Leeuwendaal Logo

Referentielijst vacatures

Toezichthouders & Commissarissen
Bestuur & Directie
Management & Professionals
Interim-vacatures

Toezichthouders & Commissarissen

 • Voorzitter bestuur – ZEVMB-kenniscentrum
 • Lid raad van toezicht (kwaliteit en veiligheid) – Juvent
 • Lid raad van toezicht (financiën) – Juvent
 • Lid raad van toezicht – Unicoz
 • Voorzitter raad van toezicht – ActiVite
 • Lid raad van commissarissen – Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
 • Voorzitter Raad van Commissarissen – Triada
 • Voorzitter en lid raad van toezicht – Lister
 • Voorzitter en lid raad van toezicht – Junis Kinderopvang
 • Lid raad van toezicht – Sint Maartenskliniek
 • Lid raad van toezicht – Sterk Huis en Veilig Thuis Midden Brabant
 • Twee Buitengewoon Raadsleden (gedragsdeskundigen), afdeling Rechtspraak – Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 • Lid raad van toezicht – Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
 • Twee leden raad van toezicht – SOL Ambacht
 • Twee leden raad van toezicht – Amstelveen College
 • Voorzitter raad van toezicht – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
 • Lid raad van toezicht (ondernemend profiel, hospitality en innovatie) – Sint Jozefoord
 • Lid raad van toezicht (financieel, audit & vastgoed profiel) – Sint Jozefoord
 • Lid raad van commissarissen – Huisartsenposten Oost-Brabant
 • Voorzitter raad van toezicht – Het Oranje Kruis
 • Twee leden raad van commissarissen – Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
 • Twee leden Raad van Toezicht – Stichting Buddy Netwerk
 • Commissaris – Stichting Groenhuysen
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Welzijn Ede – Stichting Welzijn Ede (i.o.)
 • Toezichthouder Zorgveld en Kwaliteit – Gezond op Zuid
 • Toezichthouder Financiële/Bedrijfsvoering Portefeuille – Gezond op Zuid
 • Lid Raad van Toezicht (Organisatiekunde) – JTV – JTV Mondzorg voor Kids
 • Lid Raad van Toezicht (Financieel) – JTV – JTV Mondzorg voor Kids
 • Voorzitter Raad van Toezicht – JTV – JTV Mondzorg voor Kids
 • Lid Raad van Toezicht, Zorg, Kwaliteit & Veiligheid – Cosis
 • Lid Raad van Toezicht, Financiële Bedrijfsvoering & Maatschappelijk Vastgoed – Cosis
 • Voorzitter Raad van Toezicht – Instituut Verbeeten
 • Lid Raad van Toezicht (onderwijskundig profiel) – Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Lid Raad van Toezicht – Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 • Voorzitter Raad van Toezicht – Stichting Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs Rotterdam-Zuid

 

 

 

