Leeuwendaal zoekt...

Interim Teamleider HR/Academie

SBB
30 uur per week voor een periode van 14 weken. Start uiterlijk 1 juni 2019.
Leeuwendaal zoekt...

Interim Teamleider HR/Academie

SBB
30 uur per week voor een periode van 14 weken. Start uiterlijk 1 juni 2019.

Over de organisatie

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is een samenwerking van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bedrijfsleven. Het doel is om studenten in het beroepsonderwijs de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo de vakmensen die ze nodig hebben.
SBB is een jonge fusieorganisatie van ongeveer 600 medewerkers in de fase van ontwikkeling die zich kenmerkt door een hoog ambitieniveau. Daardoor is de dynamiek in de organisatie groot en volgen verschillende projecten elkaar in rap tempo op of lopen parallel aan elkaar. Tegelijkertijd acteert SBB in een complex belangenveld.

Voor het mbo en het bedrijfsleven verrichten we de volgende wettelijke taken:

 • we erkennen en begeleiden leerbedrijven voor mbo-stagiairs
 • we onderhouden de mbo-kwalificatiestructuur
 • we verzorgen informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming (stages en leerbanen) en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod.
Deze taken voeren we uit vanuit het hoofkantoor in Zoetermeer (120 medewerkers) en via de adviseurs in de buitendienst, die verspreid over het land vanuit huis naar leerbedrijven en scholen gaan (450 medewerkers). De organisatie is ingedeeld in beleidsmatige teams, uitvoeringsteams en teams op het gebied van bedrijfsvoering.

Het team HRM en de SBB Academie vallen hiërarchisch onder de afdeling Bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk voor deze twee teams, die sterke verwevenheid kennen maar zich elk in een eigen ontwikkelfase bevinden. Voorheen werden beide teams aangestuurd door een eigen interim teamleider; sinds kort vallen de teams onder één interim teamleider.

HRM

Het team HRM is verantwoordelijk voor de gehele hrm-beleidsontwikkeling, hrm-uitvoering en salarisadministratie van de totale organisatie. Het team HRM ondersteunt en adviseert directie en management, ontwikkelt strategisch HR beleid, en maakt hierbij de vertaalslag naar tactisch en operationeel niveau.

Het team HRM bestaat uit zes adviseurs met verschillende aandachtsgebieden, 2 medewerkers ondersteuning en 2 medewerkers salarisadministratie.

De SBB Academie

De opdracht van de SBB academie is om alle opleidings- en professionaliseringsactiviteiten die te maken hebben met de kennisdomeinen van SBB vorm te geven. SBB Academie doet dat onder het motto “stimuleren tot professionaliseren”. Dat kan op organisatieniveau, op teamniveau of voor specifieke groepen medewerkers. SBB Academie inventariseert, ontwerpt en ontwikkelt interventies, maar koopt deze ook in. Daarnaast heeft SBB Academie een adviesrol voor teams en het management in de organisatie. Het team SBB Academie bestaat uit twee onderwijskundige ontwikkelaars en een duo back-officeassistenten.

Jouw rol als interim teamleider

Beide afdelingen zijn in verschillende stadia van volwassenheid. Datzelfde geldt voor de organisatie als geheel. Dit vergt aandacht van jou en flexibiliteit in je aanpak. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de teams gedurende een periode van 3 maanden. Je stuurt en monitort de operationele processen en projecten, die een concretisering zijn van het HR jaarplan 2019 en coacht de HR medewerkers in de uitvoering van hun functie. Je bent naast de reguliere HRM activiteiten, zoals in-door-uitstroom, en salarisverwerking, ook verantwoordelijk voor een proactieve advisering (en/of ondersteuning) aan het MT over zaken als ziekteverzuim, formatiebeheer, werving en selectie, ontwikkeling van medewerkers, gesprekscyclus etc., vanuit een SBB-brede blik.
De volgende thema’s staan op de agenda van HR en de Academie:
 • Coördinatie van het leiderschap ontwikkeltraject
 • Verder uitrollen van Strategische personeelsplanning (SPP)
 • Het doorontwikkelen en uitrollen van beleid op het gebied van employability en mobiliteit
 • Bijdrage leveren aan diverse organisatieontwikkelingen, zoals de doorontwikkeling van de adviseur 2.0 als gevolg van het programma Modernisering Dienstverlening en de eventuele gevolgen van het interne bedrijfsvoeringsonderzoek
 • Diverse aanbestedingen op het gebied van externe inhuur en inkoop trainingen
 • Invulling geven aan kwaliteitseisen rondom advisering, professionaliteit en leiderschap.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een energieke persoonlijkheid met ruime ervaring als leidinggevende van een HRM team. Daarnaast heb je ervaring met leren en ontwikkelen in organisaties en je begrijpt dat dit veel verder gaat dan het organiseren van trainingen. Daarnaast heb je ervaring met veranderkundige vraagstukken en kun je gevraagd en ongevraagd het management adviseren over duurzame gedragsverandering. Je kunt delegeren en tegelijkertijd de vinger aan de pols houden. Je weet mensen in te zetten op hun sterke punten en gebruikt die sterke punten ten behoeve van de teams waar je leiding aan geeft.
Daarnaast heb je:
 • Minimaal 5 tot 7 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol
 • HBO of WO werk- en denkniveau
 • Een studie afgerond in een relevante richting
En je beschikt over de volgende competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Leidinggeven en delegeren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Probleemoplossend vermogen

Beloning

Deze opdracht kan worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht (ZZP). Het tarief is nader overeen te komen.

Solliciteren?

De reactietermijn is gesloten.

Menu