Leeuwendaal Logo
Lister
Lister zoekt een:

Voorzitter en lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Lister een voorzitter en lid raad van toezicht (zorginhoudelijke expertise).

De organisatie

Lister werkt al meer dan 35 jaar in centrumgemeente Utrecht en regio Lekstroom met en voor mensen met psychische- en/of verslavingsproblemen. Vanuit de overtuiging dat iedereen zich kan ontwikkelen is Lister naast huisvesting en begeleiding in de wijk, in 2009 ook gestart met herstelondersteunende begeleiding. Cliënt en medewerker bepalen samen hoe deze begeleiding eruitziet. Leidend is de kwaliteit van leven en tevredenheid van de cliënt. Zo maakt Lister het bijvoorbeeld mogelijk dat ook cliënten met een zeer complexe zorgvraag en psychische kwetsbaarheid, in hun eigen omgeving kunnen herstellen. Lister is een netwerkorganisatie waarbij coöperatieve samenwerking met gemeenten en andere zorgaanbieders een belangrijk uitgangspunt is.

In 2021 heeft Lister een nieuwe meerjarenvisie Thuis in de Wijk ontwikkeld voor 2022-2026. Om de visie op begeleiding verder in de praktijk te brengen focust Lister de komende jaren op vier speerpunten:

 1. Begeleiden van mensen én hun omgeving
 2. Welkom in de wijk
 3. Netwerksamenwerking
 4. Vakmanschap

Lister heeft het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 vertaalt naar een korte aansprekende video. Deze vindt u hier.

Per 1 september 2022 is er in de organisatie- en managementstructuur sprake van een structuur van drie lagen: raad van bestuur; een managementteam bestaande uit drie regiomanagers, een manager Bedrijfsvoering en een manager HR & Ontwikkeling en teammanagers op de verschillende locaties. Er is sprake van een collegiaal bestuur, dat wil zeggen, beide bestuursleden hebben specifieke aandachtsgebieden maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. Kenmerkend voor de raad van bestuur is dat zij dicht bij het primair proces staat. Meer achtergrondinformatie over de besturing is vanzelfsprekend te vinden in de vigerende statuten en reglementen.

De raad van toezicht

De raad van toezicht van Lister bestaat uit vijf personen en heeft 3 commissies: Auditcommissie, Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissie. De raad van toezicht heeft in 2017 haar visie expliciet vastgelegd. Samengevat houdt deze in: de raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Lister en vervult deze opgave vanuit de volgende formele rollen: toezichthouden, werkgever van de raad van bestuur, advies/klankbord van de raad van bestuur.

De raad van toezicht van Lister is op zoek naar een voorzitter en lid raad van toezicht omdat de zittingstermijnen van een van de leden (per 1 oktober 2022) en van de voorzitter (per 1 januari 2023) aflopen.

Algemeen profiel

Om de rollen van lid van de raad van toezicht en voorzitter bij Lister goed te kunnen vervullen worden de volgende kwaliteiten verwacht:

 • Toezicht houden op basis van vertrouwen: voorwaarde hiervoor is dat de informatievoorziening adequaat is en op orde is.
 • Oog hebben voor de gang van zaken in het primaire proces en hier actief betrokkenheid bij tonen.
 • Transparant zijn over de eigen werkwijze en aanspreekbaar zijn op haar verantwoording en hoe deze is vormgegeven.
 • Een professionele toezichthouding die aansluit bij de waarden van Lister.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke competenties.
 • Het vermogen tot distantie en betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt.
 • Kunnen schakelen tussen de rol van toezichthouder en werkgever en de rollen van verbinder, adviseur/klankbord en het geweten van de organisatie.
 • Beschikken over een relevant netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt zonder dat er sprake is van belangenverstrengeling.
 • Voldoende beschikbaarheid: voor het lid: op jaarbasis minimaal 10 bijeenkomsten (raad van toezicht/(deel)commissie, locatiebezoeken, e.d.). Voor de voorzitter komen daar minimaal 6 (voorbereidende) overleggen met de raad van bestuur bij.
 • Bereidheid om te investeren in de eigen ontwikkeling als toezichthouder.

Profiel voorzitter raad van toezicht

Naast de bovengenoemde verantwoordelijkheden is de voorzitter van de raad van toezicht de schakel naar de raad van bestuur. De voorzitter stelt, in overleg met de raad van bestuur, de agenda van de vergaderingen op en geeft als eerste aanspreekpunt inhoud aan de werkgeversrol richting de raad van bestuur. Is verantwoordelijk voor de periodieke evaluatie en permanente reflectie op het functioneren van de raad van toezicht zelf, voor de interactie met de raad van bestuur en als lid van de remuneratiecommissie voor het voeren van functioneringsgesprekken met de raad van bestuur. In het bijzonder dient de voorzitter:

 • Het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen.
 • Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht.
 • Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur.
 • Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken om, indien nodig, extern een rol in het belang van de stichting te kunnen vervullen.

We zoeken voor deze positie een ervaren voorzitter van een raad van toezicht met bestuurlijke ervaring binnen een zorgorganisatie, iemand met uitstraling en natuurlijk gezag. Iemand met een moderne kijk en visie op governance ontwikkelingen; die snapt wat de professionalisering en modernisering van ‘toezichthouden en besturen in balans’ inhouden.

Profiel lid raad van toezicht: zorginhoudelijke expertise

Binnen de raad van toezicht van Lister moeten diverse deskundigheden aanwezig zijn teneinde het brede spectrum van de stichting te kunnen overzien. Bij de samenstelling wordt dan ook gelet op voldoende spreiding van de deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden, zodat zij gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.
Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden, zoeken wij op korte termijn naar een lid raad van toezicht met zorginhoudelijke expertise.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Manon Min, adviseur werving en search en Peter Gerritsen, directeur strategie en realisatie. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 12 augustus 2022.

Locatie: Utrecht
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 31-mrt.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023