Bestuur & Directie

 • Directeur – Pento
 • Directeur Zorg – Siza
 • Directeur a.i. – Farmaceutische organisatie in Zuidwest Nederland
 • Directeur Ruimtelijk domein – Gemeente Purmerend
 • Voorzitter raad van bestuur – KION
 • Directeur Operations – Alfa-college
 • Bestuurder – Juvent
 • Directeur – Werkom
 • Directeur SAG Zorgontwikkeling – Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)
 • Directeur OVAL (verenigingsmanager) – Wissenraet Van Spaendonck
 • Voorzitter raad van bestuur – Laurens
 • Directeur cluster Wonen – Cosis
 • Bestuurder – Kober Kinderopvang
 • Rector-bestuurder – Amstelveen College
 • Lid raad van bestuur – Amarant
 • Directeur-bestuurder – Stichting Gabriël / Mytylschool Gabriël
 • Directeur Programma’s – ZonMw
 • Senior beleidssecretaris klimaat & energie – VNO-NCW
 • Bestuurder/kwartiermaker – Ambulancezorg Limburg
 • Lid College van Bestuur – ROC TOP
 • Directeur externe en interne dienstverlening – Gemeente Noordwijk
 • Directeur public affairs & strategie – VluchtelingenWerk Nederland
 • Twee directeuren dienstverlening – VluchtelingenWerk Nederland
 • Twee zittingvoorzitters – De Huurcommissie
 • Directeur Campus Business – ROC TOP
 • Lid raad van bestuur – Trajectum
 • Directeur Zorg & Behandeling – Pluryn, locatie Winckelsteegh
 • Directeur Zorg – Jeugdformaat
 • Tijdelijk Lid Raad van Bestuur – Stichting Jeugdformaat – Stichting Jeugdformaat
 • Rector-bestuurder Barlaeus – Het Barlaeus Gymnasium
 • Locatiedirecteur Bartiméus – Bartiméus
 • Bestuurder – Stichting Welzijn Ede – Stichting Welzijn Ede (i.o.)
 • Lid Raad van Bestuur – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen
 • Directeur-Bestuurder – Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer – Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer
 • Directeur-Bestuurder Primair Onderwijs – Lauwers en Eems
 • Voorzitter College van Bestuur – Stichting De Waarden – Stichting De Waarden
 • Directeur Bedrijfsvoering – Esprit Scholen – Esprit Scholen
 • Voorzitter Verenigingsbestuur – De Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Bestuurder – De Lange Wei – De Lange Wei
 • Bovenschools Directeur – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen
 • Bestuurssecretaris Noorderbrug – Stichting de Noorderbrug
 • Hoofd Bureau Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning – Gerechtshof Den Haag
 • Directeur-Bestuurder Mytylschool Gabriël – Mytylschool Gabriël
 • Directeur – HCO – Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO)
 • Hoofd Beleid en Advies – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen
 • Hoofd Bedrijfsvoering – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen
 • Directeur MBO-College Techniek – Regio College
 • Directeur MBO-College Zorg & Welzijn – Regio College
 • Hoofd Onderwijs & Kwaliteit – Proceon
 • Rector – Bestuurder – Gymnasium Bernrode
 • Directeur-Bestuurder – mr L.E. Visserhuis – mr L.E. Visserhuis
 • Directeur – Academie voor Medisch Specialisten – Academie voor Medisch Specialisten
 • Voorzitter Raad van Toezicht – Kinderopvang Ambacht
 • Lid Raad van Bestuur – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen
 • Directeur MBO-College Economie & Handel – Regio College
 • Directeur-Bestuurder – Stichting WOEJ – Stichting WOEJ
 • Directeur – Stichting Transmurale Zorg – Stichting Transmurale Zorg
 • Rector – Het Amsterdams Lyceum
 • Secretaris Raad van Bestuur – Saffier De Residentiegroep
 • Twee Directeuren Zorg – Jeugdformaat
 • Directeur ICT – Albeda College
 • Directeur Facilitair en Huisvesting – Albeda College
 • Directeur-Bestuurder WSTH-SWWE – WSTH-SWWE
 • Directeur-Bestuurder – Stichting Matchis
 • Vestigingsdirecteur Beverwijk – Nova College
 • Directeur Avans Academie Associate degrees – Avans Hogeschool

 

 

 

Management & Professionals

 • Manager Financiën & Control – Ambulancezorg Limburg
 • Manager HRM – Lievegoed
 • Manager Sociaal Medische Zaken – UWV
 • domeinmanager Facilitair Huisvesting Werken en Ontmoeten (FHWO) – gemeente Den Haag
 • Manager Kwaliteit en Veiligheid – Surplus
 • Manager HR – Kinderopvang Walcheren (KOW)
 • Manager Facilitair Bedrijf – Argos Zorggroep
 • Manager Financiën & Control – Lievegoed
 • 2 Strategisch P&O Businesspartners/Managers – Gemeente Den Haag
 • Sectormanager Wonen – SDW
 • Sectormanager Ondersteuning Thuis & Dagbesteding – SDW
 • Manager Serviceorganisatie – Liemerije
 • Manager Financiën – Liemerije
 • Bestuurssecretaris – Cello
 • Manager Wijkverpleging – TSN Thuiszorg
 • Kwartiermaker/beoogd manager Mens & Organisatie – VluchtelingenWerk Nederland
 • Manager Sociaal Domein – Santé Partners
 • Teammanager Projecten – Gemeente Lansingerland
 • Manager Facilitair Bedrijf – Groene Hart Ziekenhuis
 • Clustermanager Zorg – Groene Hart Ziekenhuis
 • Senior HR manager – Arts en Zorg
 • Manager HR – Allévo
 • Manager Vastgoed, Facilitair & IT – Allévo
 • Manager Extramurale Zorg – Allévo
 • Teammanager Veiligheid en APV – Gemeente Lansingerland
 • Hoofd Beleid & Advies – De Haagse Scholen
 • Manager Woonzorgcentra – Livio
 • Manager Bedrijfsvoering – Kinderopvang 2Samen
 • Manager Healthcare Consulting – PwC
 • Teammanager Participatie – Gemeente Lansingerland
 • Directeur Concerncontrol & Financiën – SEIN
 • Coachend manager financiële teams – Gemeente Vijfheerenlanden
 • Bestuurssecretaris – Bestuurssecretaris
 • RVE manager Zorg & Verblijf – Livio
 • Manager Kwaliteit & Veiligheid – De Zorgcirkel
 • Directiesecretaris – gemeente Noordwijk
 • Organisatieadviseur – gemeente Noordwijk
 • Clustermanager P&O, facilitair en secretariaat – gemeente Noordwijk
 • Afdelingsmanager Burgerzaken – Gemeente Almere
 • Manager Marketing, Communicatie en Klantadvies – Dak Kindercentra
 • Hoofd Bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit – Het Diakonessenhuis – Het Diakonessenhuis
 • Rayonmanager Midden-Nederland – Stichting Lezen & Schrijven
 • Rayonmanager Limburg – Stichting Lezen & Schrijven
 • Programmamanager – Stichting Lezen en Schrijven
 • Campagneleider – Stichting Lezen & Schrijven
 • Strategisch HR Adviseur – Stichting Openbaar Onderwijs Noord
 • Relatiemanager – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen
 • Beleidsmedewerker Zorg & ICT Architectuur – Alrijne Zorggroep – Alrijne Zorggroep
 • Projectleider Zorg & ICT – Alrijne Zorggroep – Alrijne Zorggroep
 • Programmamanger Huiselijk Geweld – De stichtingen PerspeKtief en Wende
 • Teamleider Kwaliteitsbeeld – KNMT – De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
 • Verandermanager Beleid – Stichting Ieder(in)
 • Senior Beleidsadviseur Bestuurlijk Juridische Zaken – Waterschap Rijn en IJssel
 • Afdelingshoofd Informatisering – Veiligheidsregio – Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Manager ICT – MCH Bronovo – MCH Bronovo
 • Manager Kennis & Innovatie – Stichting Lezen & Schrijven
 • Gebiedsmanager Timon – Timon
 • Strategisch Beleidsadviseur HRM – Stichting Christelijke Onderwijs Groep
 • Facilitair Projectadviseur/Accountmanager – TU – Technische Universiteit Delft, Facilitair Management en Vastgoed (FMVG)
 • Manager Alrijne Academie – Alrijne Zorggroep
 • Concerncontroller – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren – InteraktContour
 • Manager Research and Business Innovation – NHTV – NHTV Breda University of Applied Sciences, the Academy for Digital Entertainment
 • Manager Grond, Vastgoed en Markt – Gemeente Leiden
 • Manager Openbare Ruimte – Meerlanden
 • Adviseurs Werving & Search en Interim-management – Leeuwendaal
 • Manager Zonnehuis Experts – Zonnehuisgroep Noord
 • Manager Zorg LVB – Tragel Zorg
 • Strategisch Adviseur Onderwijs & Kwaliteit – Stichting Christelijke Onderwijs Groep
 • Manager Research and Business Innovation – NHTV Breda University of Applied Sciences, the Academy for Hotel Management
 • Controller – SOON – Stichting Openbaar Onderwijs Noord
 • Teamleider Finance, Planning & Control – Veiligheidsregio Flevoland
 • Manager Behandeldienst – Saffier De Residentiegroep
 • RVE Manager – De Noorderbrug
 • Manager ICT – Diakonessenhuis Utrecht
 • Manager Kwaliteit Veiligheid & Innovatie – Albert Schweitzer ziekenhuis
 • RVE Manager – De Noorderbrug
 • Gebiedsmanager Loosduinen – Saffier de Residentiegroep
 • Projectleider arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid – Leeuwendaal
 • Zorgmanager – AxionContinu
 • Manager Dienstverlening en Bedrijfsvoering – Gemeente Noordwijk
 • Projectleiders (3fte) – GGD Hart voor Brabant

 

 

 

Interim-vacatures

 • HR Business Partner a.i. – Voortgezet Onderwijs
 • Directeur zorg a.i. – Een dynamische organisatie in de gehandicaptensector
 • Manager Bestuur & Strategie – MBO organisatie in de Randstad
 • Teammanager poli Chirurgie a.i. – Leeuwendaal
 • Manager Bedrijfsvoering a.i. – B&A Groep
 • Manager P&O a.i. – Leeuwendaal
 • Senior HR adviseur a.i. – PROOLeiden-Leiderdorp
 • Senior arbeidsmarktspecialist a.i. – Zorgorganisatie (care en cure)
 • Sectormanager a.i. – Leeuwendaal
 • Adviseur Arbeid & Vitaliteit a.i. – Vervangingsfonds en Participatiefonds
 • Interim Bestuurssecretaris – Een ziekenhuis te Noord-Holland
 • Interim Afdelingshoofd Sociaal Domein – Gemeente in Midden-Limburg
 • Interim HR Adviseur/Jurist – Gemeente
 • Interim Hoofd Bedrijfsvoering – Een organisatie, gefinancierd door het ministerie van OC&W, gevestigd te Den Haag
 • Operationeel Manager ad interim – Een overheidsinstelling
 • Interim Beleidsmedewerker/-Adviseur HRM – Een ROC in het noorden van Nederland
 • Interim Hoofd Bedrijfsvoering – Een organisatie, gefinancieerd door het ministerie van OC&W, gevestigd te Den Haag
 • Ervaren HR adviseur (a.i.) – Een samenwerkingsorganisatie van 3 gemeentes in Midden-Limburg
 • Secretaris Raad van Bestuur (a.i.) – Een ouderenzorginstelling in Rotterdam
 • Ervaren HR manager (a.i.) voor reorganisatie – Een grote zorginstelling in Zuid-Holland