Leeuwendaal Logo

Kandidatenbestand interim-vacatures

Schrijf je in of wijzig je gegevens

Wie zijn wij?

Leeuwendaal is een integraal HR-adviesbureau voor de publieke sector.
De adviesgroep Interim management biedt dienstverlening op het gebied van bemiddeling van interim managers, bestuurders, directeuren en HR-professionals binnen het publieke domein. Leeuwendaal is gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 27001.

De werving- en selectieprocedure

Je reageert via onze website op een interim vacature of je doet een open inschrijving. In de volgende stap vragen we je jouw cv en motivatiebrief in te dienen, zodat we ons een beeld kunnen vormen van jouw geschiktheid voor de (toekomstige) opdracht(en).

Persoonsgegevens

Ten behoeve van het selectieproces (doel) leggen we persoonsgegevens van je vast:

 • NAW-gegevens: voor het leggen van contact.
 • Cv en motivatiebrief: dit wordt gebruikt als middel om jouw geschiktheid voor de (toekomstige) interim
  opdracht(en) te bepalen.
 • Correspondentie: om je te informeren over alle aspecten van de procedure.
 • Gespreksnotities: persoonlijke indrukken van de selectieadviseur van Leeuwendaal en jouw persoonlijke wensen
  om zo een goede match te kunnen maken.
 • Procedure informatie: door jouw historie van interim-procedures te bewaren, kunnen we je gemakkelijker vinden
  en benaderen voor toekomstige interessante opdrachten.
 • Resultaten screening door Validata: om onze opdrachtgevers extra zekerheid te bieden laat Leeuwendaal een
  integriteitsonderzoek uitvoeren voordat je als interimmanager aan een opdracht start.

Deze gegevens zijn nodig om het proces goed te kunnen doorlopen en een goede match te kunnen maken. De grondslag van deze gegevensverwerking is dan ook gerechtvaardigd belang.

Wie kan er bij jouw gegevens?

 • Leeuwendaal: Jouw gegevens zijn slechts toegankelijk voor de selectieadviseurs en ondersteunende medewerkers van Leeuwendaal die bij selectieprocedures zijn betrokken.
 • Opdrachtgever: Wanneer wij je selecteren voor een interim vacature, dan word je daarvan op de hoogte gebracht. Als je instemt met de voordracht, delen we de volgende gegevens met de opdrachtgever: cv, een profieltekst en een toelichting ten aanzien van jouw geschiktheid in de offerte.
 • Validata: Als je via Leeuwendaal gaat starten aan een nieuwe interim opdracht, laten wij door Validata een pre- employment screening en een integriteitscheck uitvoeren. Voor het opstarten van deze procedure verstrekken wij jouw naam, emailadres en mobiele telefoonnummer aan Validata. Zij zullen je vragen om het cv, ID-bewijs en een toestemmingsverklaring voor de screening te uploaden. Afhankelijk van het type functie doen we een aantal checks. Zo kunnen we bijvoorbeeld laten controleren of je de in het cv genoemde opleiding hebt gevolgd, bekend bent bij genoemde werkgevers of een VOG aanvragen. De documenten en de uitkomst van de screening worden vastgelegd in een portal die voor jou en voor de selectieadviseurs en ondersteunende medewerkers van Leeuwendaal toegankelijk is.

Beveiliging

Beveiliging kent voor ons twee aspecten: techniek en gedrag.

 • Techniek: de procedure verloopt volledig via een afgeschermde omgeving. De toegang hiertoe wordt door ons strikt beveiligd volgens de laatste technische standaarden (zoals multifactor authenticatie en het gebruik van een veilig mailen applicatie). We werken volgens de principes van ‘privacy by design’. Zodoende hebben we maximale grip op de beveiliging van de persoonsgegevens.
 • Gedrag: Leeuwendaal besteedt veel aandacht aan het bewust maken van medewerkers waar het gaat om bescherming van persoonsgegevens in de praktijk. Alle medewerkers worden getraind in de do’s en don’ts rondom dit onderwerp.

Bewaartermijn

Jouw gegevens blijven tot 5 jaar na het laatste contact of de laatste mutatie bewaard in ons bestand. Gedurende deze periode kunnen we jou benaderen voor interessante vacatures. Na afloop van deze termijn vernietigen we jouw gegevens. Vanzelfsprekend kun je ons elk moment verzoeken jouw gegevens uit ons bestand te verwijderen.
Validata bewaart de screeningsresultaten gedurende 90 dagen. Daarna wordt het screeningsdossier verwijderd.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

Je hebt te allen tijde regie over je eigen gegevens. Dit betekent dat je Leeuwendaal op ieder moment kunt vragen jouw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen (bijvoorbeeld met een geactualiseerd cv) of ze helemaal te verwijderen.

Toestemming

In dit document hebben wij je uitgelegd hoe Leeuwendaal omgaat met jouw persoonsgegevens bij reactie op een interim-vacatures of opname in ons bestand. Wij gaan je vragen expliciet je toestemming kenbaar te maken met betrekking tot deze manier van werken.

Vragen?

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat van de adviesgroep Interim management via (088) 00 868 00. Wij verwachten dat zij de meeste vragen direct kunnen beantwoorden. Als zij jouw vraag niet kunnen beantwoorden, zullen ze je doorverwijzen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming, mr. Mark Thorborg. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (088) 00 868 00 of via privacy@leeuwendaal.nl. Overigens heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring

Als je hieronder ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden.’ aanvinkt geef je Leeuwendaal toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van opname in ons bestand.
Als je hier niet mee akkoord gaat kun je niet verder met de procedure en wordt jouw reactie op de vacature niet verzonden.