander op peil. Van Raadsleden mag dan ook een kritische, autonome instelling worden verwacht. Zij laten zich in hun beroepsuitspraken niet leiden door politieke druk of door de waan van de dag.

Raadsleden voldoen aan de volgende profieleisen:

  • Kritisch en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband.
  • Communicatief sterk en diplomatiek.
  • In staat te bogen op ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau.
  • Maatschappelijk betrokken en in staat het brede perspectief te overzien.
  • Interesse die verder strekt dan alleen het eigen vakgebied.

Wat biedt RSJ?

De RSJ biedt een interessante nevenfunctie in een bijzondere organisatie. Interessant omdat je vanuit je vakinhoudelijke expertise bijdraagt aan de bescherming van kwetsbare (van de overheid afhankelijke) personen. Bijzonder omdat binnen de RSJ gewerkt wordt met een diverse groep van specialisten met een hoog expertise niveau. RSJ biedt een aanstellingstermijn van (maximaal driemaal) vier jaar. Als buitengewoon Raadslid ontvang je voor je werkzaamheden een vergoeding overeenkomstig schaal 17 van de CAO Rijk. Voor wat betreft de tijdsinvestering moet rekening worden gehouden met gemiddeld een halve dag per week

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het volledige functieprofiel dat je hier kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Irina Raimondo, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk op 8 januari 2023.

Locatie: Den Haag
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 08-jan.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